mast1.jpg

חוקרים בתחום קרינה בלתי מייננת

 

להלן רשימת חוקרים ישראלים בתחום הקרינה הבלתי מייננת:

 
 
   

פרופ' סיגל סדצקי

מומחית לאומית ובינלאומית בתחום הקרינה המייננת והבלתי-מייננת ומומחית בבריאות הציבור ואפידמיולוגיה. בעלת תואר ברפואה מהטכניון, ותואר מוסמך בבריאות הציבור מהאוניברסיטה העברית, בירושלים. מנהלת את היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה, במכון גרטנר; מכהנת כחוקרת לאומית אחראית במכון הלאומי לחקר הגזזת ע"ש ברוך מודן; מנהלת את מרכז תנודע – מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי מייננת על הבריאות;  משמשת כיועצת בתחום התווית מדיניות בריאות בכלל ובתחום הקרינה הבלתי מייננת בפרט למשרד הבריאות ולגורמים מתווי מדיניות אחרים; מייצגת את משרד הבריאות בוועדה המייעצת של ארגון הבריאות העולמי בנושא שדות אלקטרומגנטיים, EMF.

 

נושאי מחקר עיקריים בתחום הקרינה הבלתי מייננת:

 • בחינת קשר האפשרי בין חשיפה לטלפונים סלולריים ומכשירים פולטי-קרינה אחרים לבין התפתחות גידולי מח במבוגרים (מחקר האינטרפון), בבני-נוער ובילדים (מחקר Mobikids ו- (GERoNiMo.
 • בחינת מגוון ההיבטים של הסיכון הבריאותי העלול להיגרם משימוש בטכנולוגיות תקשורת אלחוטית
 • בחינת השפעות ארוכות-טווח של חשיפה עוברית לדימות תהודה מגנטית על תוצאים נוירו-התנהגותיים והתפתחות ליקוי שמיעה

 

רשימת פרסומים בתחום:

