mast1.jpg

הטענת טלפון סלולרי

באזור טעינת הטלפון נוצר מתח חשמלי נמוך ישר (DC) וקיימת חשיפה לשדות מגנטיים בתדרים נמוכים (בעיקר תדר רשת החשמל). ניתן לצמצם חשיפה זו במידה ניכרת, ע"י הטענת המכשיר באזור המרוחק למקום בו שוהים