mast1.jpg

גידול מוחי (Brain Tumor)

צבר תאים הנוצרים מחלוקה בלתי מבוקרת של תאים הנמצאים במוח (נוירונים, גליאה, אפיתל וכדומה). גידולי מוח ראשוניים נקראים לפי טיפוסי התאים שמהם הם נוצרו. באופן כללי ובניגוד לגידולים אחרים, גידולי מוח אינם נוטים להתפשט לאיברים אחרים.

עברית