mast1.jpg

דור 5 (5G): התייחסות ארגונים ומדינות בעולם לשאלת הסיכון הבריאותי

הדור הבא של התקשורת הסלולרית, הדור החמישי (5G), נקבע ע"י מדינות רבות, וביניהן ישראל, כיעד לקידום הטכנולוגיה ולהטמעתה.

לטכנולוגיית דור 5 יתרונות רבים, אך לצד זאת עולה חשש מהשלכות בריאותיות הכרוכות בשימוש בטכנולוגיה זו. חשש זה נובע, בין השאר, משימוש בתדרים גבוהים יותר מאלה שנמצאים בשימוש כיום (תחום הגלים המילימטריים), ומעלייה בחשיפה הכוללת לקרינה בתדרי רדיו.

 

 

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:

 

 

להלן סקירת עמדות של ארגונים בינלאומיים ומדינות בשאלת הסיכון הבריאותי בהטמעת טכנולוגיית הדור הסלולרי החמישי:

 

עמדות ארגונים בינלאומיים

ארגון הבריאות העולמי

בשאלות ותשובות שפרסם ארגון הבריאות העולמי בפברואר 2020, צוין כי טכנולוגיית הדור החמישי תרחיב את השימוש בתדרים לתדרים גבוהים יותר מאלו המשמשים כיום, ל-3.5 ג'יגה הרץ בקירוב ועד למספר של עשרות ג'יגה הרץ (לרבות תחום הגלים המילימטריים). תדרים אלו הינם חדשים עבור רשתות הסלולר, אך כבר נעשה בהם שימוש עבור יישומים אחרים, כגון תקשורת מיקרוגל מנקודה לנקודה (עורקי מיקרוגל) וסורקים של גוף האדם לשימוש בטחוני (כמו בשדה התעופה). בתדרים גבוהים אלו רשת הסלולר בדור 5 תעשה שימוש במספר רב יותר של אתרים סלולריים ותאפשר קישור של התקנים רבים יותר אליה ("משתמשים" כדוגמת טלפונים סלולריים, טאבלטים ומחשבים ניידים). בנוסף, ייעשה שימוש באנטנות בטכנולוגיית "עיצוב אלומות".

באשר לרמות החשיפה הצפויות, ארגון הבריאות העולמי מציין כי נכון להיום, רמות החשיפה הצפויות מרשתות הדור החמישי בקרבת התדר של 3.5 ג'יגה הרץ יהיו דומות לאלו הקיימות כיום בקרבת תחנות הבסיס. בשימוש בטכנולוגיית "הטיית אלומות" (יצירה של אלומות קרינה המכוונות כלפי המשתמש כדי לפעול בצורה יעילה), החשיפה תהיה בעלת השתנות רבה יותר, כפונקציה של מיקום המשתמש ואופן השימוש. בהתחשב בכך שיישום הטכנולוגיה נמצא בראשיתו, מידת השינוי ברמת החשיפה הכוללת לקרינה בתדרי רדיו ומיקרוגל (RF)  נמצאת כעת בבחינה.

באשר לשאלת הסיכון הבריאותי האפשרי מדור 5, עמדת ארגון הבריאות העולמי היא כי נכון להיום לא הוכח קשר בין חשיפה לטכנולוגיית תקשורת אלחוטית ובין השלכות בריאות שליליות. המסקנות הקשורות לבריאות נגזרות מהמחקרים הנערכים עבור הקרינה הבלתי מייננת בתדרי רדיו, אולם עד כה רק מחקרים בודדים נערכו בתדרים שישמשו את הדור הסלולרי החמישי.

חימום רקמות הגוף הוא מנגנון ההשפעה העיקרית של הקרינה הבלתי מייננת על גוף האדם. רמות החשיפה מהטכנולוגיות הנוכחיות מביאות לעלייה זניחה בטמפרטורת הגוף. ככל שהתדר עולה, קיימת חדירה קטנה יותר לרקמות הגוף ובליעת האנרגיה בגוף מתמקדת בשכבות העליונות יותר - בשטח פני הגוף (עור ועיניים).

בהנחה שרמות החשיפה הכלליות יישארו מתחת למגבלות החשיפה הבינלאומיות, לא צפויות השלכות על בריאות הציבור.

