מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי-מייננת על הבריאות
مركز المعلومات القومي لتأثير الأشعة غير المؤينة على الصحة
The Israeli National Information Center for Non-Ionizing Radiation

הודעת שגיאה

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

ELF

תדר נמוך קיצוני | Extremely Low Frequency | תדרים(*): 3Hz – 30 Hz

מקורות ושימושים:

 • מקורות טבעיים:
  • ברקים
  • הפרעות בשדה המגנטי של כדור הארץ
  • שכבת היונוספירה

 

 • מקורות מלאכותיים:
  • תקשורת עם צוללות (**)
  • רכבת קלה, חשמלית (tram), מטרו לתחבורה עירונית (**)
  • רכב חשמלי, רכב היברידי (**)
  • ציוד בדיקה למתכות

 

(*)  פרסומים שונים כללו תחום זה כתחום שבין התדרים  0 – 300 Hz, הכולל חשיפות מרשת החשמל

(**)  במספר תחומי תדר

 • ברקים
  ברקים
 • חשמלית (tram)
  חשמלית (tram)
 • רכב חשמלי
  רכב חשמלי

SLF

תדר סופר נמוך | Super Low Frequency | תדרים(*): 300Hz-30Hz

מקורות ושימושים

 • רשת החשמל – ייצור, רשת ההולכה, תחנות מיתוג ותחנות משנה, רשתות חלוקה:
  • ייצור – תחנות כח, תחנות רוח, אנרגיה סולרית. גנרטורים עצמאיים
  • רשת ההולכה - קווי מתח על ועליון
  • תחנות מיתוג ותחנות משנה
  • רשתות חלוקה – קווי מתח גבוה ונמוך, תחנות השנאה ושנאים
  • קווי מתח עיליים ותחתיים
 • תשתיות חשמל בתוך מבנים (מבני מגורים, תעשייה וכדומה) - לוחות (ארונות) חשמל, כבלי חשמל ועוד
 • רכיבי אספקה של חשמל – שנאי, ספק כח, מטען, מערכת אל פסק ועוד
 • מכשירים בעלי מנועים - מכונת כביסה, מדיח כלים, מאוורר, מזגן, מיבש שיער, שואב אבק, ועוד

 (*) בפרסומים שונים תחום תדרים זה נכלל בתחום ה-ELF (שכיום מוגדר אחרת ע"י ה-ITU)

 • מכשירים חשמליים בעלי הספק חשמלי גבוה - תנור אפיה, טוסטר, מיחם, דוד חשמלי, מגהץ ועוד
 • תנור מיקרוגל – קיימים שדות בתדר רשת החשמל בנוסף לקרינה בתדרי המיקרוגל
 • חימום תת רצפתי, מיטות מתכווננות חשמלית
 • תאורה - מנורות פלואורסצנטיות, מנורות לד ועוד (בנוסף לקרינה בתחום האור הנראה)
 • מכשירים אלקטרוניים – מחשב, מדפסת, טלפון אלחוטי, מטען של טלפון סלולרי, טלוויזיה, ממיר טלוויזיה ועוד (בד"כ עקב רכיבי אספקת כח ומאווררים)
 • ציוד ומכונות חשמליים במפעלים ובמקומות עבודה 
 • רכבת קלה, חשמלית (tram), מטרו לתחבורה עירונית (**)
 • רכב חשמלי, רכב היברידי (**)
 • MRI (**)

(**) במספר תחומי תדר

 • שנאי רחוב
  שנאי רחוב
 • תחנת משנה
  תחנת משנה
 • קווי מתח - אספקת חשמל לעיר
  קווי מתח - אספקת חשמל לעיר
 • פס ייצור כלי רכב
  פס ייצור כלי רכב
 • מכונית חשמלית מחוברת למתקן טעינה
  מכונית חשמלית מחוברת למתקן טעינה
 • חשמלית (tram)
  חשמלית (tram)
 • מטען של טלפון סלולרי
  מטען של טלפון סלולרי
 • מכשירים חשמליים ביתיים בעלי מנועים או בעלי הספק חשמלי גבוה
  מכשירים חשמליים ביתיים בעלי מנועים או בעלי הספק חשמלי גבוה

ULF

תדר אולטרה נמוך | Ultra Low Frequency | תדרים(*): 300Hz – 3kHz

מקורות ושימושים:

 • אנטנות תקשורת ימית - תקשורת בין ספינות וצוללות (**)
 • משדרים ליצירת קשר חירום עם מכרות - תקשורת רדיו אלחוטית דרך האדמה
 • רכב חשמלי/היברידי
 • רכבות ריחוף מגנטי (זרם בפסי הרכבת)
 • חשמלית וקווי מתח לחשמלית (tram / metro) (**)
 • חיזוי רעידות אדמה בגלי רדיו (מחקר סיסמולוגיה)

(*) על פי י החלוקה של האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה ITU
(**) במספר תחומי תדר

 
 • אנטנות של צוללת
  אנטנות של צוללת
 • אנטנות תקשורת ימית
  אנטנות תקשורת ימית
 • מנוע היברידי - דלק/חשמל
  מנוע היברידי - דלק/חשמל
 • Hybrid vehicle - petrol/electricity-poweredמכונית היברידית - הנעת דלק/חשמל
  מכונית היברידית - הנעת דלק/חשמל
 • קווי מתח לחשמלית
  קווי מתח לחשמלית
 • רכבת רחף מגנטי חשמלית (ביפן)
  רכבת רחף מגנטי חשמלית (ביפן)

VLF

תדר נמוך מאד | Very Low Frequency | תדרים(*): 3kHz – 30kHz

מקורות ושימושים:

 • אנטנות לתקשורת אלחוטית עם צוללות (**)
 • מערכות ניווט ימי של אוניות
 • מערכות לניטור אלחוטי של מצב רפואי (ניטור לב)
 • מחקרים בגיאולוגיה וגיאופיסיקה  בשידור גלי רדיו לתוך הקרקע
 • שידור אותות לסנכרון  זמן בינלאומי(**)        
 
(*) על פי החלוקה של האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה ITU 
(**) במספר תחומי תדר 
 
 • רישום ניטור לב אלחוטי
  רישום ניטור לב אלחוטי
 • אנטנות מערכת ניווט אוניות
  אנטנות מערכת ניווט אוניות
 • אזורי זמן בינלאומיים - ברלין
  אזורי זמן בינלאומיים - ברלין

LF

תדר נמוך | Low Frequency | תדרים(*): 30kHz – 300kHz

מקורות ושימושים:

 • אנטנות ומשדרי רדיו AM ציבוריים (**)
 • תקשורת ומערכות קשר טקטיות צבאיות
 • מערכות זיהוי ועקיבה אלקטרונית - תגים והתקנים למניעת גניבות
 •  (RFID-Radio Frequency Identification) (**)
 • שידור אותות לסנכרון זמן בינלאומי (**)
 • שידור נתונים מתחנות ניטור מזג אוויר
 • רדיו חובבים (**)

 

 
(*) על פי החלוקה של האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה ITU 
(**) במספר תחומי תדר 
 
 • אנטנות לשידורים אזרחיים
  אנטנות לשידורים אזרחיים
 • אנטנות קשר טקטי צבאי
  אנטנות קשר טקטי צבאי
 • מערכת זיהוי ועקיבה RFID
  מערכת זיהוי ועקיבה RFID
 • הדפס תג זיהוי ועקיבה RFID
  הדפס תג זיהוי ועקיבה RFID
 • אנטנה לשידור נתוני ניטור מזג אויר
  אנטנה לשידור נתוני ניטור מזג אויר

IF (*)

תדר ביניים | Intermediate Frequency | תדרים: 300Hz – 10MHz

מקורות ושימושים:

 • מערכות זיהוי ועקיבה אלקטרונית -  תגים, התקנים למניעת גניבות ואמצעי ברקוד  (RFID-Radio Frequency Identification) (**)
  • תקשורת שדה קרוב  Near Field Communication - NFC 
 • אמצעי טיפול ואבחון ברפואה
  • ​שתל קוכליארי (שתל שבלולי בתעלות השמע)
  • קוצב לב
 • מכונות הלחמה תעשייתיות
 • כיריים אינדוקטיביות
 • מנורות פלואורסצנטיות קומפקטיות (CFL)
 • מכשירים בעלי טעינה חשמלית אלחוטית (כגון מברשות שיניים חשמליות)

(*) IF הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כתחום התדרים שבין 300 הרץ ו-10 מגה הרץ. לתחום תדרים זה חפיפה עם תחום תדרי הרדיו בטווח שבין שלושה קילו הרץ ו-10 מגה הרץ. 
(**) במספר תחומי תדר

 • תדר IF בשתל קוכליארי
  תדר IF בשתל קוכליארי
 • מכונת הלחמה אוטומטית
  מכונת הלחמה אוטומטית
 • מערכת בקרת גישה
  מערכת בקרת גישה
 • תג זיהוי ועקיבה
  תג זיהוי ועקיבה
 • משיכת מזומן בתקשורת NFC
  משיכת מזומן בתקשורת NFC

MF

תדר ביניים | Medium Frequency | תדרים(*): 300kHz – 3MHz

מקורות ושימושים :

 • אנטנות ומשדרי רדיו AM ציבוריים (**)
 • תקשורת בין ים ליבשה (חוף-ים)
 • תקשורת בקרה ימית וחירום ימי
 • שידור נתונים של מטאורולוגיה ימית
 • תחנת מעקב לאיתור כלי שייט בים
 • שידור כלל כיווני ממצייני מקום (beacons) לניווט כלי שייט
 
(*) על פי החלוקה של האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה ITU 
(**) במספר תחומי תדר 
 
 • מגדל תקשורת גלים בינוניים
  מגדל תקשורת גלים בינוניים
 • תחנת תקשורת חוף-ים
  תחנת תקשורת חוף-ים
 • מגדל בקרה ימית
  מגדל בקרה ימית
 • תחנה לאיתור כלי שייט
  תחנה לאיתור כלי שייט
 • משדרי נתוני חיזוי מטאורולוגי
  משדרי נתוני חיזוי מטאורולוגי
 • מציין מקום ימי
  מציין מקום ימי

HF

תדר גבוה | High Frequency | תדרים(*): 3MHz – 30MHz

מקורות ושימושים:

 • תקשורת ללא קו ראיה
  • תקשורת תעופה מעבר לאופק אויר-קרקע, קרקע-אויר (**)
  • רדאר מעבר לאופק
 • תקשורת ימית, תחנות בקרה ים-חוף
 • תקשורת חירום במצוקה בים (**)
 • Global Maritime Distress and Safety System - GMDSS
 • מערכות זיהוי ועקיבה אלקטרונית - תגים והתקנים למניעת גניבות  (RFID-Radio Frequency Identification) (**)
 • רדיו חובבים (**)
(*) על פי החלוקה של האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה ITU 
(**) במספר תחומי תדר 
 • תקשורת טווח רחוק מהר גבוה
  תקשורת טווח רחוק מהר גבוה
 • רדאר רדיו דור ישן
  רדאר רדיו דור ישן
 • מרכז תקשורת ושליטה בספינה
  מרכז תקשורת ושליטה בספינה
 • תקשורת ימית – משמר חופים
  תקשורת ימית – משמר חופים
 • מעגל כרטיס RFID
  מעגל כרטיס RFID
 • תקשורת מעבר לאופק
  תקשורת מעבר לאופק

VHF

תדר גבוה מאד | Very High Frequency | תדרים(*): 30MHz – 300MHz

מקורות ושימושים:

 • אנטנות לשידורי רדיו FM
 • אנטנות לשידורי טלוויזיה
 • אנטנות של ספינות וציים ימיים
 • תקשורת ומערכות בקרה אווירית וימית, ניהול ציים
 • מערכות תהודה מגנטית גרעינית (MRI)
 • תקשורת בין מטוסים ותחנות בקרה ומגדלי פיקוח קרקעיים(**)
 • מדידות קרקע
 • שידור נתונים מתחנות מטאורולוגיה למרכזי חיזוי
 • רדיו חובבים (**)
(*) על פי החלוקה של האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה ITU 
(**) במספר תחומי תדר 
 • מגדל שידורי טלוויזיה
  מגדל שידורי טלוויזיה
 • ממסר FM לטווחים ארוכים
  ממסר FM לטווחים ארוכים
 • מערך אנטנות שידורי רדיו
  מערך אנטנות שידורי רדיו
 • אנטנת רדיו חובבים V
  אנטנת רדיו חובבים V
 • מגדל בקרה אווירית - תדר רדיו
  מגדל בקרה אווירית - תדר רדיו
 • מכשיר MRI בבית-חולים
  מכשיר MRI בבית-חולים

UHF

תדר אולטרא גבוה – תא"ג | Ultra High Frequency | תדרים(*): 300MHz – 3GHz

מקורות ושימושים:

 • אנטנות שידורי טלוויזיה
 • אנטנות ותקשורת מיקרוגל קו-ראיה
 • אנטנות ותקשורת סלולר:
  תחנות בסיס סלולריות, מכשירים סלולריים, טלפונים ניידים ביתיים
 • אנטנות ורכיבים ברשתות תקשורת נתונים אלחוטית:
  • רשת אלחוטית בפריסה רחבה (WLAN)
  • התקני גישה אלחוטית
  • מיקרו תא (micro cell)
  • ממסר (repeater)
  • נתב (router)

(*) על פי החלוקה של האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה ITU 

(**) במספר תחומי תדר

 

 • מכשירי ניווט:
  • תקשורת מערכות לווייני ניווט (GPS)
  • שירות רדיו משפחתי (FRS-Family Radio Service)
  • תקשורת דו-סטרית קרקעית ישירה (GMRS)
 • ציוד בתקשורת נתונים למחשוב:
  מחשבים ניידים, מחשבי מחברת, מחשבי לוח (tablets), עזרים במחשוב היקפי אלחוטי (מדפסות, פקס), בלוטוס
 • תנורי מיקרוגל
 • רדיו אסטרונומיה (**)
 • רדיו walky-talky (שידור/קליטה)
 • רדיו חובבים (**)

 

 
 
 • מיקרוגל
  מיקרוגל
 • טלפון סלולרי
  טלפון סלולרי
 • מחשב לוח (tablet)
  מחשב לוח (tablet)
 • מחשב נייד
  מחשב נייד
 • ווקי-טוקי (walky-talky)
  ווקי-טוקי (walky-talky)
 • נתב (router)
  נתב (router)
 • אתר סלולר
  אתר סלולר
 • מגדל שידורי טלוויזיה
  מגדל שידורי טלוויזיה
 • שכבות מבנה מכשיר סלולר
  שכבות מבנה מכשיר סלולר

SHF

תדר סופר גבוה | Super High Frequency | תדרים(*): 3GHz – 30GHz

מקורות ושימושים:

 • לוויינים
  • שירותי תקשורת אזרחיים
  • שידורי טלוויזיה מסחריים בלוויין 
  • ריגול ותקשורת צבאית אסטרטגית
 •  תקשורת נתונים בתדר גבוה:
  • רשת נתונים אלחוטית (מקומית LAN והיקפית WLAN)
  • o Wi-Fi בתדר 3GHz ומעלה
  • תקשורת בשיטת Wi-Fi נרחבת (Wi-Max)
 • אנטנות של תחנות בסיס ומכשירי סלולאר -  דורות מתקדמים (דור IV ומעלה, +LTE ואחרים בפיתוח)
 • התקנים וממסרים לשידור תקשורת מיקרוגל
   
 • אנטנות לתקשורת  בטכנולוגיות חדישות
 • תחנות רדאר מתקדמות לאיכון ועקיבה: 
  • שדות תעופה אזרחיים 
  • בסיסים ויחידות צבאיות
 • מכ"ם למניעת התנגשויות בין רכבים
 • תקשורת מיקרוגל באמצעות אנטנה כיוונית מנקודה לנקודה (נל"ן) (**)
 • תנורי מיקרוגל תעשייתיים
 • רדיו אסטרונומיה (**)
 • רדיו חובבים (**)
 
(*) על פי החלוקה של האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה ITU 
(**) במספר תחומי תדר 

 

 • תחנת תקשורת לוויינים
  תחנת תקשורת לוויינים
 • לוויין צבאי
  לוויין צבאי
 • רדיו אסטרונומיה
  רדיו אסטרונומיה
 • לוויין תקשורת וטלוויזיה
  לוויין תקשורת וטלוויזיה
 • רדאר שדה תעופה
  רדאר שדה תעופה
 • אנטנות סלולר דור מתקדם + LTE
  אנטנות סלולר דור מתקדם + LTE
 • תחנת תקשורת מיקרוגל
  תחנת תקשורת מיקרוגל
 • מערך רדאר צבאי
  מערך רדאר צבאי

EHF

תדר גבוה ביותר | Extremely High Frequency | תדרים(*): 30GHz – 300GHz

מקורות ושימושים:

