mast1.jpg

IF (*)

תדר ביניים | Intermediate Frequency | תדרים: 300Hz – 10MHz
עברית

מקורות ושימושים:

 • מערכות זיהוי ועקיבה אלקטרונית -  תגים, התקנים למניעת גניבות ואמצעי ברקוד  (RFID-Radio Frequency Identification) (**)
  • תקשורת שדה קרוב  Near Field Communication - NFC 
 • אמצעי טיפול ואבחון ברפואה
  • ​שתל קוכליארי (שתל שבלולי בתעלות השמע)
  • קוצב לב
 • מכונות הלחמה תעשייתיות
 • כיריים אינדוקטיביות
 • מנורות פלואורסצנטיות קומפקטיות (CFL)
 • מכשירים בעלי טעינה חשמלית אלחוטית (כגון מברשות שיניים חשמליות)

(*) IF הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כתחום התדרים שבין 300 הרץ ו-10 מגה הרץ. לתחום תדרים זה חפיפה עם תחום תדרי הרדיו בטווח שבין שלושה קילו הרץ ו-10 מגה הרץ. 
(**) במספר תחומי תדר

תדר IF בשתל קוכליארי
תדר IF בשתל קוכליארי
מכונת הלחמה אוטומטית
מכונת הלחמה אוטומטית
מערכת בקרת גישה
מערכת בקרת גישה
תג זיהוי ועקיבה
תג זיהוי ועקיבה
משיכת מזומן בתקשורת NFC
משיכת מזומן בתקשורת NFC