mast1.jpg

Gamma-Rays

קרינת גמא – γ | Gama Radiation | תדרים: (30EHz – 300EHz (0.01nm-1pm
עברית

מקורות ושימושים:

 • חומרים גרעיניים רדיו-איזוטופים  - שימושים בהתאם להפקה
  • חומרים גרעיניים לא מועשרים ממכרות (מכרות אורניום)
  • חומרים רדיו-איזוטופים מועשרים לחומר ביקוע
 • ביקוע גרעיני של חומרים רדיואקטיביים
  • ספונטני (נשק גרעיני)
  • מבוקר (כורים)
 • התפרצויות גמא בגופים אסטרונומיים וגלקסיות בתהליכי קריסה
 • פליטת גמא בהתנגשויות של קרינה קוסמית באטמוספרה
 • פליטת גמא בהפיכת חלקיקים לאנרגיה (אניהילציה) אלקטרון-פוזיטרון
 • שימושים ברפואה: סטריליזציה, מוטציות מכוונות, ניטור ומעקב קליניים

 

 

 • רפואה גרעינית – רדיותרפיה
  • טיפול בגידולים, עוקבים רפואיים לרדיוגרפיה
  • CT של קרינת גמא-SPECT, טומוגרפיה ממוחשבת של פליטת פוטון יחיד - הדמיית תלת-ממד (D3) ברפואה גרעינית
  • PET - טומוגרפיה של אנרגיה מהשמדת פוזיטרון-אלקטרון בפליטת גמא (אנרגיה של 0.511 MeV )
 • שימושים בתעשייה: עוקבים ומכשירי מדידה מבוססי 60-Co או Cs-137 רדיואקטיביים (tracers), גלאי עשן, חיישני מדידה תעשייתיים
 • בדיקות מבנה פנימי של גופים, שאינן הורסות חומר (אל-הרס) בתעשיות הזיקוק, הכרייה, הכימיה, המזון, דטרגנטים והנייר
 • אנרגיה גרעינית, כורים גרעיניים
 • יישומים צבאיים, נשק גרעיני
 • מחקר מדעי: אסטרונומיה, חלל, הנדסה גרעינית, רפואה

        

      
    

 

תחנת כוח גרעינית
תחנת כוח גרעינית
מערכת SPEC - רפואה גרעינית
מערכת SPEC - רפואה גרעינית
מערכת PET - רפואה מתקדמת
מערכת PET - רפואה מתקדמת
התפרצויות גמא בקריסת גלקסיה
התפרצויות גמא בקריסת גלקסיה
פיצוץ גרעיני
פיצוץ גרעיני