mast1.jpg

המלצות והנחיות בעולם לגבי שימוש ב- WiFi בבתי ספר

 • מערכות חינוך במדינות שונות מאמצות תכניות תקשוב בבתי הספר. תכניות אלו מצריכות התקנת תשתית הכוללת רשת אלחוטית (Wi-Fi) בבית הספר.

 • לצד היתרונות בלמידה מתוקשבת, התעורר חשש לבריאות התלמידים, עקב חשיפתם לאמצעי קצה ולטכנולוגיות פולטות קרינה.

 • בסוגיית האיזון בין התועלת בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות לבין הגנה על בריאות התלמידים, קיימות מספר גישות בעולם. בסקירה של מדינות וארגונים עולה כי רובם קובעים שבהתבסס על הידע המדעי הקיים, השימוש ב-Wi-Fi בבית הספר אינו מסוכן לתלמידים ולמורים ואין סיבה שלא להמשיך ולהשתמש ב-Wi-Fi בבתי הספר.

  לפירוט ההמלצות בכל מדינה

 

הטכנולוגיה הדיגיטלית נמצאת כיום בכל מקום ושילובה בבתי הספר נקבעה כיעד חינוכי ברחבי העולם ע"י האיגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה (שהוא גוף בת של ארגון האומות המאוחדות). מערכות החינוך במדינות שונות מאמצות תכניות תקשוב בבתי הספר. בשנים האחרונות יותר ויותר מדינות מאפשרות לתלמידים ולמורים שימוש במכשירי הקצה האישיים שלהם לצרכי לימודים (BYOD-Bring Your Own Device). במחקר (Blamire) שנעשה באירופה ב-2015 נמצא כי ב-75% מהמדינות שהשתתפו במחקר תומכים במדיניות זו ומיישמים אותה.

יישום תכניות התקשוב מצריך התקנת תשתית המאפשרת את השימוש בטכנולוגיות מתקדמות. תשתית זו כוללת גם התקנת רשת אלחוטית- Wi-Fi בבתי הספר.

לצד היתרונות של למידה מתוקשבת קיים חשש לבריאות התלמידים עקב חשיפתם לאמצעי קצה ולטכנולוגיות פולטות קרינה.

 

בסוגיית האיזון הנדרש בין התועלת בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות לבין הגנה על בריאות הילדים, קיימות מספר גישות בעולם:

 

1. יש המתנגדים להתקנה ולשימוש ברשתות אלחוטיות בבתי הספר. ההתנגדות נובעת בין היתר מהסיבות הבאות:

 • טכנולוגיה זו נמצאת בשימוש רחב רק מספר מועט יחסית של שנים וההשלכות הבריאותיות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת מתחת לסף המומלץ עדיין נחקרות
 • התלמידים מחויבים להימצא בשטח בית הספר על פי חוק לימוד חובה ועל כן החשיפה שלהם היא כפויה, בניגוד לשימוש בטכנולוגיה זו בבית, הנתונה להחלטת ההורים
 • הקרינה מ- Wi-Fi נמוכה יחסית, אבל ילדים נמצאים שעות רבות בבית הספר
 • באופן כללי, ילדים ובני נוער מהווים אוכלוסייה רגישה בהשוואה לאוכלוסייה הבוגרת

 

2. ישנן מדינות וארגונים שקבעו כי אין סיבה לא להמשיך להשתמש ב-Wi-Fi בבתי הספר. קביעה זו נשענת על העובדה כי חשיפה ל- Wi-Fi בבית הספר מהתקנים ונקודות קצה נמוכה מאוד, ובהתבסס על הידע המדעי העכשווי אין הוכחה מדעית לקשר בין שימוש בהתקנים אלחוטיים להשלכות בריאותיות. בחלק מן המקרים, כחלק ממדיניות זו, ישנה המלצה להוסיף ולחקור את ההשלכות הבריאותיות מקרינת Wi-Fi.

 

להלן סיכום סקירה שערכנו על המלצות והנחיות בעולם לגבי שימוש ב-Wi-Fi בבתי הספר. הסקירה כוללת מדינות נבחרות בלבד ונכונה לתאריך כתיבת הכתבה (6/2017). בכל מקור ציינו את תאריך המסמך ותאריך עדכונו, אם קיים.