ארגון הבריאות נוקט בפעולות שונות בסוגיית ההשלכות הבריאותיות מדור 5:

 • הארגון מוביל הערכה של סיכוני בריאות מקרינה בלתי מייננת בכלל תדרי הרדיו, כולל תדרי הדור החמישי, אשר תפורסם עד לשנת 2022
 • ה-WHO יערוך סקירה של סיכוני הבריאות האפשריים מהחשיפות לקרינה בטכנולוגיית הדור החמישי, ככל שהטכנולוגיה תיושם וכאשר יותר מידע הקשור לבריאות הציבור יהיה זמין
 • ה-WHO מיסד את פרויקט ההתגוננות משדות אלקטרומגנטיים (פרויקט ה-EMF) בשנת 1996. הפרויקט עוסק בחקר השפעות הבריאות של החשיפה לשדות חשמליים ומגנטיים בתחום התדרים 0 – 300 ג'יגה-הרץ ומייעץ לרשויות בינ"ל בנושא ההתגוננות מקרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת
 • ה-WHO תומך בהמשך המחקר בנושא השפעות הבריאות ארוכות הטווח בכל ההיבטים, עבור התקשורת הניידת. הארגון מזהה ומקדם סדרי עדיפויות במחקר. כמו-כן, הארגון מפתח חומרי הסברה לציבור ומקדם את דו-השיח בין המדענים, הממשלות והציבור, כדי להגדיל את ההבנה בנושאי בריאות ותקשורת אלחוטית.

 

הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP

הוועדה הבינ"ל להגנה מפני קרינה עדכנה במרץ 2020 את הקווים המנחים מטעמה להתגוננות מקרינה בתדרי הרדיו, הכוללים בתוכם גם את תחום הגלים המילימטריים ואת תדרי הסלולר הנוכחיים והעתידיים, כולל של הדור הסלולרי החמישי. הקווים העדכניים מביאים לידי ביטוי עדכונים מדעיים במגבלות החשיפה, במיוחד בתדרים הגבוהים ובטכנולוגיות הדור הסלולרי החמישי. המגבלות מתבססות על עדכונים מדעיים ועל מודלים פיזיקליים עדכניים, שהציגו הערכה מדויקת יותר בנוגע להשפעת חשיפות סביבתיות על גוף האדם. בפרט, ניתן מענה למערכות הקרובות לגוף האדם ולשידור בפולסים קצרים (לרבות השפעות תרמיות), ובמיוחד עבור טכנולוגיות עדכניות אשר יעשו שימוש בשידור בפולסים (דוגמת הדור הסלולרי החמישי).

הועדה הבינ"ל להגנה בפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP) הבהירה במפורש כי בקביעת מגבלותיה העדכניות לחשיפה לקרינה, היא בחנה את כלל ההשפעות הבריאות האפשריות, לרבות השפעות שאינן תרמיות. אולם, ההמלצות למגבלות החשיפה מתייחסות להשפעות בריאותיות, שלדעת ICNIRP הינן השפעות בריאותיות שליליות מבוססות – בעיקר השפעות תרמיות ועירור עצבי. עמדת ICNIRP היא כי ניתן לקבוע מגבלות חשיפה (ספים) רק כאשר קיים ידע מדעי מבוסס ומוצק דיו עבור השפעות אלו. לפיכך, לא נקבעו ספים נפרדים להשפעות א-תרמיות ארוכות טווח.

 

הפרלמנט האירופי (2/2020)

עמדת הפרלמנט האירופי היא כי יש צורך בהטמעת טכנולוגיות דיגיטליות חדשות, אך יחד עם זאת, יש צורך לשקול כל השפעה שלילית אפשרית וכל עוד מדובר בטכנולוגיה שלא נבדקה, יש צורך בגישת זהירות. בהטמעת דור 5 יהיה שימוש בגלים מילימטריים בנוסף לתדרים שהשתמשו בהם בדורות הקודמים. כמו כן, יהיה צורך בהתקנת אנטנות קרובות יותר זו לזו, מה שיגרום לעלייה במספר האנטנות וחשיפה קבועה של האוכלוסייה לגלים המילימטריים. כמו כן יהיה צורך בשימוש בטכנולוגיות חדשות כמו הטיית אלומות beam forming.

האם יש סיכון בריאותי?

בעוד שעל-פי המחקר כיום קרינה בתחום תדרי הרדיו אינה מהווה סיכון, לגבי רשת דור 5 המחקר נכון לעת הזו לא מצביע על רמת החשיפה הקבועה הצפויה בהטמעת רשת דור 5. לפיכך, דרוש המשך מחקר על ההשפעה הצפויה, ויש צורך בשיתוף פעולה מחקרי של חוקרים מדיסציפלינות שונות, במיוחד של רופאים, מהנדסים, ופיזיקאים.

