mast1.jpg

עירור אטומים (Excitation of atoms)

הוספת מנת אנרגיה (הנקראת אנרגיית עירור) לאלקטרון, אטום או מולקולה הגורמת למעבר של האלקטרונים באטום או במולקולה ממצב אנרגטי נמוך (מצב יסוד) למצב אנרגטי גבוה יותר (מצב מעורר). העירור יכול להתרחש כתוצאה מבליעת פוטון או כתוצאה מהתנגשויות עם אלקטרונים אנרגטיים. אורך החיים של אלקטרון במצב מעורר הוא בדרך כלל קצר ועם חזרת האלקטרון למצב של אנרגיה נמוכה יותר או למצב היסוד שלו משתחררת אנרגיה.

עברית