mast1.jpg

אור נראה ואור על-סגול הקדמה

אור השמש נתפס כקשור לחום ובריאות ושנים רבות היה מקובל כי אור השמש מיטיב עם בריאותנו. בנוסף, השיזוף הינו משאת נפשם של רבים, בעיקר של צעירים, המזהים אותו עם יופי ובריאות.

 

אכן, השמש חיונית לקיום על פני כדור הארץ. יחד עם זאת, הקרינה הנפלטת מהשמש מהווה גם מקור לסכנה בריאותית. הקרינה העל- סגולה (אולטרה סגולה) הן מקרינת השמש והן ממקור מלאכותי, משפיעה על בריאות האדם בדרכים שונות, שחלקן מועילות וחלקן מזיקות.

 

אור השמש

אור השמש

 

אור השמש וחוּמהּ הכרחיים לכמעט כל צורות החיים המוכרות לנו. בהיבט הבריאותי, חשיפה לא-מספיקה לקרינת UVB למשל, עלולה לגרום למחסור בוויטמין D ולמחלות הנגרמות ממחסור כזה. קרינת UVB אף עשויה להשפיע לטובה על מחלות עור מסוגים שונים, כמו פסוריאזיס ואקזמה.

 

עם זאת, הקרינה העל-סגולה בתחומי ה-UVA וה-UVB שחודרת את האטמוספרה ומגיעה לפני השטח של כדור הארץ מהווה גם מקור לסכנה בריאותית, החל מכוויות והזדקנות מואצת של העור, המשך בהתפתחות ירוד (קטרקט) ובפגיעה בלחמית העין, וכלה בהתפתחות גידולי עור למיניהם, לרבות מלנומה ממאירה.

 

קרינה על-סגולה היא קרינה אלקטרומגנטית שמקורה בשמש. תחום אורכי הגל של קרני ה-UV – האור העל–סגול – בספקטרום האלקטרומגנטי הוא 400-100 ננומטר, והוא מתחלק לשלושה תתי-תחום: UVB, UVA ו-UVC. קרינת UVA ו-UVB נמצאות בתחום אורכי הגל של הקרינה הבלתי מייננת. הקרינה בתחום ה-UVC מייננת בחלק מתחום זה (הגלים הקצרים יותר בתוכו).

 

כאשר אור השמש חודר לאטמוספרה, רוב רובה של קרינת ה-UVC וכמעט 90% מקרינת ה-UVB נספגות בשכבת האוזון. אשר על כן, קרינת ה-UV שמגיעה לפני השטח של כדור הארץ היא בעיקרה (כ- 95%) בתחום ה- UVA  ובמידה מועטה (כ-5%) גם בתחום ה-UVB.

 

נוכח הנזקים וההשלכות הבריאותיות של קרינה זו, המדיניות בנושא הקרינה העל-סגולה מתמקדת בהעלאת מודעות הציבור לנזקי החשיפה לקרינה ובמתן הנחיות לצמצום החשיפה. בפרק זה נסקור את המדיניות בתחום הקרינה העל-סגולה לרבות:

 
תאריך עדכון: 29.7.15