mast1.jpg

הרחקת הטלפון הסלולרי מהגוף בזמן שידורים ממושכים

בשליחת קבצים גדולים הטלפון הסלולרי משדר זמן ממושך יותר, משך השידורים מתארך והספק השידור הממוצע עולה. מכאן, עולה רמת הקרינה של המכשיר ולכן מומלץ להרחיק את הטלפון הסלולרי מהגוף בעת שליחת קבצים גדולים או בעת שיחות וידאו או יישומים אחרים הכרוכים בשידורים ממושכים