mast1.jpg

שירותי המרכז

מרכז תנודע נותן שירות למגוון קהלי יעד כגון: הציבור הרחב, הממשלה והכנסת, חוקרים וגורמים מסחריים.

 

 

המרכז מנגיש את המידע בנושא קרינה בלתי-מייננת לקהלי היעד בשתי דרכים עיקריות:

  • מתן "מידע שוטף" - מידע הנערך ומונגש ביוזמת המרכז ומתעדכן על פי ההתפתחויות המדעיות בתחום.
  • מענה לפניות קהלי היעד (מתן "מידע מגיב") – מידע הנערך באופן ייעודי, כמענה לפניות קהלי היעד השונים.

השרות ניתן באמצעות: אתר אינטרנט, דפי מידע ועלונים תקופתיים וימי עיון.

 

 

מתן מידע שוטף לקהלי היעד

"מידע שוטף" - מידע הנערך ומונגש ביוזמת מרכז הידע ומתעדכן על פי ההתפתחויות המדעיות בתחום.

מרכז תנודע עוסק באיסוף, סיכום ועיבוד הידע הנצבר בנושא קרינה בלתי-מייננת והנגשתו. מידע זה מותאם לקהלי היעד השונים ומועבר בצורה בהירה וברורה, תוך בחירת דרכי הסברה יעילות, על מנת להגביר את זמינות המידע לכל מי שמתעניין.

הנגשת המידע השוטף מתבצעת במגוון ערוצים:

  • אתר אינטרנט – האתר משמש כלי התקשורת המרכזי להעברת מידע, ידע, המלצות והנחיות, הסברה ומסרים. האתר כולל מאגר מקיף של תכנים, תוך דגש על חיפוש פשוט ונח. יש לציין, כי דרך האתר ניתן להפנות שאלות ותגובות לצוות מרכז הידע.
  • דפי מידע ועלונים תקופתיים –  דפי מידע על אודות חידושים, התפתחויות וגילויים בתחום. דפי המידע התקופתיים זמינים לצפייה באתר הבית של המרכז, ובנוסף ניתן לקבלם באופן שוטף לאחר הצטרפות לרשימת תפוצה.
  • ימי עיון - ימי עיון שנתיים מותאמים לגורמים שונים המתעניינים בתחום, משמשים להחלפת דעות ולהעמקת הידע בתחום. מועדי ימי העיון יפורסמו באתר תנודע.

מענה לפניות קהלי היעד ("מידע מגיב")

"מידע מגיב" – מידע הנערך באופן ייעודי, כמענה לפניות קהלי היעד השונים.

כחלק מהשירותים הניתנים במרכז תנודע ניתן להפנות אלינו שאלות, בקשות מידע וכדומה, ולקבל עליהן מענה במגוון דרכים:

  • "צור קשר" - בעמוד הבית של אתר תנודע.
  • "יש לי שאלה" - הפניית שאלה באמצעות טופס בעמוד הבית של האתר.

נוהל מתן שרות

אופן מתן השרות לקהלי היעד השונים מפורט במסמך "נוהל מתן שרות".