mast1.jpg

אנטנה (Antenna)

התקן המהווה ממשק בין מעגל חשמלי לבין המרחב ומיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים. עשויה, בדרך כלל, ממתכות ובעלת יכולת להמיר זרם חשמלי לקרינה אלקטרומגנטית, ולהיפך. 

עברית