mast6.png

שימוש במדיה דיגיטלית והפרעות שינה בילדים ומתבגרים - מבוא

 

שינה טובה, רצופה ומספקת חשובה לתפקוד היומיומי ולמצבו הבריאותי, הפיזיולוגי והקוגניטיבי של האדם. בקרב ילדים ומתבגרים - הנמצאים בשלב גדילה והתפתחות - השינה חיונית במיוחד.

 

האיגוד הישראלי לרפואת ילדים והחברה הישראלית לחקר השינה גיבשו המלצות למספר שעות השינה המומלצות ללילה לפי גיל, וקבעו כי ילדים ובני נוער בגיל בית הספר זקוקים ל-8 עד 10 שעות שינה ביום

 

 

הפרעות שינה הן תופעה שכיחה במבוגרים, ילדים ותינוקות ונמצאו קשורות לעלייה בסיכון לתחלואה ולמגוון בעיות נפשיות וקוגניטיביות. מספר גורמי סיכון פיזיולוגיים והתנהגותיים קשורים עם הפרעות שינה בקרב ילדים ובני נוער, ובין היתר עולה השאלה לגבי השפעת השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות (טלוויזיה, מחשב, טלפון נייד וכו') על משך השינה ואיכותה.

שאלה זו מתחדדת נוכח השימוש הגובר במדיה דיגיטלית, עלייה בהימצאות מכשירים דיגיטליים בחדר הילדים המשפיעה על השימוש בסמוך לשעת כיבוי אורות, ועל רקע הכנסת טכנולוגיות למידה דיגיטלית לבתי הספר (הכוללות גם הכנת שיעורי בית).

היות וממוצע שעות השינה אצל מרבית בני הנוער נמוך יותר מן המומלץ (בישראל בני נוער ישנים 7.22 שעות בממוצע ביום לימודים), וקיומן של הפרעות שינה הן תופעה שכיחה בקרב האוכלוסייה יש לבחון קיומו של קשר אפשרי בין שימוש במדיה דיגיטלית והפרעות שינה בקרב ילדים ומתבגרים. 

 

(*חביון שינה- משך הזמן עד ההירדמות)

 

חזור לרשימת הפרקים

עבור לפרק הבא

תאריך עדכון: 26.2.2018