mast1.jpg

השלכות השימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה - סקירה בינלאומית

לרשימת הפרקים בסקירה

 • מרבית המדינות המפותחות מגבילות בחוק את השימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה.
  הסיבה לכך היא הסכנה המוכחת לתאונות דרכים; סכנה הנובעת מהסחת הדעת הכרוכה בהפעלת הטלפון בזמן שנוהגים.

  השפעות ביולוגיות אפשריות על הנהג עקב החשיפה לקרינה, לא היו חלק מהשיקולים בעת גיבוש חוקים אלה.  

 • מחקרים הראו שהשלכותיו של השימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה דומות לאלה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

 • עוד עולה מהמחקרים שבקרב נהגים חדשים, שנהיגתם אינה אוטומטית, השפעת השימוש בטלפון סלולרי על הנהיגה גדולה יותר מאשר בקרב נהגים מנוסים.

 • מדינות רבות יישמו חקיקה האוסרת שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה אלא אם כן מדובר ב"דיבּוריות" לסוגיהן (מתקנים מבוססי טכנולוגיה המאפשרת להפעיל את הטלפון ללא מגע יד), בכלל זה אוזניות ומכשירים נוספים.
  נכון ל-2013 יותר מ-40 מדינות כבר העבירו חקיקה כזאת, ביניהן ישראל, אוסטרליה, קנדה, רוסיה, קניה, 16 מדינות ומספר מדינות בארצות-הברית וכל המדינות החברות באיחוד האירופי, חוץ משוודיה.  

 

 • מספר מצומצם של מדינות (דוגמת פורטוגל, ניו דלהי שבהודו ויפן) אסרו לחלוטין להפעיל טלפון סלולרי בזמן נהיגה.

 • אחרות, דוגמת שוודיה, מתמקדות בפעילות חינוכית שנועדה להפחית בקרב הנהגים את השימוש בטלפון הסלולרי, וזאת עקב הקושי באכיפת חקיקה בתחום הזה.  

 
 

 

 

 

 

 

להלן רשימת הפרקים בסקירה:

תאריך עדכון: 31.7.14