mast1.jpg

מונים חכמים

מונים חכמים הם מכשירים דיגיטליים המותקנים מחוץ לבית ומעבירים לצרכן ולספק השירות נתוני צריכה של חשמל, מים או גז, מדי פעם במרווחי זמן מסוימים. 

המונה החכם מאפשר מדידה רציפה של צריכת האנרגיה ופרמטרים חשמליים נוספים, אגירת המידע ותקשורת דו כיוונית.

 

הנתונים מועברים מהמונה החכם בשתי דרכים אפשריות :

 1. בדרך אלחוטית, באמצעות העברת אותות בתדר של גלי רדיו דרך רשתות תקשורת סלולריות, רשתות אינטרנט או wifi.
 2. על ידי שימוש ברשתות קוויות קיימות של רשת החשמל, הטלפון וכו'. 

 

כתבה זו מתייחסת רק למונה חכם אלחוטי

 

 

המונה החכם נחשב לטכנולוגיה ירוקה בעלת יתרונות סביבתיים משמעותיים. מונה החשמל החכם מאפשר ניהול צריכה אופטימלי והתייעלות אנרגטית. המונה מאפשר הפחתת עומס בשעות השיא ועל כן מסייע בהפחתת השימוש באנרגיה לטווח קצר והפחתת רמת הפליטה של גזי החממה.

 

להפחתת השימוש בחשמל כתוצאה מניטור באמצעות מונים חכמים יכולים להיות יתרונות בריאותיים רבים, כגון אויר נקי יותר שיגרום לירידה בתחלואה הקשורה לזיהום האוויר הנגרם על ידי ייצור חשמל (דוגמת אסטמה, מחלות ריאה ובעיות נשימתיות נוספות).

 

יתרונות נוספים למונה החכם הם הגבלת עומס מרחוק, קריאת צריכה מרחוק, זמינות מידע לצרכן, ירידה בהוצאות תפעול ויכולות משופרות של בקרה ואיתור תקלות. בנוסף, השימוש במונים חכמים מאפשר גם הוזלת עלויות מאחר ואין צורך בהעסקת עובדים לצורך קריאת המונים.

 

 

המונה החכם כחלק מ"רשת חכמה"

מונה חכם הוא מרכיב מרכזי ב"רשת חכמה". רשת חשמל חכמה (SMART GRID) היא רשת חשמל מתקדמת, המבוססת על העברת מידע דו-כיווני בין כל מרכיבי המערכת, כגון התנהגות מקורות ייצור חשמל והתנהגות צרכנים, במטרה לשפר באופן אוטומטי את היעילות, האמינות, הכלכליות והקיימות של ייצור וצריכת חשמל.

 

ברשת חכמה נעשה ניהול וניתוב של האנרגיה מכל מקום לכל מקום, תוך גמישות המותאמת למצב בפועל בזמן אמת. ניהול זה נעשה באמצעות מערכות מידע המקבלות מידע רציף מהחיישנים המותקנים ברשת, לרבות מהמונים החכמים המותקנים אצל צרכני הקצה. בכך, מאפשרת רשת חכמה אמינות אספקה ואיכות חשמל משופרות יותר, התייעלות אנרגטית של צרכנים עקב זמינות המידע, הפחתה בשיא הביקוש והקטנת הוצאות התפעול של חברת ההולכה והחלוקה.

 

הקמת רשת חכמה כרוכה בעלויות גבוהות מאד והיא מוערכת במיליארדי שקלים.

 

בישראל, קבע משרד האנרגיה והמים (לשעבר משרד התשתיות הלאומיות) כי יישום רשת חכמה הוא אחד מארבעת תחומי המפתח בתחום האנרגיה שלהם תינתן עדיפות לאומית. במהלך שנת 2010 הוקמה בחברת החשמל ועדת היגוי לרשת חכמה בראשות סמנכ"ל לקוחות, במטרה לקבוע את המדיניות ליישום הרשת החכמה בחברת החשמל.

