mast1.jpg

היקף השימוש בטלפון סלולרי בקרב ילדים ובני נוער בישראל

 

בשנים האחרונות נערכו מספר מחקרים שביקשו לבדוק את היקף השימוש בטלפון סלולרי בקרב צעירים וכן מאפיינים נוספים הקשורים בשימוש בטלפון סלולרי. להלן תקציר הממצאים המרכזיים של חלקם:

 

 

"שימוש מושכל בטלפונים סלולריים בסביבת התלמיד"
'דור נייד' - תכנית לימודית-חינוכית וסקר הערכה

לאחרונה, פורסמו ממצאי סקר הערכה שבוצע כחלק מתוכנית "דור נייד", תוכנית לימודית-חינוכית שיעדה צמצום החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בקרב ילדים ובני-נוער בישראל. התוכנית שהופעלה בשנים תשע"ב-תשע"ג (2013-2012), התמקדה בקרינה בלתי-מייננת הנפלטת מטלפונים סלולריים במטרה להטמיע הרגלי שימוש מושכל בטכנולוגיה זו. התוכנית לוותה בסקר הערכה שבוצע באמצעות שאלונים שמילאו התלמידים לבחינת "ידע, עמדות והתנהגות" בנושאים רלוונטיים לשימוש בטלפונים סלולריים. השאלונים הועברו לפני הפעלת התוכנית בבית הספר ומספר חודשים לאחר סיומה. בסקר הבסיס השתתפו 1,688 תלמידים ועל פי הדיווח בסקר זה מתוארים הרגלי השימוש של התלמידים בטלפון הסלולרי.
 

לצפייה בתוצאות עיקריות של סקר הערכה "דור נייד"
 

  דור נייד" שימוש מושכל בטלפונים סלולריים בסביבת התלמיד"
   

"ילדים בישראל 2015"
נתוני שנתון המועצה הלאומית לשלום הילד

על פי הנתונים:

 • ל-83% מהילדים בגילאי 15-8 יש טלפון חכם 
 • הגיל הצעיר ביותר שבו קיבלו ילדים טלפון חכם הוא 6, כאשר לרוב הילדים יש טלפון חכם מגיל 9. עם העלייה בגיל גדל אחוז הילדים שבבעלותם טלפון חכם 
 • רבע מהילדים משתמשים בטלפון החכם יותר מ-5 שעות ביום, כאשר השימושים השכיחים ביותר בקרב ילדים בני  15-8 בטלפון החכם הם ווטסאפ, משחקים ודיבור
 • כ-46% מבני הנוער בגילאי 17-12 גלשו 4 שעות ויותר ביום ברשת האינטרנט (גלישה באמצעות טלפון חכם או מחשב)

(הנתונים מתייחסים לאוכלוסיית הילדים בישראל בשנת 2014 שמנתה 2,739,500 ילדים, המהווים 33% מכלל האוכלוסייה)
 

  "ילדים בישראל שנתון 2015"
 

"תלמידים ומחשבים"
נתונים מתוך מחקר פיזה 2015
משרד החינוך, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

ב-2018 פרסם משרד החינוך נתונים ממחקר פיזה 2015 (מחקר בינלאומי להערכת תלמידים בני 15), ולפיהם:

 • 87% מהתלמידים דיווחו כי זמין לשימושם בבית טלפון סלולרי עם חיבור לאינטרנט
 • 40% מהתלמידים דיווחו כי הם גולשים באינטרנט מחוץ לבית הספר בין שעה ל-4 שעות ביום

(במחקר פיזה ישראל השתתפו 6,598 תלמידים בני 15)

   

 

 

 

 

 

 

 

"דוח החיים הדיגיטליים"
בזק, 2018

על פי הדוח:

 • הטלפון החכם הוא המכשיר המועדף על נוער לצפייה בווידאו באינטרנט (46% מהילדים) 
 • 43% מההורים אינם מגבילים את צריכת המדיה הדיגיטלית של הילדים
 • על השאלה 'מתי הייתה הפעם הראשונה שהחלטת לאפשר לילדיך עד גיל 6 לצפות בתכני וידיאו וטלויזיה או לשחק בסמארטפון או טאבלט?' השיבו 27% מההורים: בגילאי שנה- שנתיים, 27% מההורים: עד גיל שנה, ו-46% מההורים: מעל גיל שנתיים

(כ-1,300 נשאלים בגילאי 13+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"החיים הדיגיטליים"
דוח האינטרנט של בזק, 2020-2019

על פי הדוח:

 • הגיל הממוצע לקבלת סמארטפון (טלפון חכם) הוא 10 
 • ילדים משתמשים בסמארטפון/ מחשב/ טאבלט 4 שעות ביום
 • 85% מההורים הגבילו את זמן הצפייה של הילדים במסך ל-3 שעות (לעומת 57% מההורים בשנת 2018)

(1,400 מרואיינים; גיל הילדים: 12-8)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת מקורות

 
תאריך עדכון: 22.6.2020