mast1.jpg

UVI, אינדקס הקרינה העל-סגולה: המדד לרמת הסיכון

אינדקס הקרינה העל סגולה (אולטרה סגולה) UVI – Ultra Violet Index הוא מדד מקובל בעולם לציון רמת הסיכון בעת חשיפה לקרינת ה-UV המגיעה אלינו מהשמש, בשעות ובאזורים השונים. קביעת המדד נועדה לסייע לציבור להגן על עצמו מפני הקרינה.

 

השירות המטאורולוגי הישראלי, בדומה לעמיתיו ברחבי העולם, מפרסם תחזית יומית של ה-UVI לכל שעה משעות האור, החל מ-07:00 ועד 17:00. התחזית מתייחסת לאזורים שונים בארץ ומתפרסמת באתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי ובאמצעי תקשורת אחרים.

 

קרינת השמש המגיעה לכדור הארץ (צילום של נאסא)

קרינת השמש המגיעה לכדור הארץ (צילום של נאסא)

 

דילול שכבת האוזון, כמו גם שינויים עונתיים ושינויים במזג האוויר, יכולים להשפיע על רמת הקרינה העל-סגולה המגיעה לפני כדור הארץ בכל זמן נתון, והשירות המטאורולוגי מביא זאת בחשבון בחישוביו. מדד ה-UV מורכב מערכים מספריים המציינים את רמת הסיכון שבחשיפה לקרינת השמש, לפי אורכי הגל של הקרינה הצפויה בשעה זו או אחרת, וזאת בסולם של חמש דרגות. הערך המספרי מבטא את רמת הסיכון על פי עוצמת הקרינה בכל שעה משעות האור.

                          

רמות הסיכון לפי ה-UVI:

2-1: נמוכה –  סיכון נמוך מקרינת UV ל"אדם הממוצע".

5-3: בינונית – סיכון בינוני לפגיעה כתוצאה מחשיפה לא-מוגנת לשמש.

7-6: גבוהה – סיכון גבוה לפגיעה כתוצאה מחשיפה לא-מוגנת לשמש.

10-8: גבוהה מאוד – סיכון גבוה מאוד לפגיעה כתוצאה מחשיפה לא-מוגנת לשמש.

11 ומעלה: קיצונית – סיכון קיצוני לפגיעה כתוצאה מחשיפה לא-מוגנת לשמש.

 

כל אחד מהערכים המספריים המופיעים במדד מלוּוה בהמלצות להגנה מפני השמש והוא כלי שימושי לתכנון פעילויות בשמש בצורה בטוחה. אם מדד ה-UV החזוי לאזור גאוגרפי מסוים צפוי להיות גבוה מהרגיל, ניתן להפיק התראת UV מיוחדת לאותו אזור.

 

את פירוט רמות הסיכון וכן את התחזית היומית למדד UV בישראל, ניתן למצוא באתר השירות המטאורולוגי הישראלי

 

רשימת מקורות:

תאריך עדכון: 29.7.15