 

ב-2013 שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, מינו צוות היגוי לביצוע רפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל. טיוטת ההמלצות של צוות היגוי זה (מרץ 2014) כללה המלצה להחלטה עקרונית על פריסת רשת חכמה בישראל בהיקף ולוח זמנים שיגזר מתוצאות בחינת עלות-תועלת [ב-9/2014 הודיעו נציגי המדינה, ההסתדרות וארגון העובדים לבית הדין האזורי כי המו"מ ביניהם ליישום הרפורמה הגיע למבוי סתום ובמרץ 2015 מסרה רשות החברות הממשלתיות למשרד מבקר המדינה כי "בשלב זה עבודת הצוות (ההיגוי) הופסקה].

חזור

 

קרינה ממונה חכם אלחוטי

משדרי ה-RF במונים חכמים אלחוטיים משדרים בתחומי תדרים דומים לאלו של מכשירי תקשורת רבים אחרים הנמצאים בשימוש נרחב, ובהספקים נמוכים של עשרות מילי-וואטים (כ-10-25מילי-וואט). הספקים אלה נמוכים מהסף הדורש היתר (100 מילי-וואט), כפי שנקבע בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 2006. כמו כן, הספקים אלה נמוכים הרבה יותר מאלו של טלפון נייד, החושף את המשתמש בו לקרינה בלתי מייננת גבוהה הרבה יותר (פי 5-25). במחקר שנערך באוסטרליה, נמצא כי בתוך בתי מגורים רמות החשיפה ממונים חכמים נעו בין 0.000001% ל-0.0113% מסף החשיפה לציבור הרחב (שנקבע על ידי תקני ההגנה מפני קרינה של הסוכנות האוסטרלית להגנה מפני קרינה ובטיחות גרעינית- ARPANSA).

 

המכון לחקר אנרגיית החשמל בארה"ב (ERPI- Electric Power Research Institute) ערך מחקר בשנת 2011, בו השוו רמות קרינת RF מסוג מסוים של מונה חכם, בתנאי מעבדה, לרמות החשיפה של ה- FCC (רשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב).

 

התוצאות הראו, בין השאר, כי רמות החשיפה מהמונה החכם (גם בקרבת המונה שמשדר) היו נמוכות בהרבה ממגבלות החשיפה של ה- FCC.

 

רמת החשיפה הממוצעת לקרינת RF שנמדדה מהמונים החכמים במחקר זה הייתה דומה לזו של מכשירים אחרים הפולטים קרינת RF וממוקמים בבית או מחוץ לו. בהשוואה להתקנים אחרים, רמת הקרינה של המונה החכם הייתה דומה לרמת הקרינה של משדרי טלוויזיה/רדיו/נתב אלחוטי ופחותה מזו הנפלטת מטלפונים סלולריים ומיקרוגל ביתי.

חזור

 

מדיניות בעולם (נכון ל-11/2016)

במדינות רבות ברחבי העולם (ארה"ב, בריטניה, גרמניה, קנדה, איטליה ועוד) מתבצעת פריסה של מונים חכמים, כחלק ממדיניות שמטרתה להקטין את צריכת האנרגיה ולהפחית את גזי החממה. מדינות מסוימות אף חוקקו חוקים בנוגע להתקנת מונים חכמים, כחלק מיוזמה לאנרגיה נקיה. כך לדוגמא, בשנת 2008 קבעה בריטניה כי עד שנת 2019,  יותקנו 53 מיליון מונים חכמים בבתים ועסקים (החלטה שהשתנתה לאחר מכן  ל-2020). האיחוד האירופי קיבל החלטה הקוראת לכל המדינות החברות לספק מונים חכמים ל-80% מצרכני החשמל עד 2020. בסין, הממשלה פרסמה בשנת 2012, תכנית לרשת חכמה, לפיה יפרסו 300 מיליון מונים חכמים עד 2015 ו-380 מיליון מונים עד 2020.

 

ברוב מדינות העולם, המדיניות בנושא קרינה בלתי מייננת מתבססת על הקווים המנחים של ICNIRP. כיוון שמונים חכמים הם מקור לקרינה בלתי מייננת, עליהם לעמוד במגבלות החשיפה כפי שנקבעו באותה מדינה. בארה"ב, קנדה, אוסטרליה והאיחוד האירופי אין מדיניות מוגדרת לגבי קרינה בלתי מייננת הנפלטת ממונים חכמים, והמדיניות נקבעת בכל מדינה באופן עצמאי. 

 

מדיניות לגבי מונים חכמים נוטה להתמקד בעניינים שאינם קשורים לבריאות, כגון:

 • פרטיות – הגנה ואבטחת מידע ונתונים
 • כיצד מעודדים התקנת מונים חכמים
 • עלות-תועלת
 • פונקציונליות
 • מערכות לקביעת תעריפים

 

רוב המדינות ביצעו הערכה כלכלית של העלויות והיתרונות לטווח ארוך (למשל בעידוד האחוד האירופי), אך נושא ההשפעה על הבריאות לא היווה גורם משמעותי בהערכות אלה. גם כאשר דנו בהשפעות בריאותיות, היה זה לגבי השינויים בפליטת פחמן דו חמצני וזיהום אויר כתוצאה משינויים בצריכת החשמל, והקרינה הנפלטת מהמונה לא נלקחה בחשבון.

חזור

 

הנחיות בנוגע למונים חכמים

מועצת קליפורניה למדע וטכנולוגיה (2011)  - CCST - California Council on Science andTechnology 

 

בסקירה מקיפה שנעשתה ע"י קבוצת מדענים של ה-CCST בחנו:

 1. האם  התקן של ה- FCC למונים חכמים אלחוטיים מגן באופן מספק על הציבור?
 2. האם יש צורך בסטנדרטים של טכנולוגיה ספציפית למונים חכמים והתקנים אחרים הנמצאים בבית כדי להגן על בריאות הציבור?

 

להלן תוצאות עיקריות של הסקירה כפי שסוכמה על ידם:

 • כאשר מתקינים מונים חכמים אלחוטיים ומתחזקים אותם כראוי, רמת החשיפה לקרינת גלי רדיו נמוכה הרבה יותר מזו של מכשירים ביתיים נפוצים רבים אחרים, במיוחד טלפונים ניידים ומכשירי מיקרוגל ביתיים.
 • תקן ה-FCC הקיים מספק פקטור בטיחות מספק כנגד השפעות תרמיות של מכשירים חשמליים ביתיים ומונים חכמים על הבריאות.
 • עד היום, מחקרים מדעיים לא זיהו או אישרו השפעות א-תרמיות שליליות על הבריאות כתוצאה מקרינת גלי רדיו, כגון אלו הנוצרות על ידי מכשירים ביתיים נפוצים ומונים חכמים.
 • לא ידוע מספיק על השפעות א-תרמיות פוטנציאליות של קרינת גלי רדיו על מנת לזהות או להמליץ על תקנים נוספים.

 

הסוכנות האוסטרלית להגנה מפני קרינה ובטיחות גרעינית, 2015 - ARPANSA 

Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency

 

על פי  נייר העמדה של ARPANSA בנושא מונים חכמים ובריאות, אין הוכחה מדעית מבוססת שלחשיפה לרמות נמוכות של RF ממונים חכמים אלחוטיים השלכות בריאותיות שליליות.

 

המונים החכמים נדרשים לעמוד בתקן רמות חשיפה של ARPANSA לקרינת RF.

 

השילוב של עוצמה נמוכה יחסית של המשדרים, מיקומם מחוץ לבניין והזמן הקצר שהם משדרים פירושו שסך החשיפה ממונים חכמים נמוכה מאד ונמצאת מתחת לסף החשיפה, גם כאשר מספר מכשירים משדרים בו זמנית.

 

ארגוני בריאות בעולם וארגון הבריאות העולמי בדקו את הממצאים וההוכחות המדעיות לגבי השפעות בריאותיות אפשריות ממונים חכמים. מחקרים מצביעים על כך שאין הוכחה מבוססת לגבי השלכות בריאותיות של חשיפה לרמה נמוכה של RF ממונים חכמים.

 

 • משרד הבריאות הקנדי, Health Canada קבע כי חשיפה ל- RF ממונים חכמים אלחוטיים אינה מהווה גורם סיכון לבריאות הציבור. מאחר ורמות החשיפה הרבה מתחת למגבלות הבטיחות של קנדה והעולם, אין צורך לנקוט צעדי זהירות כדי להפחית חשיפה ל- RF ממונים חכמים.

 

 • דף מידע בבריאות הציבור בנושא מונים חכמים- בריטניה (2012) - קרינת גלי רדיו הנפלטת ממונה חכם אלחוטי אינה מהווה סיכון לבריאות. הערכות שבוצעו במדינות אחרות שמשתמשות במונים חכמים מצאו חשיפות פחותות בהשוואה להנחיות מוסכמות בינלאומיות. לדעת הסוכנות להגנה על הבריאות בבריטניה, חשיפה לגלי רדיו לא מהווה בסיס לשלול התקנת מונה חכם.

 

 • האגודה למלחמה בסרטן ארה"ב  (American Cancer Society  (2014 - על פי הסיכום המופיע באתר האינטרנט של האגודה, התשובה לשאלה מהי רמת החשיפה לקרינת RF ממונה חכם אלחוטי, תלויה במרחק ממנו, ואיך המונה משדר. התדירות ועוצמת ה-RF שנפלט ממונה חכם דומה לטלפון סלולרי, טלפון אלחוטי ונתב אלחוטי. 

  במונים חכמים, בגלל שהאנטנה ממוקמת מחוץ לבית, האנשים רחוקים ממקור שידור ה-RF יותר מאשר ממקורות אחרים שפולטים RF, כמו טלפון סלולרי ואלחוטי. רמת החשיפה ממונה חכם נמוכה מחשיפה למקורות אחרים.

  מאחר וקרינת RF הוגדרה כ"מסרטן אפשרי" ומונה חכם פולט RF, יש אפשרות שמונה חכם מעלה סיכון לסרטן אבל לא ברור מה הסיכון למתגוררים בקרבת מונה חכם. לא ניתן לבצע ניסוי על הקשר בין מגורים ליד מונה חכם לתחלואה בסרטן בגלל ריבוי מקורות פולטי קרינת RF והעובדה כי רמת החשיפה ממקור זה נמוכה.

חזור

 

מדיניות התקנת מונים חכמים

להלן מדגם של מדינות שונות והמדיניות הנהוגה בהן ביחס להתקנת מונים חכמים אלחוטיים:

 • האיחוד האירופי - המדיניות באיחוד האירופי תומכת בהתקנת מונים חכמים אלחוטיים כחלק מהשגת המטרות של התייעלות אנרגטית עד שנת 2020  ( ה- Energy Services Directive (2006/32/ec, הגדיר מונים חכמים כאחת הדרכים העיקריות להשגת שיפור ביעילות צריכת אנרגיה).

  על פי החלטת האיחוד האירופי, לפחות 80% מהצרכנים צריכים להיות בעלי מונים חכמים  עד לשנת 2020, זאת בהתאם לניתוח חיובי של עלות-תועלת לטווח הארוך, שייעשה בכל מדינה. ההמלצות של האיחוד האירופי מאפשרות לבצע הערכה כלכלית של העלויות לטווח ארוך והיתרונות, הן לשוק והן לצרכן. ניתוח שלילי של עלות תועלת יאפשר לממשלה במדינה לעצור את התוכנית להתקנת מונים חכמים הנדרשת ע"י האיחוד האירופי.

  נכון לאמצע 2011, הותקנו כ- 42.3 מיליון מונים חכמים, בעיקר באיטליה, שוודיה, פינלנד ודנמרק.
   

 • בריטניה - התקנת מונים חכמים אלחוטיים היא חלק מתוכנית לאומית שמונהגת ע"י תעשיות האנרגיה שמטרתה לסייע למשקי בית להפחית את צריכת האנרגיה שלהם. החזון של ממשלת בריטניה הוא שבכל בית ברחבי בריטניה יהיה מונה חשמל וגז חכם. מטרת התוכנית היא להתקין יותר מ-50 מיליון מונים חכמים של חשמל וגז לכל הבתים הפרטיים והעסקים הקטנים עד שנת 2020. ברוב משקי הבית יותקנו מונים חכמים בין השנים 2016-2020.

  בדצמבר 2012 הממשלה פרסמה החלטה על כללי התקשרות לצרכנים, כולל נושא הבטיחות. על פי הכללים תינתן אפשרות לצרכן להתחרט ולהסיר את המונה החכם.

  רוב המונים הם משולבים גז וחשמל.
   

 • צרפת - לפי החלטה משנת 2013, הממשלה מתכננת להתחיל פיילוט לתוכנית מונים חכמים אלחוטיים בפריסה רחבה של 35 מיליון מונים חכמים עד שנת 2020.
   

 • איטליה - באיטליה נפרסו מונים חכמים חוטיים המשדרים את הנתונים באופן קווי באמצעות רשת החשמל, על ידי העברת מידע בתדר שונה על חוטי החשמל (power line communication). נכון למאי 2013 ,הותקנו מונים חכמים ביותר מ-90% ממשקי הבית האיטלקיים.
   

 • גרמניה - היחידה מבין המדינות הגדולות באירופה שלא התחייבה לפריסה לאומית. צרכנים גדולים של חשמל מחויבים להתקין מונים חכמים. לגבי משקי בית, התקנת מונים בבתים נמצאת בשלב של פיילוט שתוצאותיו ייבחנו בניתוח של עלות-תועלת. באמצע שנת 2012 הותקנו כ-500,000 מונים כחלק מהפיילוט. ב- 2013 משרד הכלכלה פרסם דו"ח שמסקנתו הייתה כי פריסה מלאה של מונים חכמים לא תספק יתרונות כלכליים לצרכנים בגרמניה. כתוצאה מכך, גרמניה דחתה את ההתקנה המלאה של מונים חכמים אלחוטיים עד לשנת 2020.
   

 •  ארה"ב - מדיניות ארה"ב תומכת בהתקנת רשת חכמה. הממשלה הפדרלית השקיעה ברשת חכמה כחלק ממדיניותה לקדם את רשת החשמל במדינה ובמסגרת זו מותקנים מונים חכמים.
   

  בעקבות חשש מהפרת הזכות לפרטיות ומקרינת RF, חלק מהרשויות בארה"ב שמתקינות מונים חכמים אלחוטיים, מאפשרות יציאה מהתוכנית לצרכנים שמעדיפים לא להתקין מונים חכמים בביתם. נותני שירותים רבים כוללים באתר שלהם פרק המסביר מדוע מונים חכמים בטוחים לשימוש.
   

  כמה מונים חכמים מותקנים בארה"ב?

  לפי ה- (Federal Energy Regulatory Commission (FERC, נכון ל-12/2012, פריסת המונים החכמים בארה"ב הוערכה בכ- 22.9% (או 38.1 מיליוני מונים חכמים שהותקנו ברחבי ארה"ב), עלייה מ-8.7% בשנת 2010.
   

  ב-2013 היו כ-51 מיליון מונים חכמים מותקנים, מתוכם 89% בבתים פרטיים. ב- 2014 היו בסה"כ כ- 58 וחצי מיליון מונים חכמים ברחבי ארה"ב (כ-51 מיליון בבתים פרטיים).
   

 • קנדה - הממשלה הפדרלית הקימה יחידה למונים חכמים בשנת 2006, על מנת ליישם תכנית למונים חכמים.
   

  קולומביה הבריטית: קיים חוק משנת 2010 הדורש מספקי החשמל להתקין מונים חכמים אלחוטיים לכל 1.8 מיליון הצרכנים עד סוף שנת 2012. חברת החשמל – BC Hydro – ביצעה פריסה גדולה של מונים חכמים. 96% מהצרכנים – 1.6 מיליון – קיבלו את המונים. עם זאת, הייתה התנגדות גדולה למונים עקב חשש להשפעה על הבריאות. את תנועת הנגד מובילים ה-Stop Smart Meters Society שכוללת גם הצעה לתביעה ייצוגית. יש לציין כי חברת החשמל מטילה קנס חודשי על לקוחות שמסרבים להתקין מונה חכם.

חזור

 

דוגמאות לתביעות שהוגשו נגד התקנת מונים חכמים אלחוטיים

 • במדינת מיין בארה"ב הוגשה תביעה בשנת 2011 לביהמ"ש העליון נגד התקנת מונים חכמים. המאבק התנהל במשך 5 שנים, כאשר הסיבה להתנגדות הצרכנים במיין הייתה על בסיס בריאות ובטיחות. התביעה הוגשה ע"י צרכנים שהעלו טענות שונות כנגד החברה שהתקינה את המונים. קודם לתביעה, קיבלה הוועדה לשירותים ציבוריים במיין תלונות מצרכנים הנוגעות לבטיחות טכנולוגיית המונים החכמים, ובמיוחד השפעות בריאותיות של קרינת RF הנפלטת מהמונה החכם ופוטנציאל הפגיעה בזכות הפרטיות והרכוש של הצרכנים.

