mast1.jpg

חובת סימון ומידע על הקרינה הבלתי מייננת

 

 

בשנת 2002 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד) התשס"ב-2002, המסדירות סימון ומידע על הקרינה הבלתי מייננת של מכשירי הטלפון הסלולרי.

 

 

 

 

סימון ומידע על הקרינה

תקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת), התשס"ב - 2002, שפורסמו ב- 5.6.2002 קובעות, כי לא ניתן למכור טלפון סלולרי, אלא אם כן נתקיימו בו ובאריזתו, הוראות התקנות שלהלן, הכוללות חובת סימון ומידע על הקרינה הבלתי מייננת. על פי התקנות, מידע על הקרינה הבלתי מייננת של טלפון סלולרי צריך להינתן  בדרכים הבאות:

 

  טלפון סלולרי

א. הדבקת מדבקה על האריזה ובה כיתוב באותיות בולטות לעין

 

   

 

"טלפון נייד זה פולט קרינה בלתי מייננת, פרטים והסברים על רמת הקרינה של דגם טלפון נייד זה ורמת הקרינה המרבית המותרת, בעלון המידע המצורף"

 

 

 

ב. לאריזה של כל מכשיר טלפון סלולרי, יצורף עלון מידע, בשפות עברית, ערבית ורוסית, על קרינה בלתי מייננת. בעלון תצוין בצורה  בולטת לעין:

  1. רמת הקרינה המרבית של דגם הטלפון הסלולרי המסוים (הספציפי) – רמה זו מבוטאת באמצעות SAR. המושג SAR, שפירושו שיעור ספיגה סגולי (Specific Absorption Rate), מתאר את כמות האנרגיה הנספגת ברקמה  ביולוגית (לדוגמה גוף האדם). היחידות שבהן נמדד SAR הן ואט לק"ג או מילי ואט לגרם. יצרנים של טלפונים סלולריים חייבים לבצע מדידות של רמות SAR של  דגמי המכשירים אותם הם מייצרים ולציין את רמת ה-SAR שנמדדה בכל דגם.
     
  2. רמת הקרינה המרבית המותרת מטלפון סלולרי - רמת ה-SAR המרבית המותרת כפי שקבע האגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה. רמה זו נקבעת בהתאם למקום רישוי המכשיר:
  טלפון סלולרי חדש באריזה

2.0 ואט לק"ג בממוצע ל-10 גרם רקמה, עבור מכשירים שקיבלו 
רישוי באירופה.

1.6 ואט לק"ג בממוצע ל-1 גרם רקמה עבור מכשירים שקיבלו רישוי בארה"ב.

 

ג. המידע המופיע בעלון המצורף לטלפון הסלולרי צריך להיות מוצג לציבור באופן בולט לעין בנקודות מכירה של טלפונים ניידים, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט של יצרני, ספקי ונותני שירותים לטלפונים סלולריים.

 

היכן ניתן למצוא נתוני SAR של דגמי טלפונים סלולריים שונים?

נתוני ה-SAR של דגמי טלפונים סלולריים שונים פורסמו בעבר באתר פורום החברות הסלולריות. נכון להיום, האתר אינו פעיל.
נתוני ה-SAR מפורסמים באתרי חברות הסלולר השונות. האחריות לנכונות הנתונים היא של החברות בלבד.

 

רשימת מקורות

 

תאריך עדכון: 30.4.2017