mast1.jpg

אנרגיה (Energy)

ביטוי ליכולת של מערכת לבצע עבודה. אנרגיה הינה אחת מתכונות היסוד של כל  מערכת. אנרגיה יכולה לעבור שינוי (המרה) בין מספר צורות, לדוגמה אנרגיה מכנית לאנרגיה חשמלית.

עברית