mast1.jpg

ההמלצות המלאות לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים

 

מרכז תנודע עדכן את ההמלצות לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים משנת 2008, בהתאם לסקירת ההמלצות הקיימות בעולם. ההמלצות המעודכנות מתייחסות לצמצום החשיפה לקרינה הנפלטת מהטלפונים, אך גם להשלכות אחרות הקשורות לשימוש בטכנולוגיה 

 

 

 

 

המלצות לצמצום החשיפה לקרינה מטלפון סלולרי

  מידע כללי ודגשים נוספים   המלצות לילדים  

המלצות נוספות (שאינן קשורות לחשיפה לקרינה)

 

ניתן להפחית את החשיפה לקרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים באמצעים פשוטים, בהתאם לעקרונות הבאים: מרחק, זמן, עוצמה

 

מרחק מהגוף

   

הכלל החשוב ביותר לצמצום החשיפה לקרינה בלתי מייננת הוא הרחקת מקור הקרינה מהגוף, שכן ככל שגדל המרחק ממקור הקרינה היא פוחתת משמעותית 

 

 

 

 

זמן החשיפה

   

צמצום/קיצור משך השימוש בטלפון הסלולרי מביא להפחתה במידת החשיפה לקרינה

 • כדי להפחית את החשיפה לקרינה, ניתן לצמצם את כמות ומשך השיחות המבוצעות בטלפון הסלולרי

 

 

 

עוצמת השידור

   

 

הפחתת שימוש בתנאים בהם הקליטה חלשה

 • מומלץ להמעיט בשימוש בטלפון סלולרי באזורים בהם הקליטה חלשה. ניתן לבדוק את רמת הקליטה, המצוינת בחיוויים מיוחדים בטלפון (הערה: הטלפונים המודרניים מסוגלים להפחית באופן ניכר את עוצמת השידורים כאשר הקליטה טובה)
 • במצבים בהם יש צורך להשתמש בטלפון הסלולרי למרות הקליטה החלשה, מומלץ להשתמש ברשת ה-Wi-Fi  ולא ברשת הסלולרית
 • השימוש במגני קרינה אינו מומלץ
 

 

 

חזור

 

 

מידע כללי ודגשים נוספים

העיקרון המנחה בנושא חשיפה לקרינה בלתי מייננת בכלל ולטלפונים סלולריים בפרט, הוא עיקרון הזהירות המונעת. עיקרון זה, שאומץ ע"י מרבית הגופים הבינלאומיים, קורא לצמצום רמות הקרינה הבלתי-מייננת שהאוכלוסייה נחשפת אליה, תוך איזון בין הקידמה הטכנולוגית ובין שמירה על הבריאות.

 

מידע כללי, לידיעת המשתמש בטלפון הסלולרי:

שיקולים בקניית מכשיר סלולרי חדש - בתקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד) משנת 2002, נקבעה חובת סימון בו תפורט רמת הקרינה של דגם הטלפון ורמת הקרינה המרבית המותרת. תקנה זו מאפשרת להשוות בין רמת הקרינה הנפלטת ממכשירים שונים. רמת הקרינה המרבית של דגם הטלפון מבוטאת ע"י SAR. המושג SAR שפירושו שיעור ספיגה סגולי (Specific Absorption Rate), מתאר את כמות האנרגיה הנספגת ברקמה ביולוגית (לדוגמה גוף האדם).

 

     

 

הפעלת 'מצב טיסה' - במרבית המכשירים הפעלת 'מצב טיסה' בטלפון משביתה את התקשורת הסלולרית ואת פונקציית ה-Wi-Fi, כך שהטלפון הסלולרי אינו משדר ואינו קולט, ולכן גם אינו פולט קרינה. במצב זה למעשה מכשיר הסלולר הופך להתקן אלקטרוני סגור פסיבי. 

 

   
 • כאשר אין צורך בתקשורת, ניתן להעביר את הטלפון למצב טיסה

יחד עם זאת, ייתכנו מכשירים אשר עם הפעלת מצב טיסה אינם משביתים את ה-Wi-Fi. לכן, במצב שבו רוצים להימנע מקרינה, לאחר הפעלת מצב טיסה יש לבדוק שהמחוונים של התקשורת (סלולר ו-Wi-Fi), אכן מציגים השבתה של הפונקציות.

 

חזור

 

 

   

המלצות לילדים

 

ההמלצות שלעיל חשובות במיוחד בתינוקות, ילדים ובני נוער, הנחשבים לאוכלוסייה בסיכון בכל הנוגע להשפעה הבריאותית של חשיפות שונות; המאפיינים הפיזיים והמנטליים של האוכלוסייה הצעירה שונים מאלה של אוכלוסיית המבוגרים, ולכן חשיפה לקרינה עלולה להשפיע באופן שונה גם על בריאותם.

בהתחשב ברגישותם הבריאותית ובתוחלת החיים הגבוהה הצפויה באוכלוסיית הצעירים (הכרוכה קרוב לוודאי בצבירת חשיפה משמעותית ובמשך זמן ארוך לפיתוח תחלואה) מתחייבת זהירות  יתר בקרבם.

