mast1.jpg

נאורמה אקוסטית (Accoustic Neuroma)

גידול שפיר אשר מופיע בתעלת השמע וצומח באיטיות על עצב השמיעה. הסימנים האופייניים של הגידול הזה הם הפרעות בשמיעה ובשיווי המשקל אשר יכולים להתבטא באבדן שמיעה הדרגתי, טינטינוס,ורטיגו ונפילות.

עברית