mast1.jpg

אודות מרכז הידע "תנודע"

 

בינואר 2013, הוקם לראשונה בישראל מרכז ידע לאומי בנושא קרינה בלתי מייננת והשפעותיה על בריאות הציבור. המרכז הוקם בעקבות החלטת ממשלה והצורך הגובר במידע בתחום זה. 

 

בראש המרכז כיהנה פרופ' סיגל סדצקי, אשר פעלה להקמת המרכז במכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, וניהלה אותו בין השנים 2018-2013. במרכז פועלים מומחים מתחומים מגוונים, כגון: אפידמיולוגיה ובריאות הציבור, מחקר בסיסי, הנדסה וטכנולוגיה, מדיניות ציבורית ומשפט. לצוות המרכז ניסיון רב הן בתחום המחקר והן בהתוויית מדיניות בריאות בתחום.

 

תמונה מטקס השקת אתר תנודע

תמונה מאירוע השקת אתר תנודע 
בתמונה: פרופ' סדצקי, פרופ' יעקובוב, מר שריר,
מר לפלר, ד"ר לב, מר ענתי

 

 

   

 

אנו מאמינים כי ידע הוא משאב חיוני. המידע העדכני והמקיף שמספק מרכז הידע הלאומי, תנודע, מאפשר קבלת החלטות מושכלת ומבוססת עובדות, הן ברמה הלאומית והן ברמת הפרט

 

 

 

מרכז תנודע פועל לאיסוף וריכוז הידע הנצבר בתחום הקרינה הבלתי-מייננת, עיבודו והעמדתו לרשות קהלי יעד מגוונים:

  • הציבור הרחב
  • הממשלה, הכנסת וגופים ציבוריים וממשלתיים כגון: צה"ל, משטרת ישראל, מרכז השלטון המקומי ועוד
  • חוקרים
  • גורמים מסחריים 

                                                           

לרשות המרכז ציוד מעבדתי מתקדם ייחודי בישראל ומומחיות בנושא דוזימטריה, מדידות קרינה וסימולציות אלקטרומגנטיות.

 

פעילות המרכז כיום מתמקדת באיסוף וריכוז מידע לאומי ובינלאומי עדכני בנושא קרינה בלתי-מייננת, והנגשתו לקהלי היעד. בעתיד הקרוב יידרש המרכז גם להקמת יחידה למחקרים בסיסיים, אפידמיולוגיים, ולהערכת סיכונים שיאתרו פערי ידע וישלימו את המידע הקיים.

 

המרכז מאמץ את עיקרון הזהירות המונעת. בהתאם לקו מנחה זה, המלצות המרכז קוראות לשימוש מושכל בטכנולוגיות מערבות קרינה בלתי-מייננת, תוך איזון בין ההתפתחות הטכנולוגית המואצת וצרכי האוכלוסייה מחד, והגנה על בריאות הציבור, מאידך.

 

המרכז הוקם במימון משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל והמשרד להגנת הסביבה, ואת פעילותו ליוותה ב-3 שנות פעילותו הראשונות ועדת היגוי שהורכבה מנציגים של משרדי ממשלה, מדענים, נציג ארגון "ירוק" ונציג ארגון צרכנים, כמפורט בהחלטת הממשלה.

 

בשנים אלו (2013-2015) פעל המרכז בשיתוף היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר והמכון הטכנולוגי חולון (H.I.T). החל משנת 2016 המרכז ממשיך לפעול ולהתנהל ע"י היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר.

 

תאריך עדכון: 15.1.2020