mast1.jpg

שימוש מושכל במסכים - המלצות להורים

 

שימוש במסכים ושמירה על בריאות הילדים:

 
 

 

 
 

 

  • בתקופת הפנדמיה של COVID-19 (קורונה) נסגרו בתי הספר, והיקף השימוש בטכנולוגיה דיגיטלית - הן לצרכי פנאי והן ללמידה מקוונת - עלה באופן משמעותי. על-פי נתוני משרד החינוך, הלמידה המקוונת כללה העברת תכנים ומשימות באמצעות כלים ופלטפורמות דיגיטליות שונות, לצד מערכת שידורים לאומית בעברית ובערבית. 
  • השימוש המוגבר במדיה הדיגיטלית עורר את החשש הקיים בנוגע להשלכות בריאותיות הנובעות מהחשיפה לקרינה בלתי-מייננת הנפלטת ממכשירי הקצה, אך גם מהשימוש במסכים (כגון, עלייה במשקל הנובעת מפעילות יושבנית, הפרעות שינה בשל חשיפה לאור המסכים לפני השינה ופגיעה בהורמון המלטונין, בעיות ראייה וכדומה). 
  • ארגונים בעולם הדגישו כי להחלפת שעות לימוד בבית-הספר לטובת לימוד מקוון בבית עלולות להיות השלכות בריאותיות, ולכן יש לנקוט בפעולות מניעה.

 

הפרעות שינה

מה ידוע?  

מחקרים הדגימו קשר בין שימוש במדיה דיגיטלית בסמוך לשעת כיבוי אורות ובלילה ובין הפרעות שינה.
השימוש הלילי גורם לדחיית שעת השינה, אך גם לפגיעה באיכות השינה ולעייפות במהלך יום המחרת.
חשיפה לאור בהיר של המכשירים במהלך הלילה משפיעה על ייצור "הורמון השינה", המלטונין, ובכך משפיעה על איכות השינה.
חשיפה לתכנים מעוררים רגשית עלולה לפגוע ביכולת להירדם ו/או לשמור על רצף השינה.

 
         
         

 

 

בעיות עיניים

מה ידוע?  

שימוש ממושך ומקרוב במסכים מעלה חשש לפגיעה בתפקוד שריר העין (אקומודציה) ולעלייה בסיכון לקוצר ראייה, פזילה, ותסמונת ראיית מחשב (Computer Visual Syndrome ) המאופיינת בירידה בתדירות ואיכות העפעוף. יחד עם זאת, קיימת מחלוקת בין החוקרים באשר להשפעה של תסמונת זו על ילדים.
עם זאת, מחקרים הדגימו כי זמן שהייה מחוץ לבית (חשיפה לאור טבעי) הוא גורם מגן מפני השפעות שליליות על בריאות העין.

למרות העדר מידע מבוסס, מספר ארגונים (ביניהם האקדמיה האמריקאית לרפואת עיניים והאגודה האמריקאית לרפואת עיניים ופזילה לילדים) גיבשו המלצות שמטרתן הפחתת הסיכון מפני השפעות אפשריות של שימוש זה על עיניהם של ילדים.

 
         
         

 

 

 

פעילות יושבנית

מה ידוע?  

ממחקרים עולה כי ישיבה ממושכת מול המסך (פעילות יושבנית) מפחיתה פעילות גופנית ומגבירה את הסיכון להשמנה. פעילות יושבנית והרגלי תזונה לקויים נמצאו קשורים עם מגוון בעיות בריאותיות.

על פי ארגון הבריאות העולמי, שיפור רמת הפעילות הגופנית והפחתת משך זמן הישיבה בילדים צעירים יובילו לשיפור בריאותם הגופנית והנפשית. פעולות אלו יתרמו למניעת השמנה בילדות והתפתחות מחלות הקשורות עם השמנה בשלבים מאוחרים יותר בחיים.

 
         
         

 

 

 

קרינה בלתי-מייננת

מה ידוע?  

הקרינה הנפלטת ממכשירים דיגיטליים מסווגת כ'מסרטן אפשרי' (לא ודאי). 
העיקרון המנחה להגנה מפני סיכוני קרינה בלתי-מייננת הוא עיקרון הזהירות המונעת, לפיו יש לנקוט בצעדים פשוטים להפחתת רמות החשיפה גם אם אין עדיין הוכחות מדעיות מספקות לקיום נזקים בריאותיים. 
חשוב לדעת כי הקרינה פוחתת משמעותית ככל שגדל המרחק ממקור הקרינה.

 
         
         

 

 

 

7.11.2021