mast6.png

שיטות מחקר בתחום הקרינה הבלתי מייננת

 

 

מטרת המחקר המדעי העוסק בקרינה בלתי מייננת היא לבחון את ההשלכות של קרינה מסוג זה על יצורים חיים וללמוד את המנגנונים דרכם היא פועלת

 

 

באופן כללי, המחקר המדעי הביולוגי מתבצע בשלוש רמות עיקריות:

כלים לשימוש במעבדה

 

 עכבר ניסוי במעבדה

 

תמונת המחשה: אוכלוסיית אנשים

   

 

כל אחת מרמות המחקר עונה על מגוון שאלות הנוגעות להשפעה הביולוגית של קרינה בלתי מייננת. איסוף הידע המתקבל מכל רמות המחקר ועיבודו יחד, נותן תמונה כוללת באשר להשפעות האפשריות של קרינה בלתי מייננת על בריאות האדם ועל התהליכים המתרחשים בגוף כתוצאה מהחשיפה אליה.

בעזרת הידע שמתקבל מהמחקר המדעי ניתן להגדיר הנחיות לציבור באשר לשימוש מושכל במכשירים הפולטים קרינה בלתי מייננת כמו טלפונים סלולריים.

 
תאריך עדכון: 15.6.2014