  נטען,  שהחברה לא נתנה לצרכנים אפשרות שלא להתחבר למונה החכם. כתוצאה מכך נקבע ע"י הוועדה כי החברה צריכה לספק  אלטרנטיבות לצרכנים הבוחרים שלא לחבר מונה חכם. הועדה החליטה לאפשר ללקוחות לשמור את המונים הישנים, אבל זאת בתנאי שישלמו קנס. ביולי 2011 הוגשה תביעה נגד הועדה והחברה.

  התביעה דרשה שהועדה תקיים חקירה, ותיקח בחשבון ממצאים חדשים וחשובים בנוגע לקרינה הנפלטת מהמונה החכם. בנוסף, התובעים ביקשו שהועדה תורה להקפיא את המשך ההתקנה.

  הועדה דחתה את התביעה בלי שימוע והתובעים ערערו לבית המשפט העליון.

  בית המשפט העליון של מיין קבע שהועדה לא הייתה צריכה לדחות את התביעה בחלק המתייחס לנושאי הבריאות והבטיחות, ולכן הערעור התקבל לגבי חלק זה. לגבי שאר הנושאים, הערעור נדחה.

  בינואר 2016 בית המשפט העליון של מיין אישר את החלטת הועדה שמוני החברה אינם מהווים סיכון בריאותי או בטיחותי לצרכנים.

 

 • בארה"ב, אזרחי אריזונה הביעו חשש בנוגע להשפעות בריאותיות מחשיפה לקרינת רדיו הנפלטת ממונים חכמים. בעקבות חשש זה הזמינה  Arizona Corporation Commission) ACC) סקירה על השימוש במונים חכמים באריזונה.

  מטרת הדו"ח הייתה, בין היתר, לקבוע האם חשיפה לקרינת RF ממונים אלקטרוניים נמצאת במסגרת הסטנדרטים של ה- FCC או שחשיפה זו היא ברמה העלולה להדאיג את הציבור? מסקנת הדו"ח הייתה כי חשיפה למונים אלקטרוניים (AMI ו- AMR) אינה מזיקה לבריאות הציבור.

 

 • קנדה - ב-7/2013 אזרחים וארגון ללא מטרות רווח הגישו תביעה נגד BC Hydro בה הצביעו על דאגות הקשורות להשלכות הבריאותיות של התקנים אלחוטיים. בין השאר, עלו האשמות כי המונים גרמו לכאורה לשריפות, בשנים האחרונות.

  בשנת 2013 החברה (Hydro) הצהירה כי היא לא תתקין יותר מונים ללא הסכמת האזרחים, וזאת לאחר שהתקינה כמעט 95% מהמונים. מי שלא ירצה להתקין מונה חכם וירצה להשאיר את המונה הישן, יצטרך לשלם קנס. כל המונים היו אמורים להיות מותקנים עד סוף השנה, אבל אלפי צרכנים סירבו מטעמים של בריאות, בטיחות ופרטיות.

  ב-2014 כמה רשויות בקנדה, במיוחד בקולומביה הבריטית, התנגדו להתקנת מונים חכמים מסיבות של פגיעה בפרטיות, בטיחות והשלכות בריאותיות.

חזור

 

מדיניות בישראל 

עמדת המשרד להגנת הסביבה באשר להתקנת מונה חכם אלחוטי

מונה חכם אלחוטי משדר בהספקים נמוכים מרמת הפטור, כך שניתן להתקינו ללא היתר מכח חוק הקרינה הבלתי מייננת. יחד עם זאת, לפי נתונים שמסר ב-2012 פרופ' גלברג, ראש האגף לרעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה, אם כל מיליון צרכני החשמל, הגז והמים יהיו מחוברים למונים אלחוטיים, הדבר יעלה את חשיפת הציבור לקרינת רדיו.

 

בהתאם לכך, ממליץ האגף למניעת רעש וקרינה לדרוש מספקי השרות להתקין מונים חכמים מקושרים ברשת חוטית, כדי למנוע חשיפה בלתי מוצדקת לקרינה. המודל המומלץ הוא זה שקיים באיטליה: שימוש בתקשורת דרך קווי חשמל, אך ניתן להשתמש בכל תקשורת קווית אחרת (באיטליה נפרסו מונים חכמים חוטיים המשדרים את הנתונים באופן קווי באמצעות רשת החשמל על ידי העברת מידע בתדר שונה על חוטי החשמל (power line communication).

 

המונים החכמים המשתמשים בתקשורת קווית לא רק שלא פולטים קרינה, אלא מספקים במחיר זול יותר אמינות גבוהה יותר ויכולות גבוהות, ביחס למונים חכמים אלחוטיים.

 

יש לציין, כי עמדה זו של המשרד להגנת הסביבה עברה למרכז השלטון המקומי בפברואר 2012. בפועל, רשויות מקומיות בארץ מתקינות מונים חכמים אלחוטיים. כאמור, קיים פטור מהיתרי קרינה (הקמה והפעלה) למערכת אלחוטית לקריאת מדי מים וחשמל המשדרות בהספק מרבי של פחות מ-100 מילי-וואט.

חזור

 

התקנת מוני חשמל – תמונת מצב

על פי דו"ח מצב משק החשמל לשנת 2015:

רשות החשמל החליטה בשנת 2013 על בחינה טכנו-כלכלית של כדאיות פריסת מונים חכמים במתכונת ארצית.

 

פיילוט נערך במספר יישובים מדגמיים: בנימינה, גבעת עדה ובאזור התעשייה קיסריה.

 

השוואה למקובל בעולם העלתה כי טרם קבלת החלטה ביחס למתכונת מוני חשמל "חכמים" נדרשת בדיקת עלות-תועלת כלכלית לבחינת כדאיות המהלך לאור עלותו לציבור.

 

התוכנית היא להרחיב את הפרויקט למקומות נוספים המייצגים את כלל האוכלוסייה במדינה. במסגרת זו נבחנים דגמים שונים של מונים חכמים בהיבטים הנדסיים שונים. בין היתר, נבחנים סוגים שונים של תקשורת, באמצעות מודם סלולרי (M2M) ותקשורת על גבי כבלי חשמל (PLC).

 

על פי הדו"ח, מותקנים כיום כ-4,200 מונים במסגרת הפיילוט.

היעד: התקנת 15,000 מונים חכמים כמקובל בניסויים מקבילים בעולם.

כבר כיום מותקנים כ-16,000 מונים חכמים, אך אלו מותקנים רק במתקנים של צרכנים גדולים והם מודדים כ-60% מהצריכה הכללית במשק.

 

על פי מר יצחק בלמס, המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל לקוחות בחברת החשמל, התקנת 34 אלף מונים צפויה להתקיים עד שנת 2018. כיום, מתקינים מונים ב-4 מוקדים בארץ. לאחר ניתוח עלות-תועלת משקית ובדיקת כדאיות כלכלית למשק, יתקדמו לשלב הסופי של התקנת כ-2.6 מיליון מונים חכמים בפריסה ארצית.

 

התקנת מוני מים- תמונת מצב

מוני מים חכמים מותקנים ברשויות מקומיות שונות בישראל. כך לדוגמא, בעפולה הותקנו מעל 10,000 מוני מים חכמים. עיריית מודיעין מכבים-רעות החלה כבר בשנת 2008 בפרויקט התקנת מדי מים אלחוטיים בכל הבתים בעיר.

 

תאגיד המים מי מודיעין פרסם באתר שלו פטור מהיתר קרינה למערכת אלחוטית לקריאת מדי מים וחשמל. בפטור שניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה נכתב:

"הספק השידור נמוך מהספק שידור מינימלי המחייב הסדרה דרך היתר. רמת הקרינה הנפלטת ממדי מים בזמן השידור היא זניחה אפילו במרחק של ס"מ בודדים, אך מומלץ להתקינם במרחק של חצי מטר מאזור נגיש לשהייה ממושכת. לכן קיים פטור מהיתרי הקמה והפעלה למערכת אלחוטית לקריאת מדי מים וחשמל המשדרות בהספק מרבי של פחות מ-100 מילי-וואט".

חזור

 

רשימת מקורות

 

תאריך עדכון: 5.12.2016