mast1.jpg

המלצות לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים

                     

מרכז תנודע עדכן את ההמלצות לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים, בהתאם לסקירת ההמלצות הקיימות בעולם:

 

להמלצות המלאות

10.6.2019