mast1.jpg

מבנה וצוות המרכז

מרכז הידע נתמך על ידי תשתית פיזית הנמצאת במכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות:

לוגו מכון גרטנר   מכון גרטנר הינו חברה לתועלת הציבור שמהווה מסגרת מחקרית לאומית לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בישראל. מכון גרטנר ממוקם במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר והוא מסונף לבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל-אביב. במכון 6 יחידות מדעיות וביניהן היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה (המפעילה את מרכז תנודע), יחידה מרכזית לביו-סטטיסטיקה ומרכז מחשוב. ייעודו המרכזי של המכון, לסייע למערכת הבריאות ולמשרד הבריאות בקביעת מדיניות בריאות מושכלת ובפיתוחה.

 

תאריך עדכון: 18.9.16