mast1.jpg

קישורים לאתרים בנושא קרינה בלתי מייננת

 

אתרי אינטרנט רבים ברחבי העולם עוסקים בנושא הקרינה הבלתי מייננת. חלקם אתרים ייעודים לנושא זה וחלקם עוסקים רק בהיבטים ספציפיים. להלן רשימה של ארגונים ואתרים בהם ניתן למצוא מידע העוסק בתחום זה:

 

   

 

חשוב לציין כי רשימה זו חלקית ואינה כוללת את כל האתרים העוסקים בנושא וכן כי רשימה זו אינה מהווה המלצה לאתר כלשהו או אישור והסכמה של צוות תנודע לגבי התכנים המופיעים באתרים אלה (ראו גם תנאי השימוש באתר תנודע).

 

 

 

האתרים שלהלן העוסקים בהיבטים השונים של קרינה בלתי מייננת מוצגים על פי הקטגוריות הבאות:

אתרים העוסקים באופן ייעודי בקרינה אלקטרומגנטית

 

חזור

מכוני מחקר בישראל

 

חזור

משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות בישראל

 

חזור

 

חברות מסחריות בישראל

 

חזור

ארגונים בינלאומיים

 

חזור

ארגונים ממשלתיים בעולם

           Occupational Safety and Health Administration (OSHA), United States Department of Labor

          National Centre for Radiation Science, ESR- the Institute of Environmental Science and Research

 

חזור

ארגונים שונים

 

חזור

מחקרים בינלאומיים

 

חזור

קישורים לפרסומים העוסקים בהשפעה של קרינה בלתי מייננת על הבריאות

פרסומים של מועצת הבריאות של הולנד:

פרסומים של בריאות הציבור, אנגליה (לשעבר, הסוכנות להגנה על הבריאות):

 

חזור