mast1.jpg

תנאי שימוש באתר

הגדרות

"מרכז הידע תנודע"- מרכז ידע לאומי שהוקם בעקבות החלטת ממשלה, במטרה לספק מידע על השפעת הקרינה הבלתי מייננת על הבריאות. מרכז הידע תנודע פירושו כל מנהליו ועובדיו ו/או כל גורם אחר הפועל מטעמם או בשמם. (להלן: "תנודע" או "מרכז הידע")

 

מרכז הידע נתמך ע"י מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ) (שכתובתו- המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר 5265601)

 

"משתמש" - כל יישות ו/או אדם הגולש באתר, יוצר קשר עם מרכז הידע או מתקשר בכל דרך שהיא עם השירותים שמספק האתר. ("השירותים")

 

"אתר" – אתר תנודע בכתובת http://www.tnuda.org.il ו/או כל אתר אחר של מרכז הידע תנודע ו/או כל פרסום אחר של מרכז הידע תנודע ברשת.

 

"תוכן" - מידע מכל מין וסוג המופיע באתר, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, המופיעים באתר מעת לעת.

 

השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, כל האמור לעיל ולהלן מתייחס כמובן, גם למין הנשי.

 

  

 

המידע באתר הינו מידע כללי בלבד, הינו מעודכן למועד כתיבתו, ואינו מהווה עצה, ייעוץ, חוות דעת או אבחנה רפואיים או משפטיים, אישיים או ספציפיים. המידע לא נועד להיות תחליף להתייעצות ישירה עם איש מקצוע מתאים. הסתמכות על האמור באתר זה, היא באחריות המשתמש בלבד, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי השימוש של האתר. 

 

  

 

השימוש בשירותי מרכז הידע ובכלל זה, באתר האינטרנט ובתכניו ובשירותים הניתנים דרכו, כפוף לתנאי שימוש אלה ומעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. לכן על המשתמש לקרוא אותם בקפידה. מאחר ותנאים אלו עשויים להתעדכן מעת לעת, על המשתמש לבדוק את התנאים בכל זמן שהינו  מעוניין לעשות שימוש בשירות.

 

לצפייה בעל אודות מטרות ושירותי מרכז הידע לחץ כאן 

 

השימוש באתר והתכנים בו נועדו למטרות מידע ומחקר, כאשר מרכז הידע פועל כמיטב יכולתו למסור מידע מדויק ומעודכן. עם זאת מובהר כי שירותי מרכז הידע ו/או האתר מוצעים לציבור "כמות שהוא" (As Is), ומרכז הידע לא יישא באחריות לכל הפסד, אובדן, הוצאה ו/או נזק ישירים או עקיפים שייגרמו למשתמש או למי מטעמו, הקשורים או הנובעים, במישרין או בעקיפין מהשימוש באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.

 

מובהר כי מרכז הידע אינו אחראי לשימוש בציטוטים ממקורות חיצוניים המופיעים באתר או כי המידע מהמקורות החיצוניים יהא מידע מדויק או מעודכן.

 

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקא, אישור, המלצה או העדפה ע"י מרכז הידע לאותם האתרים המקושרים, לרבות לעניין מסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

 

התכנים באתר יעודכנו מעת לעת על מנת לשקף את השינויים בתחומים הנדונים, עם זאת האתר אינו מתחייב כי בכל רגע נתון יסופקו התכנים העדכניים ביותר. מרכז הידע לא יישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר. מרכז הידע לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתכנים ע"י המשתמש או ע"י כל צד ג', בין במתכוון ובין שלא במתכוון. המשתמש בלבד יישא באחריות לשימוש על ידו באתר על תכניו השונים.

 

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני כולל סימני מסחר, תמונות, גרפים, צבעים, תוכן וכל זכויות היוצרים בתכנים המופיעים באתר ו/או השירותים, שייכות למרכז הידע למעט תכנים שצוין שהם תכני צדדי ג' ו/או תכנים ממקורות חיצוניים לאתר. המשתמש רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק לפי הכללים הקבועים בדין ובחוק, לרבות לעניין שימוש הוגן ולעניין מתן קרדיט למקור. בכלל זה,אין על המשתמש לעשות בתכנים כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתכנים, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות הבאות ביחס לתכנים: העתקה, הצגה בפומבי, העמדה לשימוש הציבור, שידור או עשיית יצירה נגזרת, של התכנים, ללא הסכמה מראש ובכתב ממרכז הידע, או מכל גורם אחר שבבעלותו זכויות היוצרים, או כל זכות אחרת לפי העניין. המשתמש אינו רשאי לשנות את תכני האתר או להציג אי דיוקים בתכני האתר או תכנים אחרים של מרכז הידע ו/או השירותים, או לבצע כל פעולה אחרת שעלולה להתפרש כפוגמת, מפחיתה או מזיקה לשם הטוב או המוניטין של תנודע.

 

 

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

התכנים כוללים אזכורים והתייחסות לפרסומים רשמיים של מדינת ישראל, הנחיות של משרדי ממשלה וכיו"ב (להלן: "פרסומים חיצוניים"). על המשתמש לוודא כי לא קיימת סתירה או אי התאמה בין הפרסומים החיצוניים לבין התכנים, וזאת, בין היתר, בשל אפשרות שהפרסומים החיצוניים עברו עדכון. במקרה שבו אכן קיימת סתירה או אי התאמה, מובהר כי הפרסומים החיצוניים הם הנכונים.

 

 

שימוש באתר

המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות בלבד.

 

אין להפעיל או לאפשר הפעלה של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר; אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (frame) גלויה או סמויה; אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים; אין לקשר לאתר ולתכניו מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או כל תוכן אחר המנוגדים לחוק או למוסר, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או למוסר או שפרסומם מנוגד לחוק או למוסר; אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן - על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

 

מרכז הידע לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים באתר או מהצגה או פרסום של התכנים שלו בכל דרך אחרת. מרכז הידע לא יישא באחריות לכל שימוש לא מדויק או לא ראוי באתר. מרכז הידע לא ייחשב לאחראי לשימוש של המשתמש בשירותי האתר, תכניו או המידע שבו. המשתמש הוא האחראי הבלעדי ונושא את האחריות לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים על ידו. המשתמש לוקח על עצמו לשפות את מרכז הידע בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

בשימוש באתר, המשתמש מסכים שתנודע אינה אחראית לכל סוג של שימוש באתר.

 

 

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את מרכז הידע בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למרכז הידע, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות בעניין, עקב הפרת תנאי משתמש אלו, לרבות בגין כל טענה, תביעה או דרישה של צד ג'.

 

 

דין וסמכות שיפוט

על השירות יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או השירות הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז.