mast1.jpg

חלקיק (Particle)

מרכיב של חומר. יכול להיות יסודי וחסר מבנה, או מורכב מקבוצת חלקיקים יסודיים חסרי מבנה. לדוגמא, האלקטרון הוא חלקיק יסוד שאין לו מבנה.  

עברית