 

באופן כללי, מתוך המדינות והארגונים שסקרנו, עולה כי רובם קובעים שבהתבסס על הידע המדעי הקיים, השימוש ב-Wi-Fi בבית הספר אינו מסוכן לתלמידים ולמורים וכי אין סיבה שלא להמשיך להשתמש ב-Wi-Fi בבית הספר. עמדה זו עולה בקנה אחד עם העלייה ברמת הדיגיטציה, תוכניות התקשוב והשימוש באמצעי קצה בבתי הספר ברחבי העולם.

 

יחד עם זאת, בצרפת למשל, נקבעו הגבלות על שימוש ב-Wi-Fi במוסדות החינוך, בחוק מ-2015; ומספר ארגונים בעולם המליצו להשתמש בטכנולוגיה קווית בבתי הספר.

 

למידע נרחב על מדיניות השימוש ב-Wi-Fi בבתי הספר בישראל

 

המלצות והנחיות בעולם לגבי שימוש ב-Wi-Fi בבתי הספר - עמדות מדינות נבחרות:

     

קנדה

 

הרשות הפדרלית הקנדית לבריאות הציבור קבעה כי בהתבסס על ראיות מדעיות, חשיפה לרמות נמוכות של קרינת גלי רדיו (RF) ממכשירים העושים שימוש ב-Wi-Fi אינה מסוכנת לתלמידי בית הספר בקנדה או  לציבור:

 • רמות האנרגיה של קרינת גלי רדיו שמקורן ב- Wi-Fi במרחב הציבורי, ובכללם בתי-ספר, נדרשות לעמוד בהנחיות של המשרד לגבי רמת החשיפה
 • רמות האנרגיה של  גלי הרדיו שמקורן במכשירי Wi-Fi הן מתחת לגבולות החשיפה.

(מסמך מספטמבר 2011, מעודכן ל-2015)

     

קנדה – פרובינצית אלברטה

  משרד הבריאות של פרובינצית אלברטה (Chief Medical Officer of Health of Alberta) קבע כי שימוש ב-Wi-Fi בבתי הספר לא מהווה סכנת בריאות לצוות או לתלמידים (מסמך מאוגוסט 2012, מעודכן לפברואר 2016)
     

אוסטרליה

 

משרד החינוך האוסטרלי מפעיל תכנית שבמסגרתה מותקן פס רחב במהירות גבוהה בכל בתי הספר באוסטרליה (Digital Education Revolution)

 • הסוכנות האוסטרלית להגנה מקרינה ולבטיחות גרעינית (ARPANSA) קבעה ב-2015 כי בהתבסס על הידע המדעי העכשווי אין סיבה שלא להמשיך להשתמש ב-Wi-Fi  בבתי הספר. אף על פי כן, הסוכנות תמשיך לחקור את הנושא של Wi-Fi והתקנים אחרים על מנת לספק כלים עדכניים לשימוש מושכל.
 • במחקר של ARPNSA שהתפרסם ב- 2017 נמצא כי חשיפת ילדים ל- Wi-Fi, כפי שנמדדה ב- 23 בתי ספר באוסטרליה, נמוכה מאוד ודומה או נמוכה ביחס למקורות אחרים בסביבה כגון רדיו, טלויזיה ואנטנות.
 • הרשות האוסטרלית לתקשורתAustralian) Communicating and media authority) קבעה בשנת 2017 כי אין סיבה לדאגה לגבי שימוש ב- Wi-Fi ובטיחות הציבור. הם מצאו כי חשיפה לאנרגיה אלקטרומגנטית ממשדרי Wi-Fi נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה של ARPANSA. הם מציינים כי האחריות להחלטה על התקנת Wi-Fi בבתי הספר היא של משרד החינוך במדינה ובתי הספר הפרטיים.
     

