mast1.jpg

המלצות בנוגע לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים בישראל

 

בשנת 2002, בתקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת בטלפון סלולרי), נקבעה חובה לציין כי טלפון סלולרי פולט קרינה בלתי מייננת על אריזת מכשירי טלפון סלולרי, ולהציג לציבור בעלונים את המידע אודות רמות הקרינה הנפלטות בהתאם לדגם הטלפון. 

בשנת 2008 עדכן משרד הבריאות בישראל את המלצותיו בנוגע לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים ופרסם המלצות אלו באתר משרד הבריאות. הנחיות משרד הבריאות לוקחות בחשבון את הצרכים הטכנולוגיים של החברה בישראל, לצד מידת הזהירות המתחייבת מהמידע המדעי המעודכן ליצירת איזון בין צרכי האוכלוסייה ובין שמירה על בריאותה. באופן כללי, משרד הבריאות מאמץ את הנחיות מרבית הגופים הבינלאומיים הממליצים לנהוג בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת בהקשר של שימוש בטלפונים סלולריים.

 

החלטת הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC)  שפורסמה בשנת 2011, ושסיווגה את הקרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים כמסרטן אפשרי בבני אדם, נתנה תוקף נוסף לשימוש בעיקרון הזהירות המונעת בעת קביעת הנחיות לשימוש מושכל.

 

לנוכח העלייה שחלה בשימוש במכשירים הפולטים קרינת רדיו בקרב הציבור הרחב, צוות מרכז תנודע יפרסם בקרוב המלצות מעודכנות ונרחבות יותר לגבי שימוש מושכל בטלפונים סלולריים ובטכנולוגיות אחרות המערבות קרינת רדיו.

 

המלצות משרד הבריאות:

  • שימוש ברמקול/דיבורית אישית או אוזניה (שאינה אלחוטית) בזמן השיחה – הרחקת הטלפון הסלולרי מגוף המשתמש מקטינה את חשיפתו לקרינת הרדיו הנפלטת מהטלפון, לכן ההמלצה היא להקפיד להרחיק את הטלפון מהגוף (ולא לשאת אותו על הגוף, למשל בחגורת המכנסיים, בכיס או על הצוואר באמצעות שרוך).
  שימוש באוזניות בזמן שיחה בטלפון סלולרי
    שימוש באוזניות בזמן שיחה בטלפון סלולרי 
  • צמצום כמות ומשך השיחות  המבוצעות בטלפון סלולרי.
  • באזורים בהם הקליטה חלשה (אזורים בהם קיים מיעוט אנטנות יחסי, או מיסוך הקליטה למשל במעלית, רכבת וכדומה), רמת החשיפה לקרינה עולה. לפיכך, יש להמעיט בדיבור באזורים אלו. רמת הקליטה מצוינת בטלפון ולכן ניתן לזהות מצבים אלו.
    ההנחיה שלא להשתמש באזורים בעלי איכות קליטה נמוכה, קשורה לכך שהאנרגיה הנפלטת מהטלפון הסלולרי משתנה על פי איכות הקליטה. בטכנולוגיית הטלפונים הסלולריים החדשים קיים מנגנון ויסות עוצמת שידור (קרינה). באזורים שבהם עוצמת השדר הנקלט בטלפון הסלולרי חלשה (כמו אזורים עם מיעוט אנטנות, חניונים ומעליות) הטלפון פולט עוצמת שידור חזקות יחסית, ובאזורים שבהם קיימת קליטה טובה (ריבוי אנטנות), מאפשר מנגנון הוויסות לטלפונים, לפלוט קרינה ברמה נמוכה יותר.
  איור של אדם עושה שימוש בטלפון סלולרי מחוץ למעלית
    איור של אדם עושה שימוש בטלפון סלולרי מחוץ למעלית

 

  • בעת נהיגה, רצוי להמעיט בשיחה בטלפון סלולרי ובכל מקרה לפעול בהתאם לתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה התשכ"א-1961 (קובץ PDF להורדה). תקנה זו קובעת כי בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב לא יאחז בטלפון קבוע או סלולרי, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית, ולא ישלח או יקרא מסרון (sms). על פי התקנה, דיבורית הינה התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו. במכשיר טלפון סלולרי הקבוע ברכב, מומלץ להתקין אנטנה מחוץ לרכב ולא בתוכו ולהעדיף שימוש בחיבור חוטי בין הטלפון לרמקול, על פני שימוש בבלוטות' (blue tooth).

