mast1.jpg

קנדה

המגבלות הקיימות בקנדה מכסות גם את טווח התדרים שישתמשו בו בדור 5.

מכשירי דור 5 יצטרכו לעמוד בדרישות מגבלות החשיפה לפני שיוכלו להימכר בקנדה.