 

   
 • מומלץ שלא לאפשר לתינוקות ופעוטות שימוש בטלפונים סלולריים, לצמצם במידת האפשר את חשיפת הילדים לטלפונים סלולריים, לשקול את גיל התחלת השימוש, להפחית את החשיפות בדרכים שפורטו לעיל, בעיקר בהפחתת משך החשיפה והרחקה מהגוף, לצמצם את מידת השימוש ובכל מקרה להקפיד על שימוש ברמקול או באוזניות (לא אלחוטיות) בעת שימוש בסלולרי
 

 

חזור

 

 

   

בנוסף להמלצות לשימוש מושכל הנוגעות לחשיפה לקרינה בלתי מייננת הנפלטת מהטלפון הסלולרי, יש לתת את הדעת גם להשלכות אחרות הקשורות לשימוש בטכנולוגיה

   

 

 

     

שינה

שינה טובה, רצופה ומספקת, חשובה לתפקוד היומיומי ולמצבו הבריאותי, הפיזיולוגי והקוגניטיבי של האדם. בקרב ילדים ומתבגרים - הנמצאים בשלב גדילה והתפתחות - השינה חיונית במיוחד.

 

קיים קשר בין שימוש במדיה דיגיטלית בסמוך לשעת כיבוי אורות ובלילה,  ובין הפרעות שינה. השימוש הלילי גורם בעיקר לדחיית שעת השינה, אך גם לפגיעה באיכות השינה ולעייפות במשך היום. הוצעו מספר מנגנונים ביולוגיים, פיזיולוגיים וחברתיים בנוגע לאופן שבו שימוש באמצעי המדיה הדיגיטליים עלול לפגום במשך השינה ובאיכותה.

ההמלצות שלהלן מתייחסות להשלכות בריאותיות אפשריות נוספות מעבר לחשיפה לקרינה כגון: פגיעה ברצף השינה ואיכותה עקב הבהובים וצלילים מהטלפון. מטרתן לבסס "היגיינת שינה" אשר תשפיע באופן חיובי על הכניסה לשינה, שמירה עליה, וכן על איכות, כמות וסביבת השינה.

 

   
 • מומלץ להרחיק את הטלפון מהמיטה ו/או לכבות אותו בזמן השינה ואף לשקול הוצאתו מחדר השינה במהלך הלילה
 • בנוגע לילדים: מומלץ להימנע משימוש לילי בטלפונים סלולריים. כמו כן, מומלץ לאפשר "זמן ללא מסך" לפני שעת כיבוי אורות
 

 

 
 
     

נהיגה

נהיגה היא משימה מורכבת התובעת מהנהג להפעיל בו זמנית מספר חוּשים, יכולות פיזיות וכישורים קוגניטיביים. ביצוע משימה משנית – כמו אכילה, האזנה לרדיו או שיחת טלפון – יוצר עומס יתר ועלול להסיח את דעתו של הנהג ממשימתו העיקרית: נהיגה. ההגבלה על השימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה נובעת בראש ובראשונה מחשש לתאונות דרכים, העלולות להיגרם עקב ירידה בריכוז והסחת דעת.

בישראל, על פי תקנות התעבורה בזמן שהרכב בתנועה, לנוהג ברכב אסור לאחוז בטלפון קבוע או נייד ואסור לו להשתמש בו ברכב, אלא באמצעות דיבורית [המוגדרת בחוק כהתקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו]. כמו כן בזמן שהרכב בתנועה, אסור לשלוח או לקרוא מסרונים (sms).

 

   
 • בעת נהיגה, רצוי להמעיט בשיחה בטלפון סלולרי, ובכל מקרה לפעול בהתאם לתקנות התעבורה
 

  חזור

   

  מקורות:

  • BFS, The Federal Office for Radiation Protection, Recommendations from the BFS for making telephone calls on mobile phones (Germany)
  • California Department of Public Health, Division of Environmental and Occupational Disease Control, How to Reduce Exposure to Radiofrequency Energy from Cell Phones
  • The Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA), How to reduce exposure from mobile phones and other wireless devices
  • NHS, National Health Service  in England, Mobile phone safety
  • The official website of the Government of Canada, Safety of cell phones and cell phone towers
  • Ministry of health, Cellphones (New Zealand)
  • FDA, U.S. Food and Drug Administration, Reducing Exposure: Hands-free Kits and Other Accessories
  • Connecticut Department of Public Health, Cell Phones: Questions and Answers about Safety
  • AAP, The American Academy of Pediatrics,  Cell Phone Radiation & Children’s Health: What Parents Need to Know
  • STUK, Radiation and Nuclear Safety Authority, Mobile telephones and base stations (Finland)
  • FOPH, Federal Office of Public Health, Mobile phones & Smartphone (Switzerland)
  • ANSES, French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, Radiofrequency radiation, mobile telephones and wireless technologies
   

   

  20.5.2019