mast1.jpg

חשיפה לקרינה מרשת חשמל בבתי ספר

אחד המקורות הפולטים קרינה אלקטרומגנטית בסביבת התלמיד בבית הספר בישראל, הוא הקרינה מרשת החשמל (ELF-Extremely Low Frequency – תדר נמוך ביותר).

 

מתקני החשמל הפולטים קרינה מרשת חשמל במוסדות החינוך, הם בין היתר– קווי מתח עיליים ותת קרקעיים העוברים בסמוך למוסדות החינוך, פילרים (ארונות חשמל), שנאים, לוחות חשמל ראשיים ומשניים ועוד.

 

משרדי הבריאות, החינוך, הגנת הסביבה וחברת החשמל נתנו דעתם לנושא הקרינה מרשת החשמל בסביבת התלמיד, בין השאר בנייר עמדה משותף שפורסם בנושא "קרינה אלקטרומגנטית בסביבת התלמיד", בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ובהמלצות של המשרד להגנת הסביבה.

ארון חשמל

ארון חשמל

 

הוסכם על דעת כל המשרדים שצוינו, כי יש להשתמש בעיקרון הזהירות המונעת על מנת לצמצם  את חשיפת התלמידים למינימום האפשרי, תוך איזון בין רמת הסיכון בחשיפה לבין העלות הכלכלית והחברתית של שינוי תשתיות.

בנייר העמדה משנת 2010 הוצעו מספר דרכי פעולה לצמצום החשיפה מרשת חשמל. בין השאר סוכם, כי בהתקנת מערכת חדשה או תחזוקת מערכת קיימת של חשמל במוסד חינוכי או בסביבתו, הגוף האחראי- חברת החשמל או משרד החינוך, ידאג שהמערכת תתוקן ותתוחזק, כך שהשדות האלקטרומגנטיים בסביבתה יהיו מינימליים. כמו כן סוכם, שהמשרד להגנת הסביבה יפעל לניטור רמות הקרינה בבתי הספר, וייתן תעדוף לבדיקות במקומות בהם קיים מידע על לוחות חשמל בקירות הצמודים לכיתות הלימוד.

 

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 2013 פורסמו הנחיות בנוגע לקרינה מרשת חשמל בבתי ספר. על פיהן, בכל בית ספר שבו הותקן ציוד תקשורת והתקני קצה, יבוצעו בדיקות קרינה ע"י גורם מוסמך לפני התקנת הציוד ולאחר הפעלתו, על מנת לוודא שרמות הקרינה עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה.

 

המשרד להגנת הסביבה ערך הפעלה ניסיונית של מיזם למדידת רמת הקרינה האלקטרומגנטית ב-40 בתי ספר ברחבי הארץ. במאי 2013 פורסמו תוצאות חלקיות של מדידות מדגמיות לקרינת רדיו וקרינה ממתקני חשמל, שנערכו ב-25 בתי ספר ברחבי הארץ, בתיאום עם משרד החינוך. ממצאי המדידות הראו שבאף אחד מבתי הספר לא נמצאה חשיפה חריגה ממקורות קרינה חיצוניים. מאידך, נמצאה חשיפה חריגה לקרינה שמקורה במתקנים פנימיים הממוקמים בתוך בית הספר.

בעקבות תוצאות אלו, המשרד להגנת הסביבה המליץ להרחיק בכ-1.5 מטר את מקומות הישיבה של תלמידים מלוחות חשמל.

 

ב-2014 בוצעו מדידות קרינה נוספות ע"י המשרד להגנת הסביבה. בנוסף למדידות אלו, נערכו מדידות רבות נוספות ע"י הרשויות המקומיות ומשרד החינוך. בבתי הספר בהם נמצאו חשיפות חריגות לקרינה, נמצאו פתרונות לצמצום החשיפה והחריגות טופלו.

 

 

 

מקורות החשיפה ל-ELF במוסדות החינוך בישראל

החשיפה לקרינה מרשת החשמל (ELF) במוסדות החינוך בישראל, היא בעיקר ממתקני החשמל הכוללים בין היתר:

 

 • קווי מתח עיליים ותת קרקעיים העוברים בסמיכות למוסדות החינוך.
 • פילרים (ארונות חשמל) במתחם בית ספר או בסמוך אליו.
 • לוחות חשמל ראשיים ומשניים.
 • מעגלי מזגנים תלת פאזיים בתוך בית הספר.
 • מקורות קרינה פנימיים נוספים בתוך מתחם בית ספר, הקשורים לרשת חלוקת החשמל, דוגמת: קווי חלוקה, שנאים, ארונות חשמל, לוחות חשמל, תאורה פלורוסנטית ישנה ועוד.
 • מכשירי חשמל המחוברים לשקע דוגמת מחשב, או מטענים  לטלפון סלולרי.

חזור

 

האחריות לבטיחות התלמידים

אופן חלוקת הסמכויות ותחומי אחריות בין הגורמים במערכת החינוך בנוגע לבטיחות התלמידים נקבע בהחלטת ממשלה (מספר 481 מ- 22.7.2001 בעניין תיקון ליקויי בטיחות והסרת מפגעים בטיחותיים במוסדות חינוך).

בהחלטה נקבע, כי האחריות הישירה לבטיחות התלמידים במוסדות החינוך הרשמיים מוטלת על הרשות המקומית, ובמוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים- על בעלים פרטיים. כמו כן הובהר בהחלטת הממשלה כי האחריות הכוללת לבטיחות התלמידים במוסדות חינוך מוטלת על משרד החינוך.

מתוקף אחריות זו, משרד החינוך מנחה את הרשויות המקומיות ובעלים פרטיים לפקח על מקורות הקרינה הפנימיים באמצעות חוזרי מנכ"ל.

האחריות לפיקוח על מקורות הקרינה החיצוניים היא של המשרד להגנת הסביבה, על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת

 

חזור

 

משרד הבריאות, החינוך, הגנת הסביבה וחברת החשמל, נתנו דעתם לנושא הקרינה מרשת החשמל בסביבת התלמיד.

להלן נסקור את המדיניות בישראל בנושא זה, דרך מסמכי המדיניות השונים:

 

נייר עמדה בנושא קרינה אלקטרומגנטית בסביבת התלמיד- 18.11.10

בנובמבר 2010 פורסם נייר עמדה בנושא "קרינה אלקטרומגנטית בסביבת התלמיד". מסמך זה נכתב ע"י פרופ' סיגל סדצקי כנציגת משרד הבריאות, בתיאום עם נציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך וחברת החשמל והתייחס בין השאר, גם לשדות מגנטיים וחשמליים. מטרת נייר העמדה, הייתה לסכם את מגוון החשיפות לקרינה בלתי מייננת ממקורות שאינם טבעיים, להם נחשף התלמיד במערכת החינוך, ולקיים דיון מקיף על הפעולות שיש לנקוט על מנת לצמצם חשיפות אלו ולהבטיח את בריאות התלמידים.

העיקרון המנחה בכתיבת המסמך היה כי קיימת חובה מוסרית, ערכית ומשפטית של מערכת החינוך והמדינה להגן על בריאות תלמידיה וכי יש להשתמש בעיקרון הזהירות המונעת גם במסגרת מערכת החינוך.

 

נייר העמדה התייחס בין השאר גם לשדות מגנטיים וחשמליים הנובעים מרשת החשמל (ELF)

העיקרון המנחה שהוסכם עליו בנושא זה, הוא כי יש להשתמש בעיקרון הזהירות המונעת ולצמצם את חשיפת התלמידים ובאי המוסד החינוכי למינימום האפשרי, תוך מציאת איזון בין רמת הסיכון בחשיפה, לבין העלות הכלכלית והחברתית של ביצוע שינוי תשתיות. כמו כן, נכתב, כי יש לתת את הדעת לשוני בין תשתיות חדשות לתשתיות קיימות בשל העלות הכרוכה בשינויי תשתיות אלו.

 

בנייר העמדה, הוצעו מספר דרכי פעולה על מנת לצמצם את החשיפה כגון:

 • התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכות חשמל- המערכת תותקן ותתוחזק בצורה שהשדות האלקטרו-מגנטיים בסביבתה יהיו מינימליים, על פי הטכנולוגיה העדכנית הזמינה ביותר.
 • נקיטת פעולות על מנת להעלות את המודעות הציבורית והידע בתחום.
 • הכנת תכנית לניטור כלל בתי הספר וגני הילדים ע"י המשרד להגנת הסביבה, בתוך שנת לימודים אחת, על פי רשימת מוסדות שתועבר אליו לצורך מתן עדיפות לבדיקת רמות הקרינה במוסדות האלו. תינתן עדיפות לבדיקות במקומות בהם קיים מידע על לוחות חשמל בקירות הצמודים לכיתות לימוד. במידה וימצאו חריגות מהרמות המומלצות (על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות) יינקטו אמצעים מיידים לצמצום החשיפה.

חזור

 

מסמך של משרד החינוך בנושא "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, שילוב ציוד תקשורת ומחשבים בבתי הספר-השלכות בריאותיות ובטיחותיות" 10.7.2012

המסמך נכתב ע"י צוות בין-משרדי בשיתוף משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, וכלל גם התייחסות לנושא של חשיפה לקרינה בתדר רשת חשמל במוסדות החינוך. (המסמך התבסס על נייר העמדה מ-2010.)

בין השאר נכתב במסמך כי:

 • לא תתאפשר בכיתה טעינת התקני קצה כגון טלפונים ניידים ובשל כך יוגדרו אזורים מיוחדים לטעינת מכשירים מחוץ לכיתה, כשהמרחק בין עמדת הטעינה לעוברים ושבים, יעמוד על 3 מטרים לכל הפחות.
 • באם מותקנים מחשבים נייחים בכיתה, ספק הכוח של המחשב יהיה במרחק של לפחות מטר אחד מהתלמידים ומהמורה.
 • תוגדר תוכנית להקניית ידע והתנהגות מושכלת בנושא קרינה אלקטרומגנטית בשימוש הביתי בקרב התלמידים.

חזור

 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ג/10 בנושא "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות.

ב- 8.7.13 פורסם חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר, החוזר מתייחס לנושאים מגוונים הקשורים לקרינה בבתי ספר וכולל בין השאר את  ההנחיות הבאות בנושא קרינה בתדר רשת חשמל (ELF):

 

 • ביצוע מדידות קרינה: על פי החוזר, בכל ביה"ס שהותקנו בו ציוד תקשורת והתקני קצה, יבוצעו מדידות קרינה ELF ע"י גורם מוסמך לפני התקנת הציוד ולאחר הפעלתו. זאת על מנת לוודא שרמות הקרינה עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה. צויין כי בעת ביצוע המדידה על הציוד בכל בית ספר להיות מופעל.
 • תכנית להקניית ידע בנושא שימוש מושכל בטכנולוגיות -  בית הספר יישם תוכנית מותאמת גיל להקניית ידע בנושא קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו בכפוף לתוכנית של משרד החינוך "תוכנית להקניית ידע לביה"ס- שימוש מושכל ברשתות אלחוטיות, סלולאריות ומכשירי חשמל.
 • מיזעור רמת החשיפה: בהתקנת מערכת חדשה או בתחזוקת מערכת קיימת במוסד חינוכי או בסביבתו, ידאג הגוף האחראי על המערכת (כגון בית הספר, הרשות המקומית), שהמערכת תותקן ותתוחזק באופן שהקרינה בסביבתה תהיה מזערית, על פי הטכנולוגיה העדכנית הזמינה ביותר.
 • לא תתאפשר טעינת התקני קצה מכל סוג בכיתה, ובכלל זה טלפונים סלולאריים. יוגדרו אזורים מיוחדים לטעינת מכשירים מחוץ לכיתה כך שהמרחק בין עמדת הטעינה לעוברים ושבים יהיה 3 מטרים לפחות. באזורים אלה תותר טעינה להתקני קצה אשר נעשה בהם שימוש במסגרת הלמידה בביה"ס בלבד. אזורים אלו יסומנו בשילוט ברור.
 • תימנע טעינת התקן קצה בעמדת המורה ככל האפשר. אם עולה הצורך לחבר את התקן הקצה של המורה לטעינה, הדבר ייעשה בתנאי שהמרחק מהמטען לאדם לא יפחת מ-20 ס"מ.
 • בית הספר יקפיד כי מחשבים נייחים וספקי כוח של מסכים שטוחים המותקנים בשטחו יוצבו באופן שספק הכוח יהיה מרוחק לפחות 20 ס"מ מהתלמידים ומהמורה.
 • ביה"ס יקפיד כי מסכים מהסוג הישן המותקנים בשטחו, יוצבו באופן שהחלק האחורי שלהם יימצא במרחק 20 ס"מ.

 

חזור

 

 

 המלצות חברת החשמל להפחתת חשיפת תלמידים לשדות מגנטיים

כחלק ממדיניות חברת החשמל לצמצום החשיפה של הציבור לשדות מגנטיים, הכינה החברה מדריך הכולל המלצות לתכנון מתקני חשמל חדשים/טיפול במתקני חשמל קיימים בבתי הספר.

מטרת ההמלצות היא הקטנת עוצמת השדות המגנטיים, באמצעות ביצוע פעולות בהתאם לעיקרון הזהירות (הפחתת השדות המגנטיים באמצעים טכניים מקובלים ובעלות נמוכה).

בשנת 2008, בהתאם לפניית משרד החינוך, ערכה חברת החשמל סקר הבודק את מתקני החשמל בתחומי מספר בתי ספר ואיפיון השדות מאותם מתקנים (מדובר במתקנים השייכים לבית הספר ולא אלו המהווים חלק מרשת החשמל). הממצאים העלו כי בחלק מהמקומות, שררו שדות מגנטיים בגובה של עד כ-100 מיליגאוס על פני קיר בכיתה ועד 20 מיליגאוס על שולחן תלמיד. רמות אלו גבוהות מהמלצות החשיפה לשדות מגנטיים בישראל. יש לציין, כי ההמלצות בישראל לרמת חשיפה מרבית מותרת לקרינה ממתקני חשמל, שנקבעו בשנת 2011 הן: 2000 מיליגאוס לחשיפה קצרת טווח (חשיפה רגעית) ו-4 מיליגאוס בממוצע יומי ביום העמוס ביותר (חשיפה רציפה וממושכת).

נתוני הסקר במלואם לא פורסמו.

 

חזור

 

מדידות קרינה ממתקני חשמל בבתי ספר

 המשרד להגנת הסביבה פרסם תוצאות של מדידות מדגמיות שנעשו לקרינת רדיו ולקרינה ממתקני חשמל בתיאום עם משרד החינוך על ידי עמותת מלר"ז (המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל)

מטרת המדידות היתה לוודא, שהילדים אינם חשופים לקרינה ברמות בלתי סבירות, שמקורה במתקנים חיצוניים לבית הספר, כגון- קווי מתח, שנאים, אנטנות תקשורת, רדיו, טלויזיה וסלולר, המצויים בפיקוח המשרד להגנת הסביבה.

תוצאות המדידות שבוצעו בבתי ספר וגני ילדים, מפורסמות באתר המשרד להגנת הסביבה.

 

ממצאי המדידות בשנת 2013

באף אחד מ-25 בתי הספר שנבחרו ע"י משרד החינוך, לא נמצאה חשיפה חריגה ממקורות קרינה חיצוניים.

עם זאת, נמצאה חשיפה חריגה לקרינה שמקורה במתקנים פנימיים, הממוקמים בתוך מתחם בית הספר. (מקורות אלו קשורים לרשת חלוקת החשמל, הכוללת: קווי חלוקה,  שנאים, ארונות חשמל, לוחות חשמל, וכן תאורה פלורוסנטית ישנה , מנועים חשמליים).

הטיפול במקורות אלו הינו באחריות בית הספר.

בכל אחד מהדוחות בהן נמדדה חריגה, ניתנו גם המלצות לטיפול בבעיה.

 

ממצאי המדידות של המשרד להגנת הסביבה בשנת 2014

סה"כ בוצעו  מדידות קרינה ב135 מוסדות חינוך.

ב-58  בתי הספר נמצא, לפחות בחדר אחד, חשיפה חריגה לקרינה ביחס לספים המומלצים ע"י המשרד להגנת הסביבה. (מקור רוב החריגות הינו במתקנים פנימיים – לוחות חשמל).

 

בנוסף למדידות אלו, של המשרד להגנת הסביבה, נערכו מדידות רבות נוספות, בפיקוח המשרד, ע"י הרשויות המקומיות ומשרד החינוך. בבתי הספר בהם נמצאו חשיפות חריגות לקרינה, נמצאו פתרונות לצמצום החשיפה והן טופלו.

 

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות לביצוע מדידות קרינה והמלצות לצמצום חשיפה בבתי ספר. כמו כן, המליץ המשרד כי מדידות דומות יתבצעו בכל מוסדות החינוך בארץ.

 

כמו כן, חברת  החשמל היא האחראית לטיפול במתקנים המשמשים לייצור, הולכה, חלוקה ואספקה של חשמל ובכלל זה קווי מתח עליון קווי, מתח עילי ותת קרקעי, תחנות משנה והשנאה וקווי מתח נמוך, עד לשלב החלוקה בתוך בית הספר.

 

התייחסות מבקר המדינה משנת 2014 למדידות קרינה בבתי ספר

דו"ח מבקר המדינה האחרון, שעסק בין היתר גם בטיפול הרשויות המקומיות ובעלים פרטיים בקרינה בלתי מייננת במוסדות החינוך,  קבע כי נושא ההנחיות למדידות קרינה בלתי מייננת במוסדות חינוך,לוקה בחסר.

זאת, בשל העדר הנחיות של משרד החינוך לביצוע מדידות קרינה בלתי מייננת במוסדות החינוך ממקורות חשמל פנימיים. על פי הדו"ח, משרד החינוך הכין ב-2012 רשימה מנחה שמטרתה לפרט את המבדקים שעל הרשויות המקומיות ועל בעלים פרטיים לבצע בכל מוסד חינוך ותדירות ביצוען . אחד מסעיפי הרשימה דן בצורך למדוד קרינה במוסדות חינוך משנאים ושדות חשמליים שנמצאים בקרבת מוסדות חינוך.

דו"ח המבקר קבע, כי משרד החינוך לא הנחה באמצעות חוזרי מנכ"ל את הרשויות המקומיות ובעלים פרטיים לבצע מדידות קרינה ממקורות חשמל במוסדות חינוך.

המלצת מבקר המדינה היא כי על משרד החינוך לתת לרשויות המקומיות ולבעלים פרטיים הנחיות ברורות ומחייבות בדבר ביצוע מדידות קרינה אלו.

 

חזור

 

לקבלת מידע נוסף בנושא קרינה מרשת חשמל בבתי ספר

אם ברצונכם לקבל עוד מידע בנושא זה, לגבי בית ספר מסוים, ניתן לפנות לגורמים הבאים:

 

רשימת מקורות

 • משרד החינוך, נייר עמדה בנושא התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, שילוב ציוד תקשורת ומחשבים בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות, 10.7.2012.

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1D3A09BA-907C-4471-BA0E-CA37A0AC2094/152584/871210072012.pdf

 • חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ג/10 שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות, 8.7.13. 
 • נייר עמדה בנושא: קרינה אלקטרומגנטית בסביבת התלמיד, 18.11.10.  (נייר העמדה גובש בעקבות דיון שהתקיים בועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת,מתאריך (31.5.2010).

http://tnuda.7.beta.comrax.com/files/d1db9a328f8de69ddbc9d819763c27b5/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%
A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%
D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%
AA%20%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%2C%
202010.pdf

 • אתר המשרד להגנת הסביבה.
 • אתר חברת החשמל- המלצות חברת החשמל להפחתת חשיפת התלמידים לשדות מגנטיים
 • עמותת מלר"ז, אתר העמותה.
 • דו"ח מבקר המדינה 2014 על הביקורת בשלטון המקומי.
 
תאריך עדכון: 1.2.15