בריטניה

 

משרד הבריאות הבריטי (Public Health England) קבע ב- 2013 כי אין סיבה לא להמשיך להשתמש ב-Wi-Fi בבתי הספר ובמקומות אחרים. על פי עיקרון הזהירות המונעת, מומלץ להמשיך לבחון את הנושא  על מנת לצמצם פערי ידע ולהפחית חששות בעיקר בקרב ההורים. מחקר שבוצע על ידי המשרד אשר כלל מדידות חשיפה ל- Wi-Fi בבתי ספר תמך בדעה שחשיפה מ- Wi-Fi נמוכה בהשוואה להנחיות ICNIRP ובהשוואה לחשיפה מטלפונים סלולריים. (מסמך מנובמבר 2013)

     

הולנד

  מועצת הבריאות של הולנד (Health Council of the Netherlands) קבעה כי אין הוכחה מדעית להשפעה שלילית מחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים מטלפונים סלולריים, תחנות בסיס או מכשור Wi-Fi על בריאות ילדים (מסמך מ-2011)
     

אירלנד

 

המחלקה לסביבה, קהילה וממשל מקומי (Department of  Environment, community and local (government קבעה בינואר 2013 כי בהתבסס על מחקרים מדעיים היא אינה רואה סיבה לבטל את השימוש ב-Wi-Fi  בבתי הספר (מסמך מינואר 2013)

     

ארצות הברית

 

לא קיימת חקיקה/הנחיות של הממשל המרכזי בנוגע לשימוש ב- Wi-Fi בבתי ספר.

רשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב, ה- FCC (Federal Communication Commission) כותבים בנייר העמדה שלהם על התקנים אלחוטיים וחשש מהשלכות בריאותיות, כי אין הוכחה מדעית לקשר בין שימוש בהתקנים אלחוטיים לבין סרטן או מחלות אחרות. עוד נכתב, כי ה- FCC  בודק בקפידה תוצאות מחקרים ארוכי טווח אך נכון להיום, אין בסיס לשינוי מגבלות החשיפה.

     

ניו זילנד

 

משרד הבריאות הניו-זילנדי קבע ב- 2016 כי אין סכנה משימוש ב—Wi-Fi בבתי ספר והוא אינו מהווה סיכון בריאותי לצוות או לילדים.

תוצאות מדידות לחשיפה מ- Wi-Fi בבתיה"ס שפורסמו ב- 2014 מצאו כי רמת החשיפה שנמדדה היתה נמוכה בהשוואה לסטנדרט בניו זילנד לחשיפת הציבור. ממצאים אלו קבעו כי חשיפה ל- Wi-Fi בביה"ס מהתקנים ונקודות קצה נמוכה מאוד.

     

שווייץ

  המשרד הפדרלי לבריאות הציבור בשוויץ קבע באופן כללי, כי לא ידוע האם השדות האלקטרומגנטים הנוצרים ע"י WLAN גורמים לסיכון בריאותי (מסמך מאוקטובר 2016)
     

גרמניה – הממשלה הפדרלית*

  הממשלה הפדרלית הגרמנית המליצה ב- 2007 כי באופן כללי יש להעדיף חיבורים חוטיים היכן שאפשר. יחד עם זאת, ההחלטה אם להעדיף רשת אלחוטית או קווית בבתי הספר נתונה להחלטת בית הספר (מסמך מיולי 2007)
     

גרמניה – הממשלה הבווארית

  המשרד הגרמני להגנה מפני קרינה המליץ ב- 2006 בפני הוועדה להגנה על הסביבה והצרכן של הפרלמנט הבווארי כי יש להעדיף חלופות קוויות על פני מערכת ה-WLAN. כתוצאה מכך הפרלמנט הבווארי המליץ לבתי הספר להימנע מ-WLAN  ככל האפשר (מסמך מדצמבר 2006)
     

צרפת

 

בפברואר 2015 אימץ הפרלמנט הצרפתי חוק חדש בצרפת העוסק בחשיפה לגלים אלקטרומגנטיים ע"י טכנולוגיות אלחוטיות. החוק שנקרא: "פיכחון, שקיפות מידע וייעוץ לגבי חשיפה לגלים אלקטרומגנטיים" קובע בין השאר:

