mast1.jpg

ילדים ובני נוער - הקדמה

 

ילדים בדומה למבוגרים נחשפים למגוון רחב של גורמים סביבתיים כמו זיהום אויר, מזהמים במים ובמזון, כימיקלים (חומרי הדברה, כספית ועופרת) וכן לרעש ולקרינה אלקטרומגנטית (קרינת אולטרה סגול, קרינת רדיו, קרינה מרשת החשמל וכו') העלולים לגרום לנזק בריאותי. אופי הגורם הסביבתי, תזמון החשיפה ומינון החשיפה קובעים את הסיכון להתפתחות מחלות.

מדוע ילדים ובני נוער נחשבים לאוכלוסייה בסיכון?

   

 

ילדים אינם מבוגרים קטנים. לילדים מאפיינים פיזיים ומנטליים שונים מאלו של מבוגרים. שוני זה מתבטא גם בהתפלגות שונה של מצבי בריאות וחולי. 

 

 
  • גופם של ילדים שונה מזה של מבוגרים מבחינת משקל וגובה וכן בעובי הגולגולת, תכולת המים והשומן בגוף, המוליכות החשמלית של הרקמות השונות וכו'.   
  • לילדים רגישות ביולוגית שונה משל מבוגרים לפיתוח מחלות מסוימות.
  • לילדים דפוסי התנהגות שונים ממבוגרים, דבר העלול לגרום לחשיפה שונה לגורמים סביבתיים מסוימים.
  • לילדים צפוי זמן חיים ארוך שבו הם עלולים להיחשף שוב ושוב לאותם גורמים וכך לצבור חשיפה משמעותית לגורמי סיכון העלולים לגרום לנזק בריאותי בטווח הארוך בהיותם מבוגרים.

חשיפת ילדים לגורמי סיכון ותחלואה

באופן כללי, סרטן הינה מחלה נדירה בגיל הילדות ובדרך כלל הסיכון להתפתחות רוב מחלות הסרטן עולה עם הגיל. אולם, גם סרטן המתפתח בקרב מבוגרים מושפע מחשיפות שצברו בעבר הרחוק בהיותם ילדים ואפילו תינוקות.

 

ידוע כי קיים קשר הפוך בין הגיל בעת החשיפה לחומרים מסרטנים (למשל, קרינת רנטגן ועישון סיגריות) לבין הסיכון לפיתוח סרטן בהמשך החיים (ככל שהחשיפה היא בגיל צעיר יותר הסיכון לפתח סרטן גבוה יותר). לדוגמא, הסיכון של אדם שהתחיל לעשן בגיל 16 לחלות בסרטן ריאה גבוה מזה של אדם שהתחיל לעשן בגיל 40.

 

הסבר אחד לתופעה זו קשור בקצב חלוקת התאים הגבוה יחסית בילדים לעומת מבוגרים. לאחר הלידה, מערכות הגוף ממשיכות לגדול ולהבשיל, במיוחד מערכת העצבים המרכזית, מערכת הדם, מערכת החיסון, המערכת האנדוקרינית (האחראית להפרשת הורמונים), מערכת הרבייה ומערכת השלד. קצב התחלקות התאים הגבוה בגופם של הילדים הגדלים מאפשר שימור נזקים המתרחשים בחומר התורשתי (דנ"א). הצטברות נזקים כאלו עלולה לגרום בהמשך להתפתחות מחלות סרטן.

 

להלן מספר כתבות בנושא חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ובריאות ילדים ובני נוער:

 

להלן מספר כתבות בנושא מדיניות וחקיקה בהקשר לחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בקרב ילדים ובני נוער:

טלפונים סלולריים:

WiFi בבתי-ספר:

רשתות חשמל:

תאריך עדכון: 17.8.14