mast1.jpg

מדיניות משרד החינוך בנושא שימוש ב- Wi-Fi בבתי ספר

 

כיתת לימוד בבית ספרבתחום החשיפה לקרינה בלתי מייננת אימץ משרד החינוך את מדיניות משרד הבריאות ומרכז תנודע להטמעת עיקרון הזהירות המונעת. על פי מדיניות זו, יש לצמצם במידת האפשר את חשיפת התלמידים לקרינה זו, תוך איזון בין שמירה על בריאות הילדים לבין שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

משרד החינוך, שמפרסם הנחיות ונהלים בחוזרי מנכ"ל בנושאים שונים, גיבש חוות דעת גם בנושא ה- WiFi ופרסם את הנהלים שלו בחוזרי מנכ"ל.

 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשע"ג/10 8.7.13

ב-8.7.13 פורסם חוזר מנכ"ל האחרון בנושא "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות" (תשע"ג/10, 3.6-11) המתייחס לנושא הגישה לאינטרנט בבית ספר. חוזר המנכ"ל נכנס לתוקף ב- 27.8.13 והחליף חוזרי מנכ"ל קודמים בנושא זה. בחוזר זה קבע משרד החינוך כי במקרה הצורך (כפי שהוגדר בחוזר), ניתן להתקין רשת אלחוטית בכפוף למגבלות ספציפיות כפי שיפורט להלן.

להלן עיקרי ההנחיות בחוזר:

החוזר התבסס על המלצות שגובשו במסמך שהוכן על ידי צוות בין-משרדי שהוקם וכלל את משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. מטרת ההנחיות כפי שנכתב בחוזר, היא למזער ולהפחית ככל האפשר את חשיפת התלמידים וסגלי ההוראה לקרינה בלתי מייננת הנובעת משימוש בציוד תקשורת, בהתקני קצה או בציוד אחר. כמו כן על פי החוזר, שמירה על הנהלים והנחלתם לבאי בית הספר, תסייע לאיזון בין צורכי הטכנולוגיה המתפתחת לבין שמירה על בריאות התלמידים וצוות בית הספר. 

הנחיות בנושא קרינה ממערכות WLAN WIFI והתקני קצה בשימוש המורים והתלמידים:

בחוזר נקבע כי במוסדות החינוך יש להעדיף התקנה של רשת חוטית שלא תיצור מפגע בטיחותי הנובע מהתקנתה ומהשימוש בה. במקרים שקיימת בעיה להתקין רשת חוטית בלבד, אפשר להתקין  רשת אלחוטית בכפוף למגבלות הבאות:

 • שכבת הגיל שתותקן בה הרשת היא מכיתה א' ומעלה. אין להתקין רשת אלחוטית בחטיבה הצעירה.
 • בכל כיתה תותקן גם נקודה לגישה חוטית בעמדת המורה, והמורה יעשה שימוש ברשת החוטית בלבד בכל עת שאין צורך בהפעלת הרשת האלחוטית.

תינתן עדיפות להוראה באמצעות יישומי מחשב שאינם מחייבים שימוש ברשת אלחוטית, זאת כאשר מטרות ההוראה והצרכים הפדגוגיים בכיתה מאפשרים שימוש בחלופות כמו אלה המפורטים להלן:

 • המורה בלבד עושה שימוש באינטרנט.
 • שימוש בספר/תוכן בגרסת "אופליין".
 • שימוש בתוכנות שאפשר להתקין על המחשב למשל – מעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני, תוכנת מצגות, עריכת תמונות, עריכת סרטוני וידיאו.
 • תרגול בנושאים כמו ניהול קבצים במחשב ומיומנות תקשוב בסיסית, שעיקרה בהפעלת מחשב ללא קשר לחיבור לאינטרנט.
 • פתיחת קבצים שאפשר להוריד מהמחשב (בכפוף למגבלות זכויות יוצרים) כגון סרטונים, קובצי קול, וקובצי תמונה.

  בנוסף:
 • בשטח בית הספר יש לכבות את התקשורת האלחוטית בהתקני קצה בעלי יכולת אלחוט (כגון טלפונים אלחוטיים וסלולריים, טאבלטים, מחשבים ניידים וכו') כשלא נעשה בה שימוש במסגרת הלימודים.
 • יש להקפיד לצייד כל חדר, מסדרון או כיתה בביה"ס בנתב (Router) אלחוטי אחד לפחות ובלא פחות מנתב אחד לכל 150 מ"ר שאינם מופרדים על ידי קירות.

הנחיות פדגוגיות להפעלת רשת אלחוטית בביה"ס:

 

בכיתות א-ג קיימת הגבלה של היקף השעות והימים בהם אפשר להשתמש ברשת אלחוטית בכיתה.

בכיתות א-ב: עד שעת לימוד ביום ולא יותר מ-3 ימים בשבוע ( סה"כ 3 שעות).

בכיתה ג': עד 2 שעות לימוד ביום ולא יותר מ-4 ימים בשבוע ( סה"כ 8 שעות בשבוע).

הנחיות כלליות:

 • בכל בית ספר שהותקנו בו ציוד תקשורת והתקני קצה יש לבצע בדיקת קרינה (RF ו- ELF) על ידי גורם מוסמך לפני התקנת הציוד ולאחריה, ולוודא שרמות הקרינה עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה. יש לבצע את הבדיקות כאשר הציוד מופעל בכל בית הספר.
 • בית הספר יישם תוכנית מותאמת גיל להקניית ידע בנושא קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו כדי להרחיב את רמת הידע בנושא.
 • אחריות על יישום, מעקב ובקרה של בדיקות הקרינה היא של הרשות המקומית בתיאום עם היחידה הסביבתית במשרד להגנת הסביבה.

בג"צ בנושא WiFi בבתי הספר

איור של מחשבים ניידים וטלפונים סלולרייםבאוגוסט 2012 הוגשה לבג"צ עתירה על ידי הנהגת ההורים הארצית, הפורום לסלולריות שפויה וגורמים נוספים, נגד שר החינוך, סגן שר הבריאות והשר להגנת הסביבה. בעתירה דרשו העותרים להורות למשרד החינוך שלא להקים ולא להפעיל רשתות אינטרנט אלחוטיות בבתי הספר.

באפריל 2015 בג"צ דחה את העתירה (בג"צ 6269/12 הנהגת ההורים הארצית נ' שר החינוך) . בית המשפט קבע כי לא מצא עילה להתערב במדיניות משרד החינוך בנוגע לשימוש ברשתות אלחוטיות בבתי ספר, שהוא עניין מובהק של מומחיות מקצועית וכי אין בידיו לקבוע שהמדיניות המעוגנת בחוזר המנכ"ל מ- 2013 היא בלתי סבירה במידה המצדיקה את התערבותו.

באוגוסט 2015 דחה בית המשפט העליון את בקשת העותרים לקיום דיון נוסף בפס"ד (דנג"צ 3367/15)

 

להרחבה בנושא ראו גם בפרק על הבג"צ בנושא Wi-Fi בבתי הספר

 

רשימת מקורות:

 

חזור למבוא

תאריך עדכון: 20.9.15