 • Sadetzki S, Modan B. Cellular phones prosperity or carcinogenesis. Harefuah 2000; 139: 360-362.
 • Leventhal A, Karsenty E, Sadetzki S. Cellualr phones and public health. Harefuah 2004; 143: 614-618.
 • Vrijheid M, Cardis E, Armstrong BK, Auvinen A, Berg G, Blaasaas KG, Brown J, Carroll M, Chetrit A, Christensedn HC, Deltour I, Feychting M, Giles GG, Hepworth SJ, Hours M, Iavarone I, Johansson C, Klaeboe L, Kurttio P, Lagorio S, Lonn S, McKinney PA, Montestrucq L, Parslow RC, Richardson L, Sadetzki S, Salmiinen T, Schuz J, Tynes T, Woodward A. Validation of short-term recall of mobile phone use for the interphone study. Occup Environ Med 2006; 63: 237-243.
 • Cardis E, Richardson L, Deltour I, Armstrong B, Feychting M, Johanssen C, Kilkenny M, McKinney P, Modan B, Sadetzki S, Schüz J, Swerdlow A, Vrijheid M, Auvinen A, Berg G, Blettner M, Bowman J, Brown J, Chetrit A, Collatz CH, Cook A, Hepworth S, Giles G, Hours M, Iavarone I, Jarus-Hakak A, Klaeboe L, Krewski D, Lagorio S, Lönn S, Mann S, McBride M, Muir K, Nadon L, Parent M-E, Pearce N, Salminen T, Schoemaker M, Schlehofer B, Siemiatycki J, Taki M, Takebayashi T, Tynes T, van Tongeren M, Vecchia P, Wiart J, Woodward A, Yamaguchi N. The INTERPHONE Study: Design, Epidemiological Methods, and Description of the Study Population. Eur J Epidemiol. 2007; 22: 647-664.
 • Sadetzki S, Chetrit A, Jarus-Hakak A, Cardis E, Deutch Y, Duvdevani S, Zultan A, Novikov I, Freedman L, Wolf M. Cellular phone use and risk of benign and malignant parotid gland tumors - a nationwide case-control study. Am J Epidemiol 2008; 167: 457-467.
 • Vrijheid M, Richardson L, Armstrong BK, Auvinen A, Berg G, Carroll M, Chetrit A, Deltour I, Feychting M, Giles GG, Hours M, Iavarone I, Lagorio S, Lönn S, McBride M, Parent M-E, Sadetzki S, Salminen T, Sanchez M, Schlehofer B, Schüz J, Siemiatycki J, Tynes T, Woodward A, Yamaguchi N, Cardis E. Quantifying the impact of selection bias caused by non-participation in a case-control study of mobile phone use. Ann Epidemiol 2009; 19: 33-42.
 • Vrijheid M, Mann S, Vecchia P, Wiart J, Taki M, Ardoino L, Armstrong BK, Auvinen A, Bédard D, Berg-Beckhoff G, Brown J, Chetrit A, Collatz-Christensen H, Combalot E, Cook A, Deltour I, Feychting M, Giles GG, Hepworth SJ, Hours M, Iavarone I, Johansen C, Krewski D, Kurttio P, Lagorio S, Lönn S, McBride M, Montestrucq L, Parslow RC, Sadetzki S, Schüz J, Tynes T, Woodward A, Cardis E. Determinants of mobile phone output power in a multinational study – implications for exposure assessment. Occup Environ Med 2009; 66: 664-671.
 • Cardis E, Deltour I, Vrijheid M, Combalot E, Moissonnier M, Tardy H, Armstrong B, Giles G, Brown J, Siemiatycki J, Parent ME, Nadon L; Krewski D, McBride ML, Johansen C, Collatz Christensen H, Auvinen A, Kurttio P, Lahkola A, Salminen T, Hours M, Bernard M, Montestruq L, Schu¨z J, Berg-Beckhoff G, Schlehofer B, Blettner M, Sadetzki S, Chetrit A, Jarus-Hakak A, Lagorio S, Iavarone I, Takebayashi T, Yamaguchi N, Woodward A, Cook A, Pearce N, Tynes T, Blaasaas KG, Klaeboe L, Feychting M, Lo¨nn S, Ahlbom A, McKinney PA, Hepworth SJ, Muir KR, Swerdlow AJ, Schoemaker MJ. Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case–control study. Int J Epidemiol. 2010; 39: 675-694.
 • Cardis E and Sadetzki S. Indications of possible brain tumour risk in mobile phone studies – should we be concerned? Occup Environ Med 2011; 68: 169-71.
 • Sagi OI, Sadetzki S. Determining health policy for sensible mobile phone use – current world status. Harefuah 2011; 150: 216-221.
 • Cardis E, Armstrong BK, Bowman JD, Giles GG, Hours M, Krewski D, McBride M, Parent M-E, Sadetzki S, Woodward A, Brown J, Chetrit A, Figuerola J, Hoffman C, Jarus Hakak A, Montestruq L, Nadon L, Richardson L, Villegas R, Verijheid M. Risk of brain tumours in relation to estimated RF dose from mobile phones: results from five Interphone countries. Occup Environ Med 2011; 68: 631-640.
 • Cardis E, Armstrong BK, Bowman JD, Giles GG, Hours M, Krewski D, McBride M, Parent M-E, Sadetzki S, Woodward A, Brown J, Chetrit A, Figuerola J, Hoffman C, Jarus Hakak A, Montestruq L, Nadon L, Richardson L, Villegas R, Verijheid M. Risk of brain tumours in relation to estimated RF dose from mobile phones: results from five Interphone countries. Occup Environ Med 2011; 68: 631-640.
 • Sadetzki S, Langer CE, Bruchim R, Kundi M, Merletti F, Vermeulen R, Kromhout H, Lee AK, Maslanyj M, Sim MR, Taki M, Wiart J, Armstrong B, Milne E, Benke G, Schattner R, Hutter HP, Woehrer A, Krewski D, Mohipp C, Momoli F, Ritvo P, Spinelli J, Lacour B, Delmas D, Remen T, Radon K, Weinmann T, Klostermann S, Heinrich S, Petridou E, Bouka E, Panagopoulou P, Dikshit R, Nagrani R, Even-Nir H, Chetrit A, Maule M, Migliore E, Filippini G, Miligi L, Mattioli S, Yamaguchi N, Kojimahara N, Ha M, Choi KH, Mannetje A, Eng A, Woodward A, Carretero G, Alguacil J, Aragones N, Suare-Varela MM, Goedhart G, Schouten-van Meeteren AA, Reedijk AA, Cardis E. The MOBI-Kids Study Protocol: challenges in assessing childhood and adolescent exposure to electromagnetic fields from wireless telecommunication technologies and possible association with brain tumor risk. Front Public Health 2014 Sep 23; 2: 124.
 • Vila J, Bowman JD, Richardson L, Kincl L, Conover DL, McLean D, Mann S, Vecchia P, van Tongeren M, Cardis E, on behalf of the INTEROCC Study Group. A source-based measurement database for occupational exposure assessment of electromagnetic fields in the INTEROCC study: A literature review approach. Ann Occup Hyg 2016; 60: 184-204.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ד"ר שיאלה קנדל

בעלת תואר ראשון (B.Sc) בביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני (M.Sc) במדעי סביבה מאוניברסיטת רוצ'סטר ניו יורק ותואר שלישי (Ph.D) במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מומחית בתחום בטיחות ורגולציה של הקרינה הבלתי-מייננת. חברה בצוותי גיבוש המלצות בארץ ובעולם בנושא ניהול סיכוני בריאות וסביבה, רגולציה ובטיחות קרינה בלתי מייננת.
משמשת כיועצת לפרויקט International EMF של ארגון הבריאות העולמי בנושא מדיניות ברחבי העולם עבור ELF ו-RF. הייתה אחראית בריאות וסביבה בשטח בטיחות קרינה בשורק ושימשה כרגולטורית בנושא במשרד להגנת הסביבה.

חברה בארגונים מקצועיים ישראליים ובינלאומיים.

 

נושאי מחקר עיקריים:

 • רגולציה בתנאי אי ודאות בתחום בריאות וסביבה.
 • בטיחות קרינה.
 • הליכי קביעת מדיניות של קרינה בלתי מייננת בעולם, מחקרי השוואה.
 • הערכות עלות תועלת של קביעת מדיניות.
 • שימוש בעיקרון הזהירות בקביעת מדיניות של קרינה בלתי מייננת.
 • הערכת הקשר האפשרי בין חשיפת ילדים לשדות אלקטרומגנטיים בתדר רשת החשמל לתחלואה.
 • הערכות חשיפה של הציבור והסביבה לקרינה בלתי מייננת בתדרי הרדיו ובתדרי רשת החשמל.
 • תפיסות הסיכון ותקשורת סיכוני בריאות וסביבה (Risk perception and risk communication) בעיקר בתחום הקרינה הבלתי מייננת.

 

רשימת פרסומים בתחום:

