mast1.jpg

מסה אטומית (Atomic Mass)

מסה אטומית היא מסה של חלקיק האטום, או של תת-חלקיק אטום, או של מולקולה. זוהי יחידה יסודית לקביעת מסה של חומר יסוד בטבלה המחזורית.

עברית