 

         

מתקן לטלפון סלולרי ברכב

מתקן לטלפון סלולרי ברכב 

 

נהגת צעירה אוחזת בטלפון סלולרי בזמן נהיגה ברכב

נהגת צעירה אוחזת בטלפון סלולרי בזמן נהיגה ברכב 

 

שימוש באוזנית בלוטות' בזמן נהיגה ברכב

שימוש באוזנית בלוטות' בזמן נהיגה ברכב

 

המלצות משרד הבריאות לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ונוער

משרד הבריאות ממליץ להקפיד במיוחד על כללי הזהירות באוכלוסיית הילדים שהינם באופן כללי, רגישים יותר לפיתוח סרטן בעקבות חשיפה לגורמים מסרטנים.

 

משרד הבריאות ממליץ להורים לצמצם במידת האפשר את חשיפת הילדים לטלפונים סלולריים, לשקול את גיל התחלת השימוש, לצמצם את מידת השימוש ובכל מקרה להקפיד על שימוש באוזניות (לא אלחוטיות) או רמקול בעת שימוש בסלולרי. 

 

הנחיות משרד הבריאות משקפות את השאיפה למצוא איזון בין השימוש ההולך וגובר בקרב ילדים, לבין שיקולים בטיחותיים בריאותיים.

שימוש בטלפון סלולרי בבתי חולים

משרד הבריאות התייחס גם לשימוש בטלפון סלולרי בשטח בית החולים, זאת במסגרת חוזר מינהל רפואה (קובץ PDF להורדה) מ- 2002 הפונה אל מנהלי בתי החולים:

  • האם ניתן להשתמש בטלפון סלולרי בבית החולים?

בחוזר מינהל רפואה נקבע כי שימוש בטלפונים סלולריים ובמכשירי קשר אלחוטיים בבתי החולים, חייב להבטיח את שלומו ובטיחותו של המטופל מחד גיסא, ולאפשר לצוות, לחולים ולבני משפחותיהם ליהנות מהיתרונות השירותיים מאידך גיסא. בחוזר זה מפורטים האזורים בהם השימוש בטלפונים הסלולריים אסור לחלוטין, והאזורים בהם השימוש מותר (תוך שמירה על מרחק זהירות מתאים מאזורים בהם מופעל ציוד או מערכות הסומכות חיי אדם).

  • האם הטלפון הסלולרי יכול לשבש את פעולתו של ציוד רפואי?

ככלל, הציוד הרפואי המודרני מוגן בצורה טובה בפני חשיפה לגלי רדיו, ולכן בדרך כלל אין חשש מהשפעות הטלפון הסלולרי על פעולתו התקינה של הציוד.

 

יחד עם זאת, משרד הבריאות ממליץ שלא להביא את הטלפון הסלולרי לקרבה המיידית (מרחק 30-50 ס"מ מהציוד הרפואי הנישא על החולה או המושתל בגופו).

רשימת מקורות

  •  אתר משרד הבריאות, מעודכן ל- 5/6/2011, תאריך כניסה: 5/1/14.

            http://www.health.gov.il/Subjects/radiation/cell_phone/Pages/default.aspx

  • חוזר מינהל רפואה 71/2002 "נהלים בדבר השימוש במכשירי טלפון סלולריים ובמכשירי אלחוט בתחום בתי החולים" (16.12.02)

            http://www.health.gov.il/hozer/mr71_2002.pdf

 

תאריך עדכון: 1.8.14