 • Case Study: Mobile Phones, Power Lines and Emerging Technologies, Kheifets L. Swanson J. and Kandel S. International Risk Governance Council (IRCG), Risk Governance Deficits, 2008.
 • Risk Governance for Mobile Phones, Power Lines and Emerging Technologies, Kheifets L. Swanson J. and Kandel S., Risk Analysis, Vol. 30, No. 10, 2010. Received the best paper award for 2010.
 • Exposure to Magnetic Fields from Internal Transformer Stations (ITSs) In Israel - Station Characterization and Parameter, Hareuveny R. and Kandel S. Soreq NRC Report 4204 January 2011. (English version).
 • Exposure to 50Hz magnetic fields in apartment buildings with indoor transformer stations in Israel, Hareuveny R., Kandel S., Yitzhak N., M, Kheifets L. and Mezei G., Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology (2010), pp. 1–7.
 • Time dependence of 50 HZ magnetic fields in apartment buildings with indoor transformer stations. Yitzhak N.M, Hareuveny R., Kandel S. and Ruppin R. Radiation Protection Dosimetry (2011), pp. 1–5
 • Rapporteur’s Report On Session 5: Risk Management & Prevention, Kandel S. Progress in Biophysics and Molecular Biology 107 (2011), pp. 477-482.
 • Idiopathic Environmental Intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF) or ‘electromagnetic hypersensitivity’. Duerrenberger G., Hillert L., Kandel S., Oftedal G.,
 • Rubin G. J., van Rongen E., Vogel E. Factsheet COST Action BM-0704 “Emerging EMF Technologies: Health Risk Management”, May 2013
 • Magnetic Field Measurements Near Stand Alone Transformer Stations. Kandel S, Hareuveny R, Yitzhak N.M. and Ruppin R., Radiation Protection Dosimetry (2013), pp. 1–4
 • Supporting Non-Experts in judging the credibility of risk assessments (CORA) Wiedemann P.M., Boerner F., Dürrenberger G., Estenberg J., Kandel S., van Rongen E., Vogel E. Science of the Total Environment 463–464 (2013) 624–630 Shaiela Kandel, April 2016 4
 • Health-economics analyses applied to ELF electric and magnetic fields. Kandel S., Swanson J., Kheifets L. Risk Analysis. Early view published online, Jan 2016.

פרסומים בעברית:

 • Radiation from Mobile Phones - A Comprehensive Fact Sheet and FAQs, Hareuveny R., Kandel S., Eliyahu I., and Margaliot M. November 2001 (in Hebrew)
 • A Proposal for "Exemption" and "Sample Licensing" Procedures for the Licensing Process of Broadcasting Facilities by the Ministry of Environmental Protection. Hareuveny R., Kandel S. Soreq NRC Report-3122, May 2001 (in Hebrew)
 • An Expert Report as to the Compliance of the "Twinky" Mobile Phone with the Israeli Radiation Safety Requirements. Hareuveny R., Kandel S. Soreq NRC Technical Report 2003-06, March 2003 (in Hebrew)
 • The RF Spectrum in Israel - General Structure and Major Transmitting Sources. Kandel S., and Hareuveny R. Soreq NRC Report-3394, November 2003 (in Hebrew)
 • Exposure to Magnetic Fields from Internal Transformer Stations (ITSs) In Israel - Station Characterization and Parameter Analysis. Hareuveny R., Kandel S. Soreq NRC Report 4204 January 2011. (Hebrew version March 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ד"ר רונן הראובני

Ph.D בפיסיקה רפואית, אחראי על הפעילות הניסיונית והתאורטית בתחום זה בשטח בטיחות קרינה במרכז למחקר גרעיני שורק.

 

נושאי מחקר עיקריים:

מדידות קרינה והערכות חשיפה, ייעוץ והדרכה, היבטים מעשיים בחשיפה תעסוקתית וסביבתית, תקינה ומדיניות, פיתוח שיטות מדידה, כיול מנטרי קרינה, סימולציות מחשב, חקר האפקטים הביולוגיים של שדות אלקטרומגנטיים, אפידמיולוגיה, יישומים רפואיים ואחרים של קרינה אלקטרומגנטית ועוד.

 

השתתף בעשרות רבות של פרויקטים וביותר ממאה דו"חות מדעיים בתחום.

