mast1.jpg

שימוש בטלפון הסלולרי כנקודת גישה לאמצעים ניידים אחרים

לטלפון הסלולרי יש יכולת לשמש כנקודת גישה (בדומה לנקודת גישה של רשת ה-Wi-Fi) המאפשרת שימוש ברשת ה-Wi-Fi לאמצעים ניידים אחרים בקרבתו, כדוגמת טאבלטים וטלפונים סלולריים אחרים או מקור אינטרנט אלחוטי ברכבים. במצב זה הוא עשוי לשדר במהלך קיום תקשורת עם התקנים אחרים. ולכן, כאשר הטלפון הסלולרי משמש כנקודת גישה למכשירים ניידים אחרים, מומלץ להרחיקו מהגוף