 • איסור על שימוש בנקודות גישה/נתבים אלחוטיים בפעוטונים ובמעונות יום של ילדים מתחת לגיל 3 שנים
 • בבתי ספר יסודיים נקודות גישה אלחוטיות יהיו כבויות כאשר לא יעשה בהן שימוש פעיל למטרות לימודיות
 • יידוע  מועצת בית הספר לפני התקנת רשת אלחוטית בבתי ספר יסודיים
 • שילוט בולט בכניסה למקומות הציבוריים העושים שימוש ב-Wi-F

הסוכנות הלאומית הצרפתית לבריאות ובטיחות מזון סביבה ועבודה (ANSES),  קבעה כי יש לצמצם חשיפה לקרינת גלי רדיו (RF) בקרב ילדים (יולי 2016).

     

* על פי תרגום של גוגל (Google)
 

המלצות והנחיות בעולם לגבי שימוש ב-Wi-Fi בבתי הספר - עמדות ארגונים נבחרים בעולם:

 

Norwegian Institute of Public Health

 

על פי דוח של הרשות הנורבגית להגנה מפני קרינה שפורסם ב-2012, אין הוכחה מדעית שחשיפה לרמות נמוכות של קרינה אלקטרומגנטית מטלפונים סלולריים ומתקני שידור אחרים, גורמת להשפעות בריאותיות.

הרשות אינה ממליצה להחליף את הרשתות האלחוטיות ברשתות קוויות. לשיטתם, אין סיבה להניח שחשיפה טיפוסית של הציבור לקרינה הנפלטת מ- Wi-Fi תוביל להשפעות בריאותיות שליליות. 

     

Swedish Radiation Saftey Authority

 

 

הארגון קבע כי אין סיכון בריאותי מחשיפה לרשתות אלחוטיות (מסמך מ-2013)

     

World Health Organization

 

 

בנייר עמדה שפורסם ב- 2006 נקבע כי בהתחשב ברמת חשיפה נמוכה מאוד ובתוצאות המחקר שנאספו עד כה, אין שום ראיה מדעית מבוססת כי קרינת גלי רדיו הנפלטת מרשתות אלחוטיות עלולה לגרום השפעות בריאותיות שליליות.  

     

Irish Doctors Environmental Association (IDEA)

 

 

במכתב למנהלי בית ספר באירלנד, נכתב כי הארגון מודאג מהשימוש ב-Wi-Fi בבתי הספר וכי אין הוכחה לכך שהשימוש בטוח. לפיכך מומלץ להשתמש בטכנולוגיות קוויות לבטיחות התלמידים והצוות (ינואר 2013)

     

Washington State Department of Health

  מחלקת הבריאות של מדינת וושינגטון בדקה מחקרים מארגונים בינלאומיים שערכו סקירת ספרות על השפעות בריאותיות מקרינת גלי רדיו (RF) ופורסמו בין השנים 2000-2014. רובם קבעו שאין הוכחה ברורה שחשיפה לרמות נמוכות של קרינת RF, כמו זו הנפלטת מ-Wi-Fi, גורמת להשפעות בריאותיות (מסמך מינואר 2014)
     

Maryland Children's Environmental Health and Protection Advisory Council

 

 

המועצה ממליצה על הגבלת החשיפה של תלמידים לקרינת Wi-Fi עד כמה שניתן לביצוע באופן מעשי, בלי לפגוע בחינוך.

כמו כן, על מחלקת החינוך של מרילנד להמליץ למוסדות החינוך המקומיים לשקול שימוש בהתקנים חוטיים:

 • כאשר בכיתה יש גישה לאינטרנט מחיבור אלחוטי, ניתן לכבות את ה-WiFi ולהשתמש ברשת חוטית
 • כשבונים כיתת לימוד חדשה, יש להוסיף רשת כבלים
 • יש לדאוג שלתלמיד יהיה שולחן להניח את המכשיר שלו, שיהווה חוצץ בין המכשיר לגוף של הילד
 • יש לשקול שימוש בכפתור לכיבוי הנתב כשהוא לא בשימוש
 • יש ללמד את הילדים לכבות את ה-Wi-Fi כשאינו בשימוש
 • יש לשקול להניח את הנתב רחוק ככל הניתן מהתלמיד

(מסמך מדצמבר 2016)

     

American academy of Environmental Medicine

 

 

יש להשתמש בטכנולוגיה בטוחה יותר כגון טכנולוגיה קווית. זאת בשל מחקרים המצביעים על תופעות כגון בעיות בלימודים, תגובות של מערכת החיסון, וכאבי ראש כתוצאה מחשיפה לקרינת גלי רדיו מרשתות אלחוטיות (מסמך מנובמבר 2013)

     

Council of Europe 

 

 

המלצה להעדיף שימוש ברשת קווית בבתי הספר (מסמך ממאי 2011)

     

* This is NOT the European Commission

 
 
 

מקורות

 • הרשות הפדרלית הקנדית לבריאות הציבור-

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/cons/wifi/faq-eng.php#a4

 • משרד הבריאות של פרובינציית אלברטה

https://open.alberta.ca/dataset/1b165045-58ac-4aec-9de6-1df2faabce34/resource/30618f69-cd7d-4c09-acb4-97f6b760b721/download/2016-WiFi-In-Schools-2016.pdf

 • הסוכנות האוסטרלית להגנה מקרינה ולבטיחות גרעינית

http://www.arpansa.gov.au/RadiationProtection/Factsheets/is_wifi.cfm

https://www.arpansa.gov.au/research/surveys/wi-fi-in-schools-measurement-study​

 • משרד הבריאות הבריטי

https://www.gov.uk/government/publications/wireless-networks-wi-fi-radio-waves-and-health/wi-fi-radio-waves-and-health

 • מועצת הבריאות של הולנד

https://www.gezondheidsraad.nl/en/news/radiofrequency-electromagnetic-fields-and-childrens-brains

 • המחלקה לסביבה, קהילה וממשל מקומי

http://www.ncte.ie/Technology/Wi-FiinSchools

 • רשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב, ה-FCC

http://transition.fcc.gov/cgb/consumerfacts/mobilephone.pdf

 • משרד הבריאות הניו-זילנדי

https://parents.education.govt.nz/primary-school/learning-at-school/learning-using-digital-technologies

http://www.health.govt.nz/publication/snapshot-study-wifi-in-schools

 • המשרד הפדרלי לבריאות הציבור, שוויץ

file:///C:/Users/shirar/Downloads/faktenblatt%20wlan%20e.pdf

 • הממשלה הפדרלית, גרמניה

http://www.icems.eu/docs/deutscher_bundestag.pdf

 • הממשלה הבווארית, גרמניה

http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/German_Swiss_Wifi_In-Schools_Warn.pdf

 • חוק צרפת מ-2015: "פיכחון, שקיפות מידע וייעוץ לגבי חשיפה לגלים אלקטרומגנטיים" (תרגום)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0468.asp

 • ארגון בריאות הציבור הנורווגי

https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/low-level-radiofrequency-electromagnetic-fields--an-assessment-of-health-risks-and-evaluation-of-regulatory-practice.-niph-report-20123.pdf

 • ארגון לבטיחות מפני קרינה, שוודיה

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/In-English/About-the-Swedish-Radiation-Safety-Authority1/Magnetic-fields-and-wireless-technology/Wireless-technology/

 • ארגון הבריאות העולמי

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/en/index.htm

 • האגודה הלאומית האירית לרופאים למען הסביבה

http://nebula.wsimg.com/87943009127cede1f1993411b3e56fbe?AccessKeyId=045114F8E0676B9465FB&disposition=0&alloworigin=1

 • מחלקת הבריאות של מדינת וושינגטון

http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/EnvironmentalHealth/WiFiSafety

 • האקדמיה האמריקאית לרפואה סביבתית

https://www.aaemonline.org/pdf/WiredSchools.pdf

 • המועצה לבריאות והגנה סביבתית של ילדים, מרילנד, ארה"ב

https://phpa.health.maryland.gov/OEHFP/EH/Shared%20Documents/CEHPAC/MD_CEHPAC_SchoolWiFi_022017_final.pdf

 •  Council of Europe 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

 

תאריך עדכון: 25/6/2017