mast1.jpg

ארגון הבריאות העולמי פרסם תשובות לשאלות בנושא הטמעת דור 5 והסיכון הבריאותי

עברית

לאחרונה, פרסם ארגון הבריאות העולמי תשובות לשאלות בנושא הדור הסלולרי החמישי (5G), רמות החשיפה וההשלכות הבריאותיות האפשריות.

 

להלן עיקרי הדברים:

 

מהו הדור הסלולרי החמישי?

הדור החמישי - בסימונו 5G - הוא טכנולוגיית הסלולר העדכנית, שיישומה החל בשנת 2019. צפוי שהטכנולוגיה תגדיל את הביצועים ואת מגוון היישומונים (האפליקציות) החדשים, למשל, שירותי הבריאות האלקטרוניים, ה-e-health (רפואה מרחוק, בקרה סביבתית, ניתוחים מרחוק ועוד).

 

מהם ההבדלים העיקריים בין הדור הסלולרי החמישי ובין טכנולוגיות קודמות (לרבות הדורות הסלולריים הקודמים)?

טכנולוגיית הדור הסלולרי החמישי מהווה מהפכה בסטנדרטים של התקשורת. כדי לאפשר גידול בביצועים, טכנולוגיית הדור החמישי תרחיב את השימוש בתדרים לתדרים גבוהים יותר מאלו המשמשים כיום, ל-3.5 ג'יגה-הרץ בקירוב, ועד למספר עשרות ג'יגה-הרץ (לרבות תחום הגלים המילימטריים). תדרים אלו הם חדשים עבור רשתות הסלולר, אך כבר נעשה בהם שימוש עבור יישומים אחרים, כגון תקשורת מיקרוגל מנקודה לנקודה (עורקי מיקרוגל) ועבור סורקים של גוף האדם לשימושי בטחון (בשדות תעופה, למשל).

בתדרים גבוהים אלו, רשת הסלולר בדור החמישי תעשה שימוש במספר רב יותר של אתרים סלולריים ותאפשר קישור של התקנים ("משתמשים" – דוגמת טלפונים סלולריים, טאבלטים ומחשבים ניידים, וכן התקני "האינטרנט של הדברים", IoT) רבים יותר אליה. בנוסף, בדור הסלולרי החמישי יעשה שימוש באנטנות בטכנולוגיית "עיצוב אלומות" (beamforming), באמצעותה ניתן למקד את אלומת השידור כלפי ההתקן ("המשתמש") בצורה יעילה יותר מאשר שידור לכוונים נרחבים ע"י אלומות שידור רחבות, כפי שנעשה בטכנולוגיות הסלולר הנוכחיות.

 

מהן רמות החשיפה לקרינה הצפויות בטכנולוגיית הדור הסלולרי החמישי?

נכון להיום, רמות החשיפה הצפויות מרשתות הדור הסלולרי החמישי בקרבת התדר של 3.5 ג'יגה-הרץ, יהיו דומות לאלו הקיימות כיום בקרבת תחנות הבסיס. בשימוש בטכנולוגיית "עיצוב אלומות", החשיפה תהיה בעלת השתנות רבה יותר, כפונקציה של מיקום המשתמש ואופן השימוש. הואיל ויישום הטכנולוגיה נמצא בראשיתו, מידת השינוי בחשיפה נמצאת כעת בבחינה.

 

מהם סיכוני הבריאות האפשריים מהחשיפה לקרינה בטכנולוגיית הדור הסלולרי החמישי?

כיום, לאחר מחקר רב, לא נמצאו השפעות בריאות שליליות שניתן לקשור אותן באופן סיבתי לטכנולוגית התקשורת האלחוטית. המסקנות הקשורות לבריאות נגזרות מהמחקרים הנערכים עבור הקרינה הבלתי-מייננת בתדרים בכלל תחום תדרי הרדיו, אולם, עד כה, רק מחקרים בודדים נערכו בתדרים שישמשו את הדור הסלולרי החמישי. חימום רקמות הגוף הוא מנגנון ההשפעה העיקרית של הקרינה הבלתי-מייננת כלפי גוף האדם. רמות החשיפה מהטכנולוגיות הנוכחיות מביאות לעליה זניחה בטמפרטורת הגוף.

ככל שהתדר עולה, קיימת חדירה קטנה יותר לרקמות הגוף, ובליעת האנרגיה בגוף מתמקדת בשכבות העליונות יותר – בשטח פני הגוף (בעור ובעיניים). בהנחה שרמות החשיפה הכלליות תשארנה מתחת למגבלות החשיפה הבינלאומיות, לא צפויות השלכות על בריאות הציבור.

 

מהם הקווים המנחים הבינלאומיים עבור חשיפה לקרינה בלתי-מייננת (ולטכנולוגיית הדור הסלולרי החמישי בפרט)?

קיימים שני גופים בינלאומיים האחראים לקביעת קווים מנחים להתגוננות מהחשיפה לקרינה הבלתי-מייננת (המאומצים ע"י מדינות ברחבי העולם):

  • ICNIRP – הועדה הבינלאומית להגנה בפני קרינה בלתי-מייננת
  • IEEE – האיגוד הבינלאומי של מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה

הקווים המנחים מתייחסים לחשיפות לקרינה בלתי-מייננת עד לתדר של 300 ג'יגה-הרץ, וכוללים את התדרים שישמשו בדור הסלולרי החמישי. הקווים המנחים הם כלליים ואינם יעודיים לסוג הטכנולוגיה.

 

כיצד פועל ארגון הבריאות העולמי בנושא סיכוני הקרינה בלתי מייננת (ומהדור הסלולרי החמישי בפרט)?

ארגון הבריאות העולמי (ה-WHO) מוביל הערכה של סיכוני בריאות מחשיפה לקרינה בלתי-מייננת בכלל תדרי הרדיו, כולל תדרי הדור החמישי, אשר תפורסם עד לשנת 2022.

ה-WHO יערוך סקירה של סיכוני הבריאות האפשריים מהחשיפות לקרינה בטכנולוגיית הדור החמישי, ככל שהטכנולוגיה תיושם וכאשר יותר מידע הקשור לבריאות הציבור יהיה זמין.

ה-WHO מיסד את פרויקט ההתגוננות משדות אלקטרומגנטיים (פרוייקט ה-EMF) בשנת 1996. הפרויקט עוסק בחקר השפעות הבריאות של החשיפה לשדות חשמליים ומגנטיים בתחום התדרים 0 – 300 ג'יגה-הרץ ומייעץ לרשויות בינלאומיות בנושא ההתגוננות מקרינה אלקטרומגנטית בלתי-מייננת.

ה-WHO תומך בהמשך המחקר בנושא השפעות הבריאות ארוכות הטווח בכל ההיבטים, עבור התקשורת הניידת. הארגון מזהה ומקדם סדרי עדיפויות במחקר. כמו כן, הוא מפתח חומר הסברה לציבור ומקדם את דו-השיח בין המדענים, הממשלות והציבור, כדי להעמיק את ההבנה בנושאי בריאות ותקשורת אלחוטית.

 

מקור:

ארגון הבריאות העולמי 

09/03/2020