mast1.jpg

בצרפת התקבל חוק חדש האוסר שימוש בטלפונים סלולריים בבתי הספר

עברית

על פי חוק חדש שהתקבל לאחרונה בצרפת (08/2018), נאסר על תלמידים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים להשתמש בטלפון סלולרי או כל מכשיר קצה אחר, בבית הספר ובמסגרת "כל פעילות הקשורה ללימודים הנעשית מחוץ לכתלי בית הספר" (תרגום לשון החוק).

יש לציין, כי כבר מ- 2010 נקבע בחוק הצרפתי (פרק 183 בחוק המחויבות הלאומית לאיכות הסביבה), כי השימוש בטלפון הסלולרי בגני ילדים, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים אסור בזמן פעילות לימודית. כעת, נראה כי האיסור הורחב גם מעבר לזמן השיעור בכיתה.

לגבי תיכונים, על פי החוק כל תיכון יכול להחליט האם להחיל את האיסור.

כמו כן, החוק מציין יוצאים מהכלל כגון "מטרות לימודיות", נסיבות מסוימות וילדים בעלי מוגבלויות שלגביהם לא חל האיסור.

02/10/2018