mast6.png

ילדים

ילדים

מהן ההנחיות לשימוש במכשירים הפולטים קרינה בקרב ילדים?

באופן כללי, הנחיות מרכז "תנודע" ומשרד הבריאות בנוגע לשימוש במכשירים הפולטים קרינה נסמכות על עקרון הזהירות המונעת המדגיש את הצורך לאזן בין הצרכים הטכנולוגיים המתפתחים של החברה כיום לבין מידת הזהירות הנדרשת לשמירה על הבריאות. ההמלצה העיקרית לצמצום רמת הקרינה בקרב המשתמש הינה הרחקת מקור הקרינה מהגוף (למשל על ידי שימוש באוזניה בזמן דיבור בטלפון סלולרי).

אצל ילדים מומלץ להקפיד במיוחד על ההמלצות הכלליות באשר לשימוש בטלפונים סלולריים מכיוון שהם רגישים יותר לפיתוח מחלות בעקבות חשיפה לגורמים מזיקים. רגישות זו נובעת ממספר סיבות:

  • רקמות הגוף של הילדים עדיין מתפתחות ולכן רגישות יותר לנזק סביבתי.
  • תוחלת החיים של הילדים צפויה להיות ארוכה, ולכן באפשרותם לצבור כמות משמעותית של חשיפה. תוחלת החיים הארוכה הצפויה לילדים מאפשרת להם לפתח מחלות שמתפתחות שנים רבות לאחר החשיפה  (כמו למשל סרטן שעלול להתפתח 10-40 שנה ויותר לאחר החשיפה לגורם המזיק).
  • חשיפת ילדים לקרינה נוגעת בסוגיות אתיות הקשורות לקבלת החלטות עבור קטינים.

באופן כללי ידוע, כי מידת הרגישות של ילדים לגורמים מסרטנים הינה ביחס הפוך לגילם, כלומר ככל שהילד/ה קטן/ה יותר הסיכון שלו/ה לפתח את המחלה עולה.

חשוב לציין כי הורים רבים מאפשרים שימוש במכשירים הפולטים קרינה בלתי מייננת כמו טאבלטים אפילו לתינוקות. גם אם כמות הקרינה הנפלטת ממכשירים אלו קטנה, בהתחשב באמור לעיל יש לשקול את השימוש במכשירים הפולטים קרינה בלתי מייננת בקבוצות הגיל הרך.

 

תאריך עדכון: 12.6.14