mast5.png

משחקים בנושא קרינה

 

עכבר מחשב   ב"רשימת הפעילויות" במדור זה צרפנו סרטונים, משחקי מחשב וקישוריות לאתרים שונים שימחישו את המושגים הקשורים לטלפונים סלולריים, קרינה, היבטים חברתיים ועוד. חלק מהמשחקים יועד במקור לגילאי 14-8 אבל חשבנו שכולם יכולים ליהנות מהם. לתשומת לבכם, רשימה זו אינה מהווה המלצה לאתר כלשהו או אישור והסכמה של צוות תנודע לגבי התכנים המופיעים באתרים אלה. ראו גם תנאי השימוש באתר תנודע.

 

 

 

עכבר מחשב  

"עושים סדר בקרינה"במשחק זה יש לסווג את התמונות של שמש, רשת חשמל, טלפון סלולרי וצילום רנטגן לפי רמת האנרגיה (המשחק מופיע באתר סבבה).

עושים סדר בקרינה

 

 

עכבר מחשב  

"קרן, זהירות קרינה"

במשחק הינכם  מתבקשים לזהות מקורות שונים לקרינה

וגם לעבוד במהירות עם החצים כמו שרק הילדים יודעים (המשחק מופיע באתר סבבה).

קרן, זהירות קרינה

 

עכבר מחשב  

"טטריס סלולרי"

בחנו עצמכם על מושגים הקשורים לקרינה הסלולרית באמצעות אבנים נופלות עם מושגים מתאימים לנושא.

(המשחק מופיע באתר גלים)

טטריס סלולרי

 

תאריך עדכון: 17.6.2014