mast1.jpg

דנ"א (Deoxyribonucleic Acid- DNA)

חומצה דאוקסיריבונוקלאית, מאקרו-מולקולה האחראית על המבנה והתפקוד של התאים ומהווה את החומר התורשתי. מולקולה גדולה זו מצויה בתאי הגוף של היצורים החיים, בנויה מאבני בניין הנקראים חומצות גרעין וצורתה סליל כפול.

עברית