mast1.jpg

אוסטרליה

האם יש סיכון בריאותי?

לפי המחקר והמידע המדעי העכשווי, אין הוכחה להשלכות בריאותיות מקרינה בתדרי רדיו בתקשורת אלחוטית, כולל מהטמעת דור 5. לפי ההערכה של (ARPANSA (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, דור 5 בטוח ואינו מעלה חשש בריאותי. 

באוסטרליה יש מגבלות לחשיפה מרבית לקרינה בתדרי רדיו ומיקרוגל המיועדות להגן על ילדים ומבוגרים מנזקי בריאות אפשריים מקרינה והן בהתאם להנחיות בינלאומיות.  התדרים של דור 5 כלולים בתוך המגבלות .

דור 5 ישתמש באופן כללי באותם תדרים כמו דור 3-4. בעתיד, ישתמשו בתדרים גבוהים יותר (גלים מילימטריים). תדרים גבוהים אלו נמצאים בשימוש כבר היום למשל בעמדות בידוק בשדה התעופה, נבדקו ביסודיות ולא נמצאו השלכות בריאותיות שליליות לבני אדם. להערכתם דור 5 בטוח מבחינה בריאותית. גלים מילימטריים אינם חודרים דרך העור. העוצמה אמורה להיות נמוכה ולא צפוי חימום של העור. התדרים של הגלים המילימטריים "מכוסים" ע"י תקני ההגנה מקרינה.

 

מי אחראי לבדיקת בטיחות הטמעת דור 5?

ARPANSA היא סוכנות של הממשלה שמטרתה להגן על אנשים והסביבה מנזקים אפשריים של קרינה. המדענים שלה מבצעים מחקרים ועובדים עם הקהילה המדענית הבינלאומית של קרינה, כדי לקבוע סטנדרטים והנחיות לקרינה באוסטרליה. הם עובדים באופן עצמאי בנפרד מגורמי הממשלה ואינם ממומנים ע"י התעשייה. הרגולטור שאחראי על הטמעת דור 5 הוא רשות התקשורת והמדיה של אוסטרליה (ACMA) שפועלת בהתאם לסטנדרטים וההנחיות של ARPANSA.