mast1.jpg

השפעות תרמיות (Thermal Effects)

השפעה של קרינה בלתי מייננת על הגוף ומרכיביו הנגרמת כתוצאה מעליה מקומית של חום רקמת הגוף החי.

עברית