לפי מחקר מ-2019 (5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia) שהוכן לבקשת הפרלמנט האירופי, יש צורך הכרחי במחקר ארוך טווח על טכנולוגיית דור 5. הבעיה העיקרית במחקר זה היא שבלתי אפשרי נכון להיום להעריך במדויק או למדוד את רמת החשיפה בפועל.

הנציבות האירופית עדיין לא מנהלת מחקרים על השפעות פוטנציאליות בריאותיות של טכנולוגיית דור 5.

 

חזור

 

עמדות מדינות נבחרות לשאלת הסיכון הבריאותי בהטמעת טכנולוגיית דור 5

בסקירה שנערכה בקרב מדינות נבחרות בעולם (לרוב, רשויות ממשלתיות להגנה מפני קרינה) בשאלת הסיכון הבריאותי בהטמעת טכנולוגיית דור 5 העמדה הרווחת נכון להיום היא:

 • על-פי הידע המדעי הקיים אין הוכחה להשלכות בריאותיות לבני אדם מתדרי רדיו בשימוש בטכנולוגיית דור 5
 • הדור החמישי יפעל בתדרים של הדורות הנוכחיים, אך גם בתדרים הגבוהים פי עשרה ויותר, המשתייכים ברובם לתחום הגלים המילימטריים. קרינה בתדרים אלו הינה בעלת עומק חדירה קטן יחסית לגוף האדם (החדירה היא בעיקר לרקמות העור). בחלק מהמדינות תדרים גבוהים אלו נמצאים בשימוש כבר היום, למשל בעמדות בידוק בשדה התעופה
 • יש צורך בהמשך מחקר בשאלת הסיכון הבריאותי; מחקרי מעבדה ומחקרים אפידמיולוגיים (עקב מיעוט חשיפות של האוכלוסייה בתדרים אלו)
 • יש צורך בניטור החשיפות הצפויות של קרינה בקרבת אתרי הדור החמישי, וכן  בחינה של החשיפה הצפויה ממכשירים שיתמכו בדור הסלולרי החמישי (לרבות טלפונים סלולריים, טאבלטים, מחשבים ניידים, רכיבי "האינטרנט של הדברים" ועוד
 • מגבלות החשיפה הקיימות של ICNIRP מכסות גם את טווח התדרים שישתמשו בו בדור 5. ייתכן ותהיה עלייה קטנה בחשיפה הכוללת לקרינה בתדרי רדיו ומיקרוגל, אבל עדיין רמת החשיפה הכוללת אמורה להיות נמוכה בהרבה מתחת למגבלות החשיפה
 • בהולנד ציינו כי עדיין לא ניתן להעריך באיזו מידה תשתנה החשיפה ביחס למגבלות הקיימות
 • שוויץ: מגבלות החשיפה מחמירות יותר מרוב מדינות אירופה, לרבות ישראל (מגבלות ההתקנה). מגבלות אלו מהוות חסם לפריסה מהירה ואיכותית של דור 5. כמו כן, תדרי הגלים המילימטריים עדיין אינם מאושרים לשימוש בשוויץ

 

דוגמאות לעמדות מדינות בעולם:

 

ניו-זילנד

אוסטרליה

קנדה

בריטניה

אירלנד

גרמניה

הולנד

ארצות הברית

שווייץ

 

מקורות:

 • ארגון הבריאות העולמי
 • הפרלמנט האירופי- European Parliament, Effects of 5G wireless communications on human health (2/2020)
 • ניו זילנד- Office of the Prime Minister’s Chief Science Advisor, 5G in Aotearoa New Zealand (12/2019)
 • בריטניה-  Public Health England, 5G technologies: radio waves and health (10/2019)
 •  אוסטרליה- ARPANSA- 5G: the new generation of the mobile phone network and health (3/2019), House of Representatives Standing Committee on Communications and the Arts:Inquiry into the deployment, adoption and application of 5G in Australia (11/2019)
 • אירלנד –  Environmental Protection Agency, 5G & Health
 • European Commission
 • NTP
 • גרמניה- אתר המשרד הפדרלי להגנה מפני קרינה (BFS)
 • שוויץ- דו"ח קבוצת עבודה על תקשורת סלולרית וקרינה (18.11.19)
 • קנדה- Government of Canada, Radiofrequency Energy and Safety
 • הולנד- National Institute for Public Health and the Environment, Ministry of health, Welfare and Sport    (01/2020)
 • גרמניה- BFS-The Federal Office for Radiation Protection (3/2019)

 

תאריך עדכון: 17.5.2020