mast1.jpg

מגני קרינה

יעילותם של מגני הקרינה אינה מוכחת, ולעיתים השימוש בהם גורם דווקא להגברת החשיפה.

מגן קרינה או אמצעי שמפריד את הטלפון מהראש אכן יפחית את החשיפה במידה מסוימת, אבל עלול גם להפריע למנגנון בקרת העוצמה האוטומטית של הטלפון (הפחתה אוטומטית של העוצמה) ולגרום לו "להתאמץ" ולשדר בעוצמה גבוהה יותר.