mast6.png

השלכות השימוש במדיה דיגיטלית על השינה

מרבית המחקרים בחנו את השפעת השימוש בטכנולוגיה לקראת ולאחר שעת כיבוי האורות, ובחדר השינה של הילדים. 
השאלה האם שימוש במהלך היום, ובשעות הלימודים עלול להשפיע על מדדי שינה, לא נחקרה דיה

 

סקירת ספרות, שהקיפה 67 מאמרים  (שפורסמו בשנים 2014-1999), עסקה בהערכת הקשר בין שימוש במדיה דיגיטלית לבין בעיות שינה בילדים ומתבגרים. בסקירה הודגם קשר חיובי ב-90% מהמחקרים. עיקר ההשפעה נמצאה בין שימוש במדיה דיגיטלית בשעת כיבוי אורות לבין דחיית זמן השינה וקיצור מספר שעות השינה (דווח על שונות בממצאים לפי גיל ומין המשתתפים, סוג המסך, וימי חול או סוף שבוע). 

 

 

יש לציין, כי למחקרים אלו מספר מגבלות; עיקר המחקרים בוצעו בתבנית של מחקר-חתך ומיעוטם במחקרים התערבותיים. במחקרים מסוג חתך לא ברור כיוון הסיבתיות, האם השימוש מפריע לשינה או שחוסר שינה גורר שימוש מוגבר במדיה. בנוסף, המחקרים הסתמכו על דיווח סוביקטיבי, הן של החשיפה והן של מדדי השינה, ולא על הערכה אובייקטיבית של משתני החשיפה ושל הפרעות השינה. מחקרים רבים לא סיפקו מידע על סוג המכשירים, שימוש משולב ומאפייני התכנים שנצפו.

 

נוכחות מכשירים דיגיטליים בחדר הילדים והשפעתם על מדדי השינה

מחקרים הראו קשר בין מספר המכשירים הדיגיטליים בחדרי הילדים וסוגיהם לבין הימצאות הפרעות שינה בקרב ילדים ומתבגרים.

בסקר שבוצע על ידי ארגון השינה האמריקאי בשנת 2005, נמצא הבדל מובהק בין בני נוער שבחדרם מעט (עד 3) מכשירים דיגיטליים לבין אלו שבחדרם מעל 3 מכשירים דיגיטליים. אחוז גבוה יותר מבני הנוער להם מיעוט מכשירים דיגיטליים בחדרם (25%) ישנו 9 שעות בלילה, בהשוואה לאלו עם ריבוי מכשירים בחדרם (13%). במחקר אחר נמצא כי קיצור סך שעות השינה יכול להגיע עד ל-45 דקות אם בחדר השינה של הילד היו מגוון מסכים.

 

 

שימוש במכשירים דיגיטליים והשפעתו על השינה

השפעת השימוש במדיה דיגיטלית לקראת שעת כיבוי אורות מתבטאת בדחיית מועד השינה וקיצור משך השינה. נמצא כי לשימוש במכשירים דיגיטליים לאחר השעה 21:00 יש השפעה שלילית על איכות השינה (עם הבדל בגילים השונים). כמו כן, ריבוי שעות מסך בערב (לפחות שעה) מעלה פי 3.4 את הסיכוי שהילד ילך לישון מאוחר. בנוסף לדחיקת שעת השינה בשל השימוש בטכנולוגיות השונות, תתכן השפעה גם לתכנים מעוררים אליהם נחשפים המשתמשים (למשל סרטים, משחקי מחשב אקטיביים).

 

 

להרחבה על השפעות על השינה לפי סוג מכשיר (טלוויזיה, מחשב, שימוש באינטרנט וטלפון סלולרי) 

 

 

     שימוש יומי והשפעתו על השינה

 
 

רק מיעוט מחקרים בחנו באופן ישיר את הקשר בין שימוש באמצעי מדיה דיגיטלית במהלך שעות היום ובין הפרעות שינה, וממצאי מחקרים אלו אינם אחידים. במחקרים אלו נבדקה השפעה של השימוש במדיה דיגיטלית על השינה על פי סך הכל זמן מסך (TST- Total Screen Time) או לפי מועדי השימוש לאורך היממה. במחקרים שהעריכו את השפעת סה"כ זמן המסך היומי לא ניתן להבחין בין ההשפעה של שימוש בסמוך לזמן השינה לבין שימוש במהלך היום או בבוקר.

 

 

דוגמאות למחקרים בתחום:

 • במחקר שנערך בקרב ילדי חטיבות ביניים ב- 2009 נמצא כי סה"כ זמן המסך אינו קשור עם בעיות שינה. לעומת זאת מעל שעה אחת של זמן מסך לפני השינה העלתה את הסיכון לבעיות שינה פי .13.
 • מחקר חתך שנערך בקרב כ-10,000 בני נוער בנורבגיה (גילים 19-16) בחן את הקשר בין שימוש במדיה דיגיטלית לקראת השינה או בשעות הפנאי לבין הפרעות שינה. המחקר מצא כי שימוש במכשירים דיגיטליים בכל היום או בשעות שלפני השינה, משפיע באותו האופן על מדדי השינה עם עלייה בסיכון לקיצור משך זמן שינה, משך חביון שינה ועלייה בחסך שינה. כמו כן, נמצא קשר בין מספר שעות שימוש במסכים בשעות הפנאי לבין ירידה במשך זמן השינה.
 • מחקר שפורסם ב- 2011 בקרב 617 ילדי גן (גילים: 5-3 שנים) בחן את השפעת זמן השימוש ותוכן המדיה הדיגיטלית על שינת הילד. נמצא כי לשימוש לילי במדיה השפעה גדולה יותר על השינה מאשר שימוש יומי. יחד עם זאת, נמצא שצריכת תוכן מדיה אלים במהלך היום מקושרת עם בעיות שינה בלילה. לא נמצא קשר בין צריכת תוכן מדיה לא אלים ביום לבין בעיות שינה. 

בשל מיעוט המחקרים עד כה לא ניתן להעריך את השפעת השימוש במדיה דיגיטלית במהלך היום בכלל ולצרכים פדגוגיים בפרט על השינה. 

 

* סקירה זו הוכנה ע"י ד"ר גלית הירש-יחזקאל, גב' הדס וגמן ופרופ' סיגל סדצקי - ממרכז תנודע

ובסיוע וליווי של פרופ' תמר שוחט - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה ומר עמית גרין – המכון לרפואת שינה, אסותא מרכזים רפואיים

 

חזור לרשימת הפרקים

עבור לפרק הבא

 

רשימת מקורות:

 • Bruni O, Sette S, Fontanesi L et al. Technology Use and Sleep Quality in Preadolescence and Adolescence. Journal of Clinical Sleep Medicine 2015; 11:1433-1441.
 • Hysing M, Pallesen S, Morten KS et al. Sleep and use of electronic devices in adolescence: results from a large Population-based study. BMJ Open 2015; 5.
 • Hale L and Guan S. Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. Sleep Med Rev 2015; 21:50-8.
 • Cain N, Gradisar M. Electronic media use and sleep in school-aged children and adolescents: A review. Sleep Medicine 2010;11:735–742
 • Mistry KB, Minkovitz CS, Strobino DM et al. Children's television exposure and behavioral and social outcomes at 5.5 years: doestiming of exposure matter? Pediatrics 2007;120:762-9
 • Van den Bulck J. Text messaging as a cause of sleep interruption in adolescents, evidence from a cross-sectional study. J Sleep Res 2003; 12:263
 • Johansson AE, Petrisko MA and Chasens ER. Adolescent Sleep and the Impact of Technology Use Before Sleep on Daytime Function. J Pediatr Nurs 2016; 31(5):498-504.
 • Li S, Jin X, Wu S et al. The impact of media use on sleep patterns and sleep disorders among school-aged children in China. Sleep 2007; 30:361-7
 • National Sleep Foundation. 2006 Teens and sleep: Summary of findings. Available at: https://sleepfoundation.org/sites/default/files/2006_summary_of_findings.... Accessed at Junauary 2016
 • Arora T, Broglia E, Thomas GN et al. Associations between specific technologies and adolescent sleep quantity, sleep quality, and parasomnias. Sleep Med 2014; 15:240-7
 • Pallesen S, Hetland J, Sivertsen B et al. Time trends in sleep-onset difficulties among Norwegian adolescents:1983–2005.Scandinavian Journal of Public Health 2008; 36: 889–895
 • Reid Chassiakos YL, Radesky J, Christakis D et al. Children and Adolescents and Digital Media. Pediatrics 2016;138. pii: e20162593.
 • Foley LS, Maddison R, Jiang Y, Marsh S, Olds T, Ridley K. Presleep activities and time of sleep onset in children. Pediatrics. 2013; 131(2):276–82.
 • Kubiszewski V, Fontaine R, Rusch E, Hazouard E. Association between electronic media use and sleep habits: an eight-day follow-up study. International Journal of Adolescence and Youth. 2013:1–13. ahead-of-print.
 • Levenson JC, Shensa A, Sidani JE et al. The association between social media use and sleep disturbance among young adults. Prev Med 2016; 85:36-41
 • Buxton OM, Chang AM, Spilsbury JC et al. Sleep in the modern family: protective family routines for child and adolescentsleep. Sleep Health 2015; 1:15-27
 • Higuchi S, Motohashi Y, Liu Y and Maeda A. Effects of playing a computer game using a bright display on presleep physiological variables, sleep latency, slow wave sleep and REM sleep. J. Sleep Res 2005;14:267–273
 • Shochat T, Flint-Bretler O & Tzischinsky O. Sleep patterns, electronic media exposure and daytime sleep-related behaviours among Israeli adolescents. Acta Pædiatrica 2010; 99: 1396–1400.
 • Kubiszewskia V, Fontainea R, Rusch E et al. Association between electronic media use and sleep habits: an eight-day follow-up study. International Journal of Adolescence and Youth 2014;19:395–407
 • Garrison MM, Liekweg K, Christakis DA. Media use and child sleep: the impact of content, timing, and environment. Pediatrics 2011;128:29-35. 27.
 • Margaret K Merga. ‘Bring Your Own Device’: Considering potential risks to student healthHealth Education Journal 2016,75 464–473
תאריך עדכון: 28.2.2018