mast1.jpg

ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית

ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית מתאר בסקלה רציפה של תדרים (ולחילופין בסקלה של אורכי גל) את מגוון סוגי הקרינה האלקטרומגנטית - כגון קרינה אולטרה סגולה, קרינת האור הנראה, קרינה אינפרא אדומה, קרינת רדיו וקרינת גלים ארוכים מאוד (דוגמת רשת החשמל). הסרגל ערוך החל מהתדר הנמוך ביותר (ובהתאמה, אורך הגל הארוך ביותר), וכלה בתדר הגבוה ביותר (בהתאמה, אורך הגל הקצר ביותר). קיים קשר הפוך בין תדר ואורך הגל. את הספקטרום האלקטרומגנטי מחלקים לתחומי תדר שונים בהתאם לשימושם בפועל, לתכונותיהם הפיזיקליות ולהשפעותיהם הבריאותיות האפשריות.

נהוג לחלק את הספקטרום לשני תחומי תדר עיקריים: ספקטרום הקרינה הבלתי מייננת וספקטרום הקרינה המייננת.

 

ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית

ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית

 

 

ספקטרום הקרינה הבלתי מייננת

 • תחום התדרים הנמוכים ביותר [(Extremely low frequency (ELF] .
 • תחום תדרי הביניים [(Intermediate frequency (IF] –  הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO) כתחום התדרים שבין 300Hz  ו-10MHz. לתחום תדרים זה חפיפה עם תחום תדרי הרדיו בטווח שבין 3kHz ו-10MHz.
 • תחום גלי הרדיו [(Radio Frequency (RF]- כולל מספר תחומי תדרים, ביניהם, למשל, תחום הסלולר ותחום המיקרוגל  (microwave MW).
 • תחום האינפרא אדום [infrared (IR- נהוג לחלק תחום זה למספר תתי-תחום, אינפרא אדום רחוק, אינפרא אדום ארוך, אינפרא אדום בינוני וקצר.
 • תחום האור הנראה(visible (VI-  התחום שהעין האנושית מסוגלת לראות.
 • תחום האולטרא סגול/ על סגול (UV)- יש לציין כי תחום ה-UV מתחלק לשלושה תתי תחום- UVB, UVA ו-UVC, מהם תחום ה- UVA  נמצא בתחום הקרינה הבלתי מייננת. תחום קרינת ה-UVA מגיע לפני כדור הארץ ועקב היותו מסרטן וודאי, מומלץ לצמצם את החשיפה לשמש ולהשתמש במסנני קרינה. תחומי ה- UVB ו- UVC (הנכללים בתחום הקרינה המייננת), נבלעים כמעט כליל ביונוספרה (שהיא השכבה העליונה ביותר של האטמוספירה) וכמעט אינו מגיע לפני כדור הארץ.

   

  תחום הקרינה הבלתי מייננת בספקטרום האלקטרומגנטי

  תחום הקרינה הבלתי מייננת בספקטרום האלקטרומגנטי

   

ספקטרום הקרינה המייננת

 • תחום האולטרא סגול הגבוה (UVB ו- UVC) .
 • תחום קרינת  X-ray) X) הקרוי גם קרינת רנטגן  על שם Wilhelm Conrad Röntgen.
 • תחום קרינת גמא (gamma ray ϒ). קרינת גמא נובעת מהתפרקויות של חומרים רדיואקטיביים.

תחום הקרינה המייננת בספקטרום האלקטרומגנטי

תחום הקרינה המייננת בספקטרום האלקטרומגנטי

 

חלק מתחומי תדרים אלו מחולק, כאמור, למספר תתי-תחומים. בתחום הרדיו, האיגוד הבינלאומי לתקשורת, ITU-International telecommunication Union, קובע חלוקה של תחום הרדיו לרצועות תדר. דוגמאות לשימושים של רצועות תדרי הרדיו של הספקטרום האלקטרומגנטי מוצגות בקישור טבלת שימושים בתדרים המתבססת על טבלת רצועות תדרים של האיגוד הבינלאומי לתקשורת, ITU (קובץ PDF להורדה).  

רשימת מקורות

 
תאריך עדכון: 1.7.14