mast1.jpg

השלכות בריאותיות של חשיפה לקרינה - רקע

 

 

קרינה בלתי מייננת ניתנת לחלוקה לפי תחומי תדר שונים שלכל אחד מהם תכונות פיזיקליות שונות המתבטאות באורך גל, שדה מגנטי ושדה חשמלי שונים. לכל תכונה פיזיקלית כזו עלולה להיות השפעה שונה על הבריאות

 
       
 

עם ההתפתחות הטכנולוגית שחלה בתחום התקשורת בעשורים האחרונים, התעורר חשש באשר להשלכות הבריאותיות האפשריות כתוצאה מחשיפת הציבור לקרינה בלתי מייננת

 
       
  מחקרים רבים בודקים את ההשפעה של קרינה בלתי מייננת על הבריאות ואת המנגנונים דרכם היא עלולה להשפיע על תאי הגוף. המחקרים בוחנים את ההשפעות של מגוון תדרים של קרינה בלתי מייננת, החל מתדרים של רשתות חשמל (תדר נמוך ביותר) ועד תחום המיקרוגל (תדר גבוה מאד)  
       
 

ההשפעה הידועה ביותר והמוכחת של קרינה בלתי מייננת היא חימום של הרקמה, הנראית בעיקר בתחום של גלי הרדיו. יש לציין כי בהספקים שבהם פועלים רוב המכשירים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית אפקט החימום הוא מינימלי ואינו מהווה סכנת פגיעה משמעותית

 
       
  עיקר הדיון הציבורי בעניין השפעות אפשריות של קרינה בלתי מייננת על הבריאות, מתמקד כיום בבחינת האפשרות שלקרינה בלתי מייננת יש השפעות א-תרמיות שאינן קשורות ישירות לאפקט החימום, אלא למנגנון אחר בו פועלים השדה החשמלי או המגנטי או תכונה אחרת של הקרינה על הגוף החי  

 

 

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:

מאז ומעולם היה האדם חשוף למקורות טבעיים של קרינה בלתי מייננת. אולם, עם התפתחות הטכנולוגיה ובמיוחד עם התפתחות אמצעי תקשורת רבים מאמצע שנות ה-90 של המאה ה-20, חשיפה זו ומקורותיה גדלו באופן משמעותי. במקביל, עלה חשש באשר להשפעה אפשרית של קרינה בלתי מייננת על בריאות האדם. בהתאם לכך, מתקיים מחקר מקיף בניסיון לבחון את בטיחות השימוש באמצעים טכנולוגיים הפולטים קרינה בלתי מייננת.

כיצד יכולה להיות לקרינה בלתי מייננת השפעה ביולוגית?

השפעה ביולוגית מוגדרת כשינוי פיזיולוגי, ביוכימי או התנהגותי המתרחש בייצור החי, ברקמה או בתא. השפעה ביולוגית מתרחשת כאשר ניתן למדוד שינוי במערכת ביולוגית לאחר הפעלה של גירוי כלשהו. העובדה שקיימת השפעה ביולוגית לא מעידה בהכרח על כך שקיימת סכנה ביולוגית או השפעה על הבריאות (כיוון שלא כל שינוי גורם לנזק). בנוסף,  השפעה גם אם קיימת, יכולה להיות זמנית והפיכה ולא לגרום נזק ביולוגי. השפעה ביולוגית הופכת לסכנה ביולוגית רק כאשר היא גורמת לפגיעה הניתנת לגילוי בבריאות הפרט או בצאצאיו.

 

יש לציין כי ההשפעה הביולוגית יכולה להיווצר באופן ישיר (לדוגמא ע"י פגיעה בחומר התורשתי, דנ"א, שעלולה לגרום לאתחול מחלת סרטן) או באופן עקיף (למשל ע"י יצירת מולקולות העלולות לגרום לתגובות שרשת כימיות שייגרמו לנזק בתא).

 

הקרינה הבלתי מייננת ניתנת לחלוקה לפי תחומי תדר שונים שלכל אחד מהם תכונות פיזיקליות שונות המתבטאות באורך גל, שדה מגנטי ושדה חשמלי שונים. לכל תכונה פיזיקלית כזו עלולה להיות השפעה שונה על הבריאות. גם עוצמת הקרינה יכולה להשפיע על התוצאה הביולוגית. בנוסף לכך, השפעת הקרינה הבלתי מייננת יכולה להשתנות בהתאם לתכונות שונות של הגוף כגון, המבנה האנטומי, המשקל, אחוז המים, מבנה הרקמות וכו'. לדוגמא השפעת חשיפה של מבוגר יכולה להיות שונה מהשפעתה של אותה חשיפה על ילד.

 

בדרך כלל, קיימים הבדלים בין השפעתה של חשיפה ממושכת לגורם מסוים לבין השפעתה של חשיפה חד פעמית. כמו כן, ההשפעה של מינון גבוה של חשיפה בד"כ גדולה יותר מזו של מינון נמוך (למשל עישון כבד, של מספר רב של סיגריות, לעומת עישון קל).

 

ניתן לחלק את ההשפעות הבריאותיות של חשיפה מסוימת להשפעות מידיות (אקוטיות), המתרחשות בסמוך למועד החשיפה ולהשפעות מאוחרות (כרוניות), המתרחשות או נראות רק לאחר זמן ממושך. לדוגמא- בעוד ששפעת מתרחשת בד"כ זמן קצר (מספר ימים) לאחר החשיפה לווירוס השפעת, פיתוח סרטן נחשב להשפעה ארוכת טווח הנראית בד"כ רק שנים לאחר החשיפה לגורם המזיק (כגון עישון סיגריות).

 

קיימת חוסר וודאות רבה לגבי ההשפעה של חשיפה לקרינה בלתי מייננת על גוף האדם.

 

תאריך עדכון: 1.5.2014