 

רשימת פרסומים בתחום:

 

מאמרים - Peer Review:

 

 • Eliyahu I, Luria R, Hareuveny R, Margaliot M, Meiran N, Shani G. Effects of Radiofrequency Radiation Emitted By Cellular Telephones on the Cognitive Functions of Humans. Bioelectromagnetics 2006; 27:119-126
 • Luria R, Eliyahu I, Hareuveny R, Margaliot M, Meiran N. Cognitive Effects of Radiation Emitted by Cellular Phones – The Influence of Exposure Side and Time. Bioelectromagnetics 2009; 30:198-204
 • Yitzhak NM, Ruppin R, Hareuveny R. Generalized model of the microwave auditory effect. Physics in Medicine and Biology 2009; 54:4037-4039
 • Hareuveny R, Kandel S, Yitzhak NM, Kheifets L, Mezei G. Exposure to 50 Hz Magnetic Fields in Apartment Buildings With Indoor Transformer Stations in Israel, Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. 2011; 21:365-371
 • Hareuveny R, Eliyahu I, Luria R, Meiran N, Margaliot M. Cognitive Effects of Cellular Phones: A Possible Role of Non-Radiofrequency Radiation Factors (Brief Communication). Bioelectromagnetics. 2011; 32:585-588
 • Yitzhak NM, Hareuveny R, Kandel S, Ruppin R. Time Dependence of 50 Hz Magnetic Fields in  Apartment Buildings With Indoor Transformer Stations. Radiation Protection Dosimetry. 2012; 149:191-195
 • Ayal A, Hareuveny RPerez O. Science, Politics and Transnational Regulation: Regulatory Scientific Institutions and the Dilemmas of Hybrid Authority. Transnational Environmental Law (Cambridge journals). 2013; 2:45-68
 • Kandel S, Hareuveny R, Yitzhak NM, Ruppin R. Magnetic Field Measurements Near Stand Alone Transformer Stations. Radiation Protection Dosimetry. 2013; 157:619-622.
 • N. M. Yitzhak, R. Ruppin and R. Hareuveny, Numerical simulation of the microwave auditory effect, Bioelectromagnetics, 35(7) :491-496, 2014
 • R. Hareuveny, R. Kavet, A. Shachar, M. Margaliot and L. Kheifets, Occupational Exposures to Radiofrequency Fields: Results of an Israeli National Survey, Journal of Radiological Protection, 35 (2):429-445, 2015 
 • R. Hareuveny, M. Sudan, M. N. Halgamuge, Y. Yaffe, Y. Tzabari, D. Namir and L. Kheifets, Characterization of Extremely Low Frequency Magnetic Fields from Diesel, Gasoline and Hybrid Cars Under Controlled Conditions, Int. J. Environ. Res. Public Health (Special Issue Electromagnetic Fields and Health), 12(2):1651-1666,  2015
  http://www.mdpi.com/1660-4601/12/2/1651
 • עדי אייל ורונן הראובני, המאבק המשפטי בקרינה סלולרית: העדפת פרוצדורה על מהות – וכישלונה, "המשפט",כרך כ"א (גליון מיוחד – משפט וסביבה), עמ' 47-66, תשע"ו דצמבר 2015
  http://hamishpat.colman.ac.il/files/02_2016/02-21-HareuvenyEyal.pdf

 

                                                       :תזות ועבודות גמר בהנחיה משותפת

 • Ilan Eliyahu. Effects  of  Electromagnetic Field Emitted By Cellular Telephone On Cognitive Function In Humans.  M.Sc Thesis Ben Gurion University, Department of Biomedical Engineering, May 2002
 • Amir Shachar. Development of a Spectral System for Measurement of Environmental Radio Frequency Radiation (RFR) and its Application to a Pilot Study as a Basis for Epidemiological Study of the Biological Effects of Chronic Exposure. M.Sc Thesis, Ben Gurion University, Department of Biomedical Engineering, November 2004.
 • Nir M. Yitzhak. Hearing of Electromagnetic Radiation at Microwave Frequencies – Development of a Generalized Model and Its Application. M.Sc Thesis, The Hebrew University of Jerusalem, Racah Institute of Physics, May 2008.
 • השפעות חשיפת יתר לקרינת רדיו והמלצות לטיפול  רפואי, רוני חיימוביץ-יוסף, חיבור לקבלת תואר מגיסטר  בהנדסה, אוניברסיטת בן-גוריון, הפקולטה להנדסה אוקטובר 2002.

 

 

 
   

ד"ר אמנון דובדבני

 •  B.Sc בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אונ' ת"א (1985).
 •  M.Sc במדעי ההנדסה, אונ' ת"א (1995).
 •  Ph.D בהנדסה ביו-רפואית, אונ' ת"א (2004).

מומחה ויועץ עצמאי לסיכוני קרינה אלקטרומגנטית (בלתי מיננת) לאדם, עוסק בייעוץ מקצועי למשרדי הממשלה, למוסדות ולגופים ציבוריים, במתן חוות-דעת מומחה ובהוראה אקדמית. חבר בוועדות מקצועיות שונות, בינ"ל ולאומיות. עד לשנת 2012, ולמשך 20 שנה, ראש תחום קרינה אלקטרומגנטית בצה"ל/ חיל-הרפואה, אחראי להגנה על כלל חיילי צה"ל בפני סיכוני הבריאות של הקרינה. התפקיד הוגדר ע"י מפא"ת כמוקד-ידע בצה"ל. ממשיך לשמש כיועץ מומחה לקצין הרפואה הראשי, כסא"ל במיל'.

 

נושאי מחקר עיקריים:

 • התמחות בהיווצרות קרינה ע"י מקורות, באופן התפשטות הקרינה, באינטראקציה שלה עם גוף-האדם ובהשפעותיה על גוף-האדם ברמות השונות (גוף, אברים, רקמות ותאים).
 • התמחות באפיונים ובחקר של ציוד קורן (ציוד צבאי ואזרחי במגוון רב, כולל מערכות מורכבות ובעלות מאפייני פעולה רבים) וסביבות שהיה ותעסוקה.
 • התמחות  בשיטות וכלים למדידה, לחישוב ולהערכה של רמות החשיפה, ובשיטות הנדסיות, נהליות ובטיחותיות להפחתת החשיפה ולמזעור הסיכונים מציוד קורן ובסביבות שהיה ותעסוקה.
 • התמחות בתקני חשיפה בינ"ל להגנה מקרינה, בידע המדעי והטכני הנרחב עליהם הם נסמכים ובאופן יישומם הלכה למעשה.
 • התמחות במדיניות וברגולציה של החשיפה לקרינה וליישומן הפעיל בקנה-מידה ארצי.
 • חברות בוועדות בינ"ל שונות של תקינה לסיכוני קרינה  (כגון התקן הבינ"ל IEEE C95.1) ובוועדות רגולציה של סיכוני קרינה בישראל, כגון הועדה הממלכתית-ציבורית להתגוננות בפני שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל, ועדות של משרדי ממשלה ועוד.

 

 רשימת פרסומים בתחום (חלקית):

 • IEEE Standard for Military Workplaces – Force Health Protection Regarding Personal Exposure to Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz, 2014.
 • IEEE C95.1 – IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz, 1999.
 • Duvdevany A, Moshe. Non-ionizing Electromagnetic Radiation at Radio frequencies and Relationship to Cancer Disease. Journal of Israeli Military Medicine. 2007; 3:146-151
 • פרסומים מסווגים נרחבים במסגרת צה"ל/ חיל הרפואה: חקר חשיפות, תקני חשיפה, הוראות ונהלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ד"ר אילן אליהו

Ph.D בהנדסה גרעינית, עובד במרכז למחקר גרעיני שורק.

 

נושאי מחקר עיקריים:

 

חקר האפקטים הביולוגיים של שדות אלקטרומגנטיים ביחוד בחשיפה לטלפונים סלולריים,
מדידות קרינה והערכות חשיפה, ייעוץ והדרכה, פיתוח שיטות מדידה, אפידמיולוגיה ועוד.

 

רשימת פרסומים בתחום :

 • Eliyahu I, Luria RHareuveny R, Margaliot M, Meiran N, Shani G. Effects of Radiofrequency Radiation Emitted By Cellular Telephones on the Cognitive Functions of  Humans. Bioelectromagnetics. 2006; 27:119-126 
 • Luria R, Eliyahu I, Hareuveny R, Margaliot M, Meiran N. Cognitive Effects of Radiation Emitted by Cellular Phones – The Influence of Exposure Side and Time. Bioelectromagnetics. 2009; 30:198-204
 • Hareuveny R, Eliyahu I, Luria R, Meiran N, Margaliot M. Cognitive Effects of Cellular Phones: A Possible Role of Non-Radiofrequency Radiation Factors (Brief Communication). Bioelectromagnetics. 2011; 32:585-588

 

 
   

פרופ'  אורן פרז

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

 

נושאי מחקר עיקריים:

 • רגולציה בתחום בריאות וסביבה
 • רגולציה בתנאי אי ודאות באופן כללי ובתחום הקרינה הבלתי מייננת

 

רשימת פרסומים בתחום:

 • Ayal A, Hareuveny R, Perez O. Science, Politics and Transnational Regulation: Regulatory Scientific Institutions and the Dilemmas of Hybrid Authority. Transnational Environmental Law (Cambridge journals). 2013; 2:45-68
 • Perez O.  Precautionary Governance and the Limits of Scientific Knowledge: a Democratic Framework for Regulating Nano-Technology. UCLA Journal of Enviornmental Law & Policy. 2010
 • Perez Oren, Anomalies at the Precautionary Kingdom: Reflections on the GMO Panel's Decision World Trade Review, Cambridge Univ. Press Journal. 2007
 • Perez, Oren. The Hybrid Legal-Scientific Dynamic of Transnational Scientific Institutions. European Journal of International Law. 2014 Available at: SSRN:  http://ssrn.com/abstract=2437400or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2437400

 

קישור לכל הפרסומים: http://ssrn.com/author=327866

 

 
   

פרופ' נדב דוידוביץ

יו"ר המרכז לחקר מדיניות בריאות בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון.

נושאי מחקר עיקריים:

 • הקשר בין תפיסות סיכון לבין קביעת מדיניות בתנאים של אי וודאות מדעית
 • תהליכי קבלת החלטות בתחום הקרינה הבלתי מייננת על רקע מחלוקת מדעית
 • מקומה של המומחיות בתהליכי קבלת החלטות בישראל

(מחקרים אלו נעשים במימון הקרן לבריאות וסביבה יחד עם פרופ' אורן פרז, ד"ר עדי אייל, ד"ר רונן הראובני).

 

רשימת פרסומים בתחום: 

 • Negev M, Levine H, Davidovitch N, Bhatia R, Mindell J, Integration of Health and Environment through Health Impact Assessment: Cases from Three Continents, Environmental Research, 2012
 

 

 

 

פרופ' נדב דוידוביץ

   

ד"ר אוהד חילי

מרכז רפואי רבין ואוניברסיטת תל אביב.

 

נושאי מחקר עיקריים:

 • השפעות של קרינה בתדירות RF על תאי בלוטת התריס. חשיפת תרביות תאי בלוטת התריס לקרינה בלתי מייננת ומדידת השינויים המולקולריים שחלים בהם, כתוצאה מכך. תוצאות ראשוניות מראות כי בעקבות החשיפה לקרינה זו ישנו שגשוג (פרוליפרציה) מוגבר של התאים.
 • השפעות קרינה חשמלית על גידולים. בחינת התגובה של גידולים לחשיפה  לקרינה חשמלית בלתי מייננת, בתדרים נמוכים.

 

רשימת פרסומים:

 • Effect of Non-Ionizing Electromagnetic Radiation at Mobile Phone Frequency on Human Thyroid Cells.  presented at the 2nd World Congress on Thyroid Cancer, Toronto, Canada. July 10-14, 2013