 • תקשורת אלחוטית מדויקת מנקודה לנקודה (נל"ן)
  • מיקרוגל
  • גלים מילימטריים
 • אנטנות שידור וקליטה בלוויינים:
  • מערכות אזרחיות
  • מערכות צבאיות
  • ניווט
 • מערכות נשק מבוססות אנרגיה גבוהה
 • רדאר גלים מילימטריים
 • חישה מרחוק בתדר המיקרוגל
 • ממסרי מיקרוגל בתדר גבוה
 • משדרים לתקשורת נתונים ואינטרנט נל"ן (טכנולוגיה בפיתוחHD -  Wireless)
 • מחקרים ברדיו אסטרונומיה (**)
 • רדיו חובבים (**)
 • הדור הסלולרי החמישי

 

 

(*) על פי החלוקה של האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה ITU 
(**) במספר תחומי תדר

 
 • אתר תקשורת מיקרוגל ורדיו
  אתר תקשורת מיקרוגל ורדיו
 • לוויין ניווט מודרני
  לוויין ניווט מודרני
 • לוויין צבאי
  לוויין צבאי
 • לוויין מחקר חלל
  לוויין מחקר חלל
 • אתר תקשורת וממסר מיקרוגל
  אתר תקשורת וממסר מיקרוגל
 • טלסקופ חלל
  טלסקופ חלל
 • הדור הסלולרי החמישי
  הדור הסלולרי החמישי

IR

קרינה אינפרא אדומה | Infra Red Radiation | תדרים(*): 300GHz – 430THz

מקורות ושימושים:

 • אור השמש (52.7% מהספק קרינת השמש המגיע לפני כדור הארץ הוא בקרינת IR)
 • עצמים אסטרונומיים הפולטים גם או רק קרינת IR
 • כל עצם על פני כדור הארץ פולט קרינת IR
 • גוף האדם ובעלי חיים  פולטים קרינת IR
 • בעירה תרמית - תנורי חימום, מדורות, שרפות
 • לייזרים אינפרא אדום לתקשורת סיב אופטי ואלחוטית
  • תקשורת IR טווח ארוך: 1.53-1.56 מיקרון
  • תקשורת IR טווח קצר - טלקומוניקציה של סיבים: 0.7-1.4 מיקרון 
 • עזרים בתחום המחשוב והמולטימדיה
 • הדמיה תרמית, תדרי טרה-הרץ – תחליף להדמיית רנטגן
 • מדידות ודיאגנוסטיקה בהנדסה
 • נשק מונחה IR
 • אמצעי ראיית לילה
 • מטאורולוגיה, אסטרונומיה, ספקטרוסקופיה
 
(*) על פי החלוקה של האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה ITU 
 
 • השמש - מקור IR
  השמש - מקור IR
 • טיל נגד מטוסים מונחה IR
  טיל נגד מטוסים מונחה IR
 • אלמנט חימום
  אלמנט חימום
 • לייזר IR ידני
  לייזר IR ידני
 • עכבר IR אלחוטי
  עכבר IR אלחוטי
 • גלקסיה - מקור אור אדום ו-IR
  גלקסיה - מקור אור אדום ו-IR
 • פליטת קרינת IR מגוף אדם
  פליטת קרינת IR מגוף אדם
 • מדורה מחממת בקרינת IR
  מדורה מחממת בקרינת IR
 • אנרגיית חום – ליבת כדור הארץ
  אנרגיית חום – ליבת כדור הארץ

Visible Light

האור הנראה | Visible Light | תדרים(*): (430THz – 790THz (700-380 nm

מקורות ושימושים:

 • אור השמש (44.5% מהספק קרינת השמש המגיע לפני האדמה הוא בתחום האור הנראה)
 • אור כוכבים, גלקסיות ועצמים אסטרונומיים
 • מתכות חמות, פלסמה, גזים לוהטים
  • תיל בנורות להט (טונגסטן)
  • נורות פלואורסנציה
  • תאורת דיודה פולטת אור – LED
 • מסכים של טלוויזיה, מחשבים 
  • מסכי CRT, מסכי LCD,  LED חדישים, פלסמה
 • ראיית אדם ובעלי חיים
 • תקשורת אופטית
  • באוויר
  • בסיב אופטי
 • לייזר אור נראה
  • שימושים ברפואה (ניתוחים, צנתור)
  • שימושים בתעשייה
  • מצביעים (pointers)
 • תאי שמש להפקת אנרגיה סולארית
 • יישומים צבאיים
  • נשק מונחה לייזר
  • הנחיית עצמים
 • מחקר מדעי:  אסטרונומיה, ספקטרוסקופיה ​
 • נורת פלואורסנציה
  נורת פלואורסנציה
 • נורת להט חשמלית
  נורת להט חשמלית
 • כבל סיב אופטי
  כבל סיב אופטי
 • מסך LED תלת מימד
  מסך LED תלת מימד
 • מסך LCD שטוח
  מסך LCD שטוח
 • תאי שמש
  תאי שמש
 • לייזר אור נראה ירוק
  לייזר אור נראה ירוק
 • אור כוכבים - שביל החלב
  אור כוכבים - שביל החלב
 • אור השמש
  אור השמש

UV

אור אולטרה סגול | Ultra Violet Radiation | תדרים: (750THz – 30PHz (400-10 nm

מקורות ושימושים:

 • חלק אור השמש האולטרה סגול (UV) מתחלק למספר סוגים, ביניהם UVB, UVA ו- UVC. קרינת UV המגיעה אל פני כדור הארץ היא בעיקר מטיפוס UVA (כ- 95%), אורכי גל 315-380 nm; מיעוטה UVB (כ- 5%), אורכי גל 280-315 nm. מרבית ה- UVB וה-UVC, אורכי גל  nm 100-280, נבלע בשכבת האוזון ע"י החמצן.
 • כוכבים חמים קיצונית פולטי אור כחול, UV
 • מקורות מלאכותיים של קרינת UV
  • מנורות פלואורסנציה לתאורה (בעיקר  UVA ומעט UVB), נורות הלוגן
 • היגיינה וטיפוח
  • טיהור חיידקים-מי שתייה, שפכים,סטריליזציה ברפואה, מעבדה 
  • מיטות שיזוף, מכשירים לייבוש לק בציפורניים (UVA ו- UVB).

 

 • תאים סולריים מבוססי UV בטכנולוגיה חדשנית (בעיקר UVA) 
 • אמצעי רפוי וטיפול רפואי - שיניים, עור, טיפול בכאב
 • לייזרים אולטרה סגול: בתעשייה -חריטה, ליתוגרפיה; במחקר; לתאורה; לתקשורת; לאחסון ממוחשב
 • יישומים צבאיים
 • אבטחת מידע ומסמכים
 • מחקר מדעי: אסטרונומיה, ספקטרוסקופיה, רפואה (רוב תחום ה - UV)
 • ספקטרו-פוטומטריה  - אנאליזה של תרכובות כימיות וביולוגיות (בעיקר UVC ואורכי גל קצרים ממנו)
 • בדיקות מבנה פנימי של גופים שאינן הורסות חומר (אל-הרס). (בעיקר UVC ואורכי גל קצרים ממנו)

 

 • חיטוי מי ברכה
  חיטוי מי ברכה
 • מנורת UV
  מנורת UV
 • גלקסיה פולטת אור כחול ו- UV
  גלקסיה פולטת אור כחול ו- UV
 • מתקן לייבוש לק לצפורניים
  מכשיר לייבוש לק לצפורניים
 • שימוש בלייזר UV ברפואת שיניים
  שימוש בלייזר UV ברפואת שיניים
 • מיטת שיזוף
  מיטת שיזוף
 • לייזר UV
  לייזר UV

X-Rays

קרני רנטגן – קרני X | X-Rays - Röntgen Radiation | תדרים: (30PHz – 30EHz (10-0.01 nm

מקורות ושימושים:

 • גופים אסטרונומיים
  • גלקסיות, כוכבים כפולים, כוכב נויטרונים פולטים קרינת  X הנצפית בטלסקופ חלל
  • קרינת רקע X בגלקסיית שביל החלב
 • שפופרות ריק ליצירת קרינת X ברדיוגרפיה
 • מאיצי יונים ליצירת קרני X  (מאיצי חלקיקים מעגליים)
קרינת  X סינכרוטרון (Synchrotron)
קרינת X ציקלוטרון (cyclotron)
 • אסטרונומיה של קרינת X
 • מחקר פני שטח, פיסיקת הפלסמה, מיקרוסקופיה
 • רפואה ותעשייה
  • דיאגנוסטיקה סטטית והדמיה דינמית של סי.טי. (CT)
  • רדיוגרפיה CT טיפולית רפואית
  • רדיוגרפיה CT תעשייתית, בדיקות מבנה פנימי של גופים, שאינן הורסות חומר (אל-הרס)
  • מערכות אבטחה בשדות תעופה
 • לייזרים קרינת X לתעשייה
 • יישומים צבאיים
 • מחקר מדעי: אסטרונומיה, ספקטרוסקופיה, רפואה
 • חקר  מבנה גבישים (קריסטלוגרפיה)
 • טומוגרפיה חישובית
 • מערכת הדמיה רפואית CT
  מערכת הדמיה רפואית CT
 • חלק של מאיץ יונים מפיק קרינת X
  חלק של מאיץ יונים מפיק קרינת X
 • טומוגרפיה חישובית
  טומוגרפיה חישובית
 • כוכב נויטרונים פולט קרני X
  כוכב נויטרונים פולט קרני X
 • מערכת אבטחה בשדה תעופה
  מערכת אבטחה בשדה תעופה
 • ציוד בדיקות רנטגן
  ציוד בדיקות רנטגן

Gamma-Rays

קרינת גמא – γ | Gama Radiation | תדרים: (30EHz – 300EHz (0.01nm-1pm

מקורות ושימושים:

 • חומרים גרעיניים רדיו-איזוטופים  - שימושים בהתאם להפקה
  • חומרים גרעיניים לא מועשרים ממכרות (מכרות אורניום)
  • חומרים רדיו-איזוטופים מועשרים לחומר ביקוע
 • ביקוע גרעיני של חומרים רדיואקטיביים
  • ספונטני (נשק גרעיני)
  • מבוקר (כורים)
 • התפרצויות גמא בגופים אסטרונומיים וגלקסיות בתהליכי קריסה
 • פליטת גמא בהתנגשויות של קרינה קוסמית באטמוספרה
 • פליטת גמא בהפיכת חלקיקים לאנרגיה (אניהילציה) אלקטרון-פוזיטרון
 • שימושים ברפואה: סטריליזציה, מוטציות מכוונות, ניטור ומעקב קליניים

 

 

 • רפואה גרעינית – רדיותרפיה
  • טיפול בגידולים, עוקבים רפואיים לרדיוגרפיה
  • CT של קרינת גמא-SPECT, טומוגרפיה ממוחשבת של פליטת פוטון יחיד - הדמיית תלת-ממד (D3) ברפואה גרעינית
  • PET - טומוגרפיה של אנרגיה מהשמדת פוזיטרון-אלקטרון בפליטת גמא (אנרגיה של 0.511 MeV )
 • שימושים בתעשייה: עוקבים ומכשירי מדידה מבוססי 60-Co או Cs-137 רדיואקטיביים (tracers), גלאי עשן, חיישני מדידה תעשייתיים
 • בדיקות מבנה פנימי של גופים, שאינן הורסות חומר (אל-הרס) בתעשיות הזיקוק, הכרייה, הכימיה, המזון, דטרגנטים והנייר
 • אנרגיה גרעינית, כורים גרעיניים
 • יישומים צבאיים, נשק גרעיני
 • מחקר מדעי: אסטרונומיה, חלל, הנדסה גרעינית, רפואה

        

      
    

 

 • תחנת כוח גרעינית
  תחנת כוח גרעינית
 • מערכת SPEC - רפואה גרעינית
  מערכת SPEC - רפואה גרעינית
 • מערכת PET - רפואה מתקדמת
  מערכת PET - רפואה מתקדמת
 • התפרצויות גמא בקריסת גלקסיה
  התפרצויות גמא בקריסת גלקסיה
 • פיצוץ גרעיני
  פיצוץ גרעיני

כדאי לדעת

במרכז העניינים

ארגון הבריאות העולמי מנחה כיצד להתמודד עם שימוש מוגבר במסכים בתקופת הקורונה

הפנדמיה של COVID-19 הציבה אתגרים משמעותיים לאוכלוסייה בעולם כולו. מאות מיליוני אנשים נדרשים להישאר...לכתבה המלאה >
יש לי שאלה
שלח אלינו את שאלתך ואנו
נענה לך בהקדם האפשרי

המלצות תנודע לשימוש מושכל...

המלצות מרכז תנודע לשימוש מושכל במסכים בחופש הגדוללכתבה המלאה >