mast1.jpg

עלוני מידע

עלון נובמבר 2015

פעילויות בתחום הקרינה הבלתי מייננת בישראל 2014-2015  |  קרינת אינפרא אדום, אור נראה ואולטרה סגול רך  |  המלצות לצמצום חשיפה לשמש  |  האם הסלולרי באמת מסרטן?  |  ועוד...

עלון ספטמבר 2015

סיכום פעילות הגולשים באתר תנודע לשנת תשע"ה  |  סיכום פניות הציבור  | חדשות 

עלון אוגוסט 2015

קרינה בלתי מייננת בתדרים נמוכים קיצונית (ELF) של רשתות החשמל  |  קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל ותחלואה בלוקמיה (סרטן הדם) בקרב ילדים  |  UVI, אינדקס הקרינה העל-סגולה  |  מיטות שיזוף  |  ועוד...

עלון מרץ 2015

מקורות קרינת אור מלאכותיים | חשיפה לקרינה מרשת החשמל בבתי ספר | התמכרויות לטלפונים סלולריים |

עלון ינואר 2015

רגישות יתר לקרינה אלקטרומגנטית (Electromagnetic Hypersensitivity) | השפעות שדות מגנטיים בעלי עוצמה נמוכה בתדר רשת החשמל על בריאות האדם - הקדמה | אירוע השקת אתר האינטרנט של מרכז הידע תנודע

עמודים