mast1.jpg

קרינת האינפרא אדום (תת אדומה), האור הנראה והאולטרה סגול (על סגול) הרך - הקדמה

הקרינה האלקטרומגנטית הבלתי מייננת מקיפה תחום גדול של תדרים – החל מהתדרים הנמוכים קיצונית כולל תדרי רשת החשמל (ELF), תחום תדרי הרדיו ועד לתחום האולטרה סגול (על סגול) הרך.

 

תחום חשוב בקרינה הבלתי מייננת הוא זה שבין התדרים הגבוהים מתדרי הרדיו והנמוכים מתדרי האולטרה סגול המיינן הכולל את קרינת האינפרא אדום, האור הנראה והאולטרה סגול הרך. לתחום זה ובייחוד לאור הנראה, חשיבות רבה בחיי היום יום. קרינה בתחומי תדרים אלו יכולה להיות ממקורות טבעיים או מלאכותיים, מעשה ידי אדם. 

 

הספקטרום בין גלי הרדיו לקרינת X

הספקטרום בין גלי הרדיו לקרינת X

 

 

להלן תחומי אורכי הגל והתדרים של האור האינפרא אדום, האור הנראה והאולטרה סגול הרך:

תחום האינפרא אדום (infrared - IR)

תחום אורכי גל הקצרים מגלי הרדיו וארוכים מהאור הנראה. אורכי הגל של תחום זה נמדדים ביחידות של מיקרון שנהוג לסמנו באות היוונית mμ (מיקרון 1= אלפית המילימטר).

 

מדענים נוהגים לחלק תחום זה למספר תתי-תחומים, ביניהם, אינפרא אדום ארוך ובינוני (3-14 מיקרון), אינפרא אדום קצר 1.4-3 מיקרון, ואינפרא אדום קרוב 0.75-1.4 מיקרון. חלוקה זו נהוגה ע"י הוועדה הבינלאומית להארה (CIE-International Commission on Illumination). מבין השימושים של תחום זה ניתן למנות – לייזרים, הדמיה רפואית, עזרי מחשוב (לדוגמה עכבר) ועוד.

 

תחום האור הנראה (visible light - VI)

מוגדר  כתחום אורכי הגל 380-700  ננומטר, תחום שהעין האנושית הטיפוסית מסוגלת לראות.  כאמור, אורכי הגל של תחום זה נמדדים בננומטר שנהוג לסמנו באותיות הלועזיות nm  (ננומטר 1 = אלפית המיקרון = מיליונית המילימטר). בהקבלה לאורכי הגל תחום זו מתאים לתחום התדרים 790-430 טרה-הרץ (THz). האור הנראה מורכב מספקטרום של צבעים אותם ניתן לראות בשבירת האור במנסרה, או בקשת בענן. הצבעים מתחלפים בהדרגה החל מאורך הגל הארוך של כ-700 ננומטר (אור אדום) וכלה באורך הגל הקצר של כ-380 ננומטר (אור סגול). רצף הצבעים כולל: אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול וסגול, עם צבעי ביניים למכביר. מבין השימושים של תחום זה ניתן למנות – תאורה, מסכי טלוויזיה וצגי מחשב, תקשורת אופטית, תאי שמש ועוד.

 

שבירת האור הנראה כרצף צבעים באמצעות מנסרה

שבירת האור הנראה כרצף צבעים באמצעות מנסרה

 

 

תחום האולטרה סגול (UV) הרך

בהגדרה רחבה, תחום ה-UV כולל שלושה תתי תחום עיקריים - UVB, UVA ו-UVC. בנוסף לכך קיימת קרינת UV בתדרים גבוהים מאד (גבוהים מ- UVC). כלל תחום ה-UV מוגדר כרצועת הספקטרום  380 ננומטר עד 10 ננומטר, ובהתאמה לתדרים 790 טרה-הרץ (THz) עד 30 פטה-הרץ (PHz). תחום אורכי הגל הקצרים של ה-UV המגיעים מן השמש, נבלעים כמעט כליל ביונוספרה, שהיא השכבה העליונה ביותר של האטמוספרה.  תחום ה-UV  בין 380 ננומטר עד 121.6 ננומטר נחשב לתחום האולטרה סגול הרך, נמצא כאמור בהגדרת תחום הקרינה הבלתי מייננת. תחום אורכי הגל של ה-UVA הינו  380 ננומטר עד 315 ננומטר; תחום ה- UVB הינו  315 ננומטר עד 280 ננומטר; תחום ה UVC שבין 280 ננומטר עד 100 ננומטר; תחום התדרים הגבוהים מאוד (מעל 121.6 ננומטר) נחשב לאולטרה סגול מיינן, בדרך כלל, ומשויך לחלק הספקטרום של הקרינה המייננת.

 

לתחום ה- UV חשיבות רבה בהיבט של ההשפעות הבריאותיות על האדם – ראה בפרק מדיניות. מבין השימושים של תחום זה ניתן למנות – טיפולים רפואיים (שיניים ועוד), היגיינה וטיפוח (טיהור מי שתיה, מיטות שיזוף ועוד), מחקר מדעי ויישומים צבאיים.

 

לקבוצת התחומים הכוללת את האינפרא אדום, האור הנראה והאולטרה סגול הרך, אין ספור שימושים בחיי היום יום של האדם, כמתואר בספקטרום האלקטרומגנטי בדף הבית ובטבלת השימושים בתדרים.

 

בדיקת שטר כסף באור אולטרה סגול

בדיקת שטר כסף באור אולטרה סגול

 

רשימת מקורות:

 

תאריך